Mosiężne tablice, upamiętniające absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego, którzy zginęli na morzu, eksponowane były w latach 1958 – 1968 w hallu głównym budynku Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, dzisiaj Wydziału Nawigacyjnego AMG. Po utworzeniu, z połączenia PSRM i PSM, Wyższej Szkoły Morskiej, tablice na długie lata zniknęły w magazynach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Pomysł odnalezienia tablic narodził się podczas Święta Szkoły 8 grudnia 2014 roku. Obecni na uroczystości kapitanowie i oficerowie rybołówstwa dalekomorskiego,  w rozmowach o czasach minionej służby, wspominali kolegów którzy odeszli, i poświęcone ich pamięci mosiężne tablice.

Taki sposób upamiętniania kolegów, którzy zginęli na morzu, narodził się wśród absolwentów Szkoły Rybaków Dalekomorskich, Technikum Rybołówstwa Morskiego, Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, którzy na pierwszym Zjeździe Absolwentów, w lutym 1956 roku, postanowili ufundować pierwszą tablicę. Wykonali ją w warsztatach szkolnych uczniowie Wydziału Mechanicznego. Uroczyste odsłonięcie w hallu głównym odbyło się podczas II Zjazdu Absolwentów w 1958 roku. W następnych latach dodano cztery mniejsze tabliczki z kolejnymi nazwiskami. Tablice pozostawały w tym miejscu do momentu reorganizacji szkolnictwa morskiego i powstania Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku. Ówczesne władze Szkoły zdecydowały o przekazaniu tablic do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Misji zlokalizowania tablic i podjęcia starań o wydobycie ich z muzealnych magazynów podjął się, w imieniu grupy kolegów, st. oficer mechanik okrętowy Witold Tarasiewicz, absolwent Szkoły Rybołówstwa Morskiego z 1960 roku. Pragnęli by znalazły godne miejsce w kaplicy Św. Piotra w Gdyni przy ul. Portowej. Zyskali przychylność o. Edwarda Pracza – duszpasterza ludzi morza.

St. mech. Witold Tarasiewicz tuż przed odsłonięciem tablic. Podczas mszy św. w intencji pracowników Akademii Morskiej, jej studentów i absolwentów, w dniu 7 października 2017 roku, poświęcenia tablic dokonał arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź

Problemem były zapisy ustawy o  muzeach, ściśle regulujące procedury przekazywania muzealiów. Stroną dla Muzeum nie mogła być nieformalna grupa byłych rybaków. Witold Tarasiewicz zwrócił się zatem do prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, Rektora Akademii Morskiej – uczelni będącej spadkobierczynią tradycji Szkół Rybołówstwa. Decyzją JM Rektora opiniowaniem i podjęciem kolejnych kroków zajął się Dział Armatorski AMG. Sprawa ruszyła z miejsca i dzięki zaangażowaniu dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego dr inż. Jerzego Litwina przy aprobacie Rady NMM, skierowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o niezbędną zgodę na przekazanie tablic AMG.

Odsłonięcie tablic odbyło się rękoma, od lewej: Anny Moskwy – podsekretarza stanu w Ministerstwie GMiŻŚ, sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, posłanki Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz prof. Janusza Zarębskiego, JM Rektora Akademii Morskiej

Spełnienie wymogów proceduralnych, obieg dokumentów, podpisy upoważnionych urzędników – wreszcie po z górą półrocznym oczekiwaniu pozytywna decyzja umożliwiła przejęcie  przez Akademię Morską z Narodowego Muzeum Morskiego kompletu „rybackich” tablic. St. oficer mechanik okrętowy Witold Tarasiewicz  wraz z kustoszem Sali Tradycji AMG panią Ewą Otrembą, przejęli w lipcu od pracowników NMM, pamiątkowe tablice.

Kolejnym krokiem było formalne i ceremonialne przekazanie tablic do kaplicy Św. Piotra – swoistego panteonu tych, którzy nie powrócili z morza.

Tablice upamiętniają 12 uczniów/absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego – od uczniów po kapitanów – wszyscy zginęli na morzu w latach 1952 – 1961.

Aleksander Gosk

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Akademii Morskiej w Gdyni

Next

Obrady IV Konwentu Morskiego - wielkie wydarzenie dla gospodarki morskiej

Zobacz również