CSPI7359
Dr Ryszard Leszczyński chwilę po promocji

Jak swego czasu mieliśmy przyjemność informować, współpracujący z naszą Fundacją mgr Ryszard Leszczyński, starszy oficer mechanik, honorowy członek Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, ale też autor monograficznych prac „Tragedie rybackiego morza” i „Ginące frachtowce” 11 października ub. roku przedstawił i obronił dysertację doktorską o tytule „Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej Polskiej Marynarki Handlowej (1927-2015)”, która dla Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stała się podstawą nadania mu stopnia naukowego doktora. Co prawda formalne przyznanie tytułu miało miejsce na posiedzeniu Rady Wydziału już w listopadzie 2016 roku, to oficjalna, mająca spektakularną oprawę ceremonia promocyjna odbyła się w minioną niedzielę (19 lutego) i stanowiła jedno z wydarzeń dorocznego, wyrosłego z wieloletniej tradycji, Święta Uniwersytetu. Spotkania honorującego dzień urodzin Wielkiego Patrona Uczelni, podczas którego pracownicy i wykładowcy uniwersyteccy otrzymują okolicznościowe medale, odznaczenia i wyróżnienia państwowe, a promowani na stopień doktora habilitowanego i doktora – stosowne dyplomy. Ci pierwsi z rąk Jego Magnificencji Rektora, pozostali z rąk swoich promotorów.

CSPI7117
Dr Ryszard Leszczyński tuż przed rozpoczęciem uroczystości, w drodze na uniwersytecką aulę

Ten szczególny dzień środowiska akademickiego Torunia zainicjonowano na Rynku Staromiejskim w godzinach przedpołudniowych. Tu, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika odegrano hymn państwowy, tu JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn, członkowie Senatu i przyodziani w togi nowo promowani doktorzy złożyli kwiaty i wieńce, stąd powrócono na teren campusu, gdzie w uniwersyteckiej auli prowadzący uroczystości powitał przybyłych licznie gości i wygłosił okazjonalną przemowę. Przypomniał dokonania i sukcesy przeszłości, mówił o problemach czasów obecnych, wyzwaniach i kontynuacji celów, zakreślił plany oczekiwań i zamierzeń.

CSPI7190

CSPI7212
Uroczystość uświetniła obecność parlamentarzystów oraz władz wojewódzkich i miejskich Torunia

Po wystąpieniu prof. Andrzeja Tretyna oraz wręczeniu odznaczeń państwowych i branżowych, których dokonali: marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski i wojewódzki wicekurator oświaty Małgorzata Oborska, rozpoczął się, wspomniany wcześniej, ceremoniał nobilitacji zdobywających stopień naukowy doktora. Jego wyjątkowy, podniosłego wyrazu charakter osiągnął kulminację, kiedy w obecności JM Rektora, dziekanów, profesorów, społeczności akademickiej, ale też rodzin i osób zaproszonych przez promowanych odczytano łacińską transkrypcję ślubowania, a nominowani unieśli prawą rękę i po pytaniu JM Rektora „spondebitis ac pollicebimini…?” odpowiedzieli wspólnie: „spondeo ac polliceor”. Słowami „Przysięgam i obiecuję” potwierdzali moment wstąpienia i przynależności do korporacji naukowej oraz zapewniali, że ich poczynaniami nie kieruje nadzieja zdobycia czczej sławy, ale chęć krzewienia prawdy. Dążenia – cytując fragment łacińskiego przesłania – aby jej światło zabłysło bardziej wyraziście i jasno. Należy przyjąć, że wypowiedzenie formuły przywoływanej przysięgi, to punkt cezury, chwila, po której uhonorowani stają się faktycznymi posiadaczami stopnia doktora nauk humanistycznych, medycznych, czy prawnych.

CSPI7294

CSPI7308
Ukoronowanie wysiłku promotora i doktoranta – moment wręczenia dyplomu dr. Ryszardowi Leszczyńskiemu przez profesora Waldemara Rezmera

Pięknym wykonaniem „Gaudeamus” i „Gaude Mater Polonia” popisał się chór akademicki UMK pod batutą Arkadiusza Kaczyńskiego

Potem chór akademicki zaśpiewał Gaude Mater Polonia, JM Rektor złożył promowanym gratulacje, a jeszcze później z życzeniami pospieszyli najbliżsi i przyjaciele. Co pewnie oczywiste, na toruńskiej uroczystości – oprócz odbierającego dyplom doktorski – pojawili się przedstawiciele Ludzi Morza: prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, ale też przewodniczący Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, dr inż. kapitan Andrzej Królikowski (odbierający dyplom doktorski jest honorowym członkiem tego eminentnego gremium), były red. naczelny i prezes wydawnictwa dwutygodnika „Namiary na Morze i HandelWładysław Jaszowski oraz prezes Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, mgr Cezary Spigarski. Reprezentant forum, które poprzez swą Oficynę Morską, zajęło się edycją wszystkich siedmiu tomów monograficznych opracowań dr Ryszarda Leszczyńskiego.

CSPI7113

CSPI7311
Na złożenie gratulacji promowanemu czekały też żona, synowa i wnuczka
CSPI7337
Prof. dr hab. Waldemar Rezmer i jego dwaj dyplomanci: dr Ryszard Leszczyński i dr Marcin Westphal, pracownik naukowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

CSPI7344

W tym miejscu przypomnijmy, że dysertacja o tytule „Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej PMH (1927-2015)”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer, jest już w trakcie redakcyjnych i edytorskich przygotowań (co zgodnie postulowali recenzenci pracy profesorowie Bolesław Hajduk i Jan Kazimierz Sawicki), zostanie wydana nakładem naszej Fundacji i niebawem – żyjemy taką nadzieją – znajdzie się na półkach księgarzy i marynistów. Stanie się ósmym tomem serii poświęconej tym, którzy nie powrócili z morza.

Dr Ryszard Leszczyński po promocji, w otoczeniu rodziny i przyjaciół

Dyplom doktorski_mJak powiedział nam wzruszony osobliwą aurą uroczystości „bohater” tego niezwyczajnego wydarzenia, swoją pracę doktorską dedykował swoim bliskim, tym którzy go wspierali, ale też wszystkim, o których pamięć, dzięki tej publikacji, przetrwa znacznie dłużej. (ertel)

CSPI7364
Prezent kapitana Andrzeja Królikowskiego okazał się niezwykle trafiony

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP

Next

Jeden z najsilniejszych trawlerów na świecie zwodowany w Naucie

Zobacz również