Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni to jedno z najważniejszych wydarzeń w morskim kalendarzu Pomorza. Co roku bierze w nim udział prawie tysiąc uczestników. Nie mogło zatem zabraknąć na nim reprezentantów PZZS, którzy tego roku postanowili nadać nowy wymiar obecności Związku w życiu polskiej gospodarki morskiej.

„LUDZIE I PIENIĄDZE” – RADIO GDAŃSK

Członkowie Zarządu PZZS – Prezes Ireneusz Kuligowski (pierwszy z prawej) [Green Management sp. z o.o.] oraz Piotr Masny (drugi z lewej) [Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o.] wraz z wiceprezydent Gdyni – Katarzyną Gruszecką Spychałą oraz prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pawłem Lulewiczem (pierwszy z lewej) w audycji „Ludzie i Pieniądze” Radia Gdańsk

Kluczową sprawą podnoszoną w trakcie audycji był brak świadomości społecznej co do znaczenia gospodarki morskiej dla gospodarki Polski oraz jak uregulowania odnośnie podatków i ubezpieczeń utrudniają „powrót pod polską banderę”. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, iż obecne trendy światowe wskazują na odejście od pojmowania bandery jako celu samego w sobie w kierunku środka do osiągnięcia celów np. fiskalnych.

Ponadto, Polska poprzez swój potencjał, mogłaby utworzyć unikalne w skali światowej centrum zarządzania statkami tj. POMERANIAN SHIP MANAGEMENT CENTER, które zapewniłoby powrót Polski na morską mapę świata.

 

KONKURS O NAGRODĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU ZARZĄDCÓW STATKÓW

DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ

Konkurs o Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej to kolejna inicjatywa Związku. Jej zadaniem  jest umożliwienie startu absolwentom rozpoczynającym swoją drogę zawodową, jak również ma na celu propagowanie idei ship managementu w społeczeństwie polskim.

Zwycięzcą I Edycji Konkursu został p. Adrian Groman [Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni], który uzyskał nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 PLN jak również możliwość zatrudnienia na marynarskiej umowie o pracę u wybranego Członka PZZS.

II miejsce natomiast zajął Aleksander Wolak (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie), a III miejsce uzyskała Kamila Kaffka (Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni). Obojgu przyznano również nagrody pieniężne w wysokości po 2.500 PLN każda.

Nagrody osobiście wręczyli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Konkursu – Prezes Zarządu PZZS Ireneusz Kuligowski oraz członkowie Zarządu PZZS – Sławomir Kalicki [Inter Marine sp. z o.o., Lider Forum] oraz Piotr Masny.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce zawodowej! Kolejna Edycja Konkursu zostanie ogłoszona w lutym 2018 r.

 

III PANEL SHIP MANAGEMENT

Zwieńczeniem całego dnia aktywności Związku był kolejny już panel ship management. Podobnie, jak i poprzednie edycje, także i ten przyciągnął rekordową liczbę gości. Liderem Panelu był Piotr Masny, zaś udział w panelu wzięli następujący prelegenci:

Dorota Arciszewska Mielewczyk – poseł na Sejm RP, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Profesor AM dr hab. inż., kpt. ż. w. Wojciech Ślączka – Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie (na zdjęciu poniżej trzeci z lewej).

Kpt. ż. w. Waldemar Perchel – Prezes Zarządu Dohle Marine Services Europe, członek Rady Związku Agentów i Morskich Przedstawicielstw Rekrutacyjnych [APMAR] (na zdjęciu poniżej czwarty z lewej).

Kpt. ż. w. Dariusz Jellonnek – dyrektor generalny V Ships Poland sp. z o.o., członka Polskiego Związku Zarządców Statków.

W trakcie panelu poruszono następujące zagadnienia:

–           Zalety i niedociągnięcia obecnego systemu szkolenia marynarzy w Polsce;

–           Uregulowania prawne dotyczące podatków i ubezpieczenia społecznego marynarzy – stan obecny oraz postulaty na przyszłość;

–           Sytuacja na światowym morskim rynku pracy i perspektywy polskich marynarzy.

Podobnie jak w poprzednich latach, zainteresowanie tematyką ship managementu było tak duże, iż nie starczyło miejsc siedzących dla wszystkich zainteresowanych. Zarówno Prelegenci jak i uczestnicy panelu zgodzili się, iż niezbędne jest kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej marynarzy w Polsce pod względem ubezpieczeń społecznych i podatków marynarskich. Należy również przedsięwziąć kroki mające na celu zmianę sposobu postrzegania gospodarki morskiej przez społeczeństwo oraz zreformować system kształcenia marynarzy w celu podtrzymania obecnego wysokiego poziomu kadr.

Radosław Stefaniak

Sekretarz, Polski Związek Zarządców Statków

Zdjęcia: Radosław Stefaniak i Cezary Spigarski

Previous

NAUTA odbudowuje szkolnictwo okrętowe na Pomorzu

Next

Obchody 95-lecia powstania Portu w Gdyni

1 comment

Comments are closed.

Zobacz również