W dniach 8-9 czerwca w Szczecinie już po raz piąty odbył się Międzynarodowy Kongres Morski, będący wydarzeniem umożliwiającym stworzenie platformy do dyskusji i spotkań przedstawicieli szeroko pojętej gospodarki morskiej, w tym przedstawicieli świata przemysłu, nauki i polityki. Partnerem wydarzenia był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Podczas dwudniowych spotkań branża morska dyskutowała m.in. na temat żeglugi śródlądowej w polityce rozwoju korytarzy transportowych Unii Europejskiej, znaczenia rzek w rozwoju regionów transgranicznych, ale również korzyści ekonomicznych płynących z ich żeglowności. Wiele miejsca poświęcono tez edukacji morskiej, rozwojowi branży stoczniowej i finansowaniu przedsięwzięć żeglugowych.

W drugim dniu Kongresu w bloku dyskusyjnym dedykowanym bezpośrednio portom, podnoszono m.in. kwestie inwestycji w tzw. zieloną infrastrukturę w portach bałtyckich i ich wpływu na wzmacnianie konkurencyjności portów na rynku światowym. Nie pominięto również szczególnie ważnego dla Europy tematu Jedwabnego Szlaku i jego przewidywanych konsekwencji gospodarczych i geopolitycznych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel zatytułowany „Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej”, zapoczątkowany wystąpieniem Łukasza Greinke – Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., który zaprezentował aktualną sytuację Morza Bałtyckiego w kontekście rozwoju morskich ciągów logistycznych w Europie.

W prezentacji, Prezes Greinke uwypuklił m.in. ogromną dynamikę rozwoju Bałtyku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jak podkreślił w wystąpieniu, od początku XXI wieku do dziś zanotowano na tym akwenie ponad 50-procentowy wzrost obrotów towarowych, a w konsekwencji istotny wzrost udziału Bałtyku w obrotach morskich Europy. Niebagatelne zmiany dokonały się także w zakresie rozkładu sił poszczególnych państw na Bałtyku, na którym jak podkreślił Ł. Greinke, Polska w ciągu minionych 20 lat awansowała z piątego na drugie miejsce wyprzedzając porty skandynawskie.

W dalszej części panelu Prezesi portów dyskutowali na temat istotnych zmian jakie dokonały się na Bałtyku, a przede wszystkim ogromnego skokowego rozwoju portów polskich i ich znaczenia na rynku żeglugowym kontynentu. Poszukiwano odpowiedzi na pytania jak utrzymać tak pozytywny trend polskiej gospodarki morskiej i umacniać dalej jej znaczenie na światowej mapie żeglugi morskiej. Za czynniki najważniejsze uznano m.in. rozwój głębokowodnej infrastruktury portowej, poszerzenie oddziaływania portów polskich na zapleczu, w tym wśród takich krajów jak Czechy, czy Słowacja. Uwypuklono również znaczenie dalszego rozwoju dostępowej infrastruktury drogowej i kolejowej w kraju, rozbudowę siatki połączeń żeglugowych z portów polskich, czy wreszcie zapewnienie rozwiązań legislacyjnych zgodnych ze standardami zachodnimi.

Dwudniowe wydarzenie było również okazją do podjęcia dyskusji na temat planowanych i już realizowanych inwestycji infrastrukturalnych w portach, w których upatrywano największej szansy na dalszy intensywny rozwój polskiej gospodarki morskiej.

Źródło: www.portgdansk.pl

Previous

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w rankingu najdynamiczniejszych firm Polski

Next

GDYNIA MORZEM PACHNĄCA - OBSERWATORIUM ZMIAN W LATACH 1884-2016

Zobacz również