16 maja w hotelu Sheraton miało miejsce drugie już MARE FORUM. Konferencja ta, organizowana przez MARE FORUM B.V. z siedzibą w Rotterdamie, prowadzona przez Jannisa Kostoulasa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w shippingu. Wśród jej uczestników znalazło się wielu reprezentantów polskiej, jak i światowej gospodarki morskiej.

Mówcy uczestniczący w debacie starali się wskazać możliwości poszerzenia współpracy polsko-greckiej w szeroko pojętej gospodarce morskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjał naszych firm w dziedzinie budowy i remontu statków, ich projektowania oraz przybliżenie możliwości, jakie stwarzają polskie porty. Jednak zasadniczym celem tego artykułu, pomimo przedstawienia poniżej uczestników dyskusji oraz ich referatów, jest zwrócenie uwagi czytelnika na ogromne możliwości rozwojowe w dziedzinie shippingu i zarządzania statkami niekoniecznie polskich armatorów. Tutaj coraz większego znaczenia nabiera polski ship management z powodzeniem uprawiany przez nasze firmy. I właśnie na ten element polskiej gospodarki morskiej zwraca uwagę poniższa publikacja (dop. red.)
Otwarcie obrad i przywitanie przybyłych przeprowadził Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski kliknij tu
Ambasador RP w Atenach Anna Barbarzak
Prowadzący konferencję Apostolos Poulovasillis Chief Executive Officer Aegean Shipping Management – kliknij tu
Wojciech Ponikiewski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej (DWE) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – kliknij tu
Sekretarz Generalny Christos Lampridis z greckiego Ministry of Maritime Affairs & Insular Policy – kliknij tu
A. Joel Walton z Cayman Registry mówił o możliwościach stwarzanych przez polskie wybrzeże dla rozwoju przemysłu jachtowego
Bogdan Ołdakowski Prezes Zarządu Actia Forum Sp. z o. o. – kliknij tu
Sue Terpilowski z Image Line Communications Ltd. – kliknij tu

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć również i reprezentantów Polskiego Związku Zarządców Statków, który należał do grona sponsorów konferencji. Jednym z głównych celów Związku jest bowiem przyciągnięcie zagranicznych właścicieli i armatorów do Polski poprzez promocję działalności shipmanagementowej.

Konferencja ta była zatem okazją do przedstawienia nowego znaczącego sektora w polskiej gospodarce morskiej, z olbrzymim potencjałem do generowania miejsc pracy.

Konferencja została podzielona na dwa panele:

  • Where is the Global Shipping Industry Heading?
  • The Polish Differentiation Story. What can the Polish Maritime Industry do for the international shipping. Meet the Polish Maritime Industry

Na pierwszym panelu Prezes Zarządu PZZS – Irek Kuligowski (Green Management) w prezentacji pt. “Ships without Engineers on Board, or going back to the beginnings” (kliknij tu) przedstawił perspektywę nieuniknionych zmian w żegludze światowej, które mogą przynieść jednostki autonomiczne (szczególnie na rynku pracy dla mechaników okrętowych, których obecnie występuje poważny niedobór). Wskazał przy tym na testy jednostek autonomicznych należących do DNV GL oraz Rolls Royce i zarysowaną przez te firmy perspektywę stworzenia w pełni funkcjonalnej jednostki tego typu do 2020-2025 r.

Na drugim panelu, Darek Jellonnek z V.Ships przedstawił sytuację marynarzy na europejskim morskim rynku pracy (kliknij tu), ze szczególnym uwzględnieniem trendów ukazujących coraz silniejszą walkę konkurencyjną oraz spadającą liczbę oficerów i marynarzy z krajów europejskich. Przyczyną tego stanu rzeczy miały być – oprócz wspomnianej już przez Irka Kuligowskiego rewolucji technologicznej – zmiana stopnia atrakcyjności pracy dla młodszego pokolenia Europejczyków.

Jednocześnie wskazał, iż Polska nadal pozostaje konkurencyjna pod względem zarządzania załogowego jako jedno z niewielu państw na obszarze UE/EFTA.

Jon Elvey z Ince & Co. – kliknij tu
Paweł Sikorski z Gdańskiej Stoczni REMONTOWA SA – kliknij tu
Piotr Pietruszcak z JPP Marine
Krzysztof Czerski z Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. – kliknij tu

Jednym z ostatnich prelegentów na MARE FORUM POLAND był Radosław Stefaniak – sekretarz utworzonego w 2015 r. Polskiego Związku Zarządców Statków, który przedstawił ewolucję Polski od kraju armatorów do kraju ship managerów, wskazując przy tym na przyczyny redukcji znaczenia dużych polskich linii żeglugowych i wzrastającą rolę polskich zarządców statków w światowym shippingu. Ukazał przy tym korzyści płynące z rozwijania tego rodzaju działalności tj. wszechstronna dywersyfikacja i rewitalizacja gospodarki morskiej Polski, zapewnienie miejsc pracy dla oficerów, marynarzy, kadry menedżerskiej oraz personelu brzegowego.

Radosław Stefaniak Sekretarz Polskiego Związku Zarządców Statków – kliknij tu

Przedstawiając zalety działalności ship managementowej, Polski Związek Zarządców Statków przedstawia wizję wejścia polskiej gospodarki morskiej na ścieżkę dynamicznego wzrostu i ponownego dołączenia do światowych potęg w świecie żeglugi. Związek liczy również na to, iż Polska powróci na mapę światowych konferencji morskich. Sukces MARE FORUM POLAND jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tych celów.

Dyrektor Andrzej Rodziewicz z MS TFi S.A. – kliknij tu

Obecna dekoniunktura na rynku żeglugowym sprzyja racjonalizacji wydatków po stronie właścicieli statków – czego dowodem jest stale wzrastający trend polegający na oddawaniu statków w zarządzanie przez podmioty trzecie (obecnie ponad 73% światowej floty jest zarządzane przez podmioty trzecie – z ok. 30% w 1980 r.). Polskie przedsiębiorstwa ship managementowe – w większości utworzone po 2008 r. z przekształcenia agencji załogowych – już teraz zarządzają co najmniej 204 jednostkami (dane dotyczące członków PZZS – nie uwzględniają liczby statków zarządzanych przez innych ship managerów) o łącznym tonażu ponad 2,4 mln DWT, a niewykluczone że ta liczba jest znacząco wyższa.

Naszym ship managerom nie brak ambicji, umiejętności, kwalifikacji i zaufania ze strony zagranicznych partnerów. Po katastrofalnych dla polskiej żeglugi latach 90-tych, w warunkach kryzysu gospodarczego udało im się utworzyć zupełnie nowe koło zamachowe polskiej gospodarki morskiej. To koło zamachowe już odgrywa pod względem ekonomicznym większą rolę niż polscy armatorzy. Polscy zarządcy statków zrzeszeni w PZZS sięgają jednak swoimi ambicjami znacznie dalej.

Projektowane Pomeranian Ship Management Center to koncepcja umożliwiająca połączenie różnych sektorów gospodarki morskiej w jeden, spójny morski organizm gospodarczy – konkurencyjny na rynku światowym, generujący miliardy dolarów w wartości dodanej dla gospodarki morskiej i zapewniający miejsca pracy zarówno dla kadry pływającej, dla personelu nabrzeżnego, jak i dla całej rzeszy ludzi pracujących w przemyśle i usługach wspomagających.

Skoro 35 000 polskich marynarzy (czyli 1,5% ogólnej liczby Polaków pracujących za granicą) przynosi Polsce ok. 2 mld euro (co odpowiada 37-38% całkowitej wartości transferów pieniężnych do kraju) – należy zadać w tym miejscu pytanie „Jak wielki jest niewykorzystany potencjał Polski morskiej?”. Odpowiedź brzmi: „Potencjał ten jest wręcz niezmierzony”.

Kluczem do tego potencjału jest właściwie i kreatywnie rozwinięty ship management, który już obecnie zatrudnia bezpośrednio co najmniej 30 000 osób (nie wspominając o tysiącach osób w działalnościach wspomagających). By właściwie go rozwinąć, potrzebne jest przejście od koncepcji polskiej flagi jako „celu samego w sobie” do koncepcji polskiej flagi jako „środka do osiągnięcia celu”. PZZS działa zatem aktywnie na rzecz uregulowania kwestii ubezpieczeń społecznych i podatków marynarskich, by uczynić polską banderę opłacalną do rejestrowania statków.

Wychodząc z tych założeń, Polski Związek Zarządców Statków oferuje zarówno zagranicznym inwestorom, jak i polskim przedsiębiorstwom pomoc w przekształceniu swoich firm w kierunku działalności ship managementowej.

Więcej o ideach i codziennym życiu Związku można dowiedzieć się ze strony internetowej www.pzzs.pl lub zwracając się z zapytaniem bezpośrednio drogą e-mail pod adres: sekr@pzzs.com.pl

O wydarzeniu na stronie: http://www.pzzs.com.pl/2nd%20mare%20forum%20poland%20-%20pl%201-a.htm

Radosław Stefaniak, Sekretarz Polskiego Związku Zarządców Statków

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

"Aurora" i "Aidadiva" w Gdyni

Next

OCEAN ALLIANCE W DCT GDAŃSK

Zobacz również