Tegoroczne obchody Święta Szkoły, 8 grudnia br. o godz. 8.00, zapoczątkowało uroczyste podniesienie bandery przed frontem uczelni oraz msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) koncelebrowana przez JE Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

W trakcie otwartego posiedzenia Senatu AMG z okolicznościowym przemówieniem wystąpił JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Przemówienie wygłosiła również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Anna Moskwa. Po uroczystych przemówieniach i prezentacjach odczytany został List Gratulacyjny od absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej z lat 1956 i 1958.

Zasłużonych pracowników uczelni udekorowano odznaczeniami resortowymi i medalami za długoletnią służbę. Odznaczenia i medale wręczane były przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Panią Annę Moskwę.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr Tomasz Studzieniecki. Brązowy Krzyż Zasługi wręczony został dr inż. Aleksandrze Grobelnej.

Na wniosek JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda przyznał pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni medale za długoletnią służbę.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:

 • Krystyna Bakuła,
 • mgr Elżbieta Bernardelli,
 • dr inż. Bolesław Dudojć,
 • mgr Danuta Kwarciak,
 • dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. nadzw. AMG,
 • dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG,
 • Krystyna Witkowska.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:

 • mgr Joanna Stasiak,
 • mgr Joanna Tarasiuk.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:

 • dr inż. Damian Bisewski,
 • mgr inż. Radosław Krefta,
 • mgr Katarzyna Muszyńska,
 • dr inż. Marcin Pepliński,
 • dr inż. Grzegorz Skorek.

Na wniosek JM Rektora, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyznał zasłużonym pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni odznaczenia.

Odznakę Honorową ,,Zasłużony Pracownik Morza” otrzymali:

 • mgr Ewa Drożęcka,
 • dr inż. Aleksandra Heimowska,
 • dr inż. Jacek Jachowski,
 • Bogusław Koss,
 • dr inż. Katarzyna Krasowska,
 • dr inż. Przemysław Krata,
 • Mirosław Miętek,
 • dr inż. Tomasz Neumann,
 • Wiesław Suchocki,
 • dr inż. Joanna Szłapczyńska.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. nadzw. AMG,
 • dr Magdalena Bogalecka,
 • dr inż. kpt.ż.w. Tadeusz Pastusiak,
 • dr inż. Agata Szkiel,
 • dr inż. Joanna Wierzowiecka,
 • dr Grażyna Złotkowska.

Podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni wręczone zostały pracownikom Nagrody Jubileuszowe, które otrzymali:

 • dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. nadzw. AMG  – 45 lat pracy,
 • inż. Mirosław Berent – 45 lat pracy,
 • dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG  – 40 lat pracy,
 • dr Jolanta Joszczuk-Januszewska – 40 lat pracy.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski  oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG wręczyli dyplomy potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomy doktorskie dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni:

 • dr hab. inż. Mariola Jastrzębska,
 • dr inż. Włodzimierz Kończewicz,
 • dr inż. Ewa Marjańska,
 • dr Monika Szyda,
 • dr inż. Elwira Brodnicka,
 • dr inż. Dorota Wiśniewska,
 • dr inż. Przemysław Ptak,
 • dr inż. Monika Rybczak,
 • dr inż. Małgorzata Godlewska.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski  przyznał nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego następującym studentom:

Wydział  Elektryczny

 • Wojciech Koznowski,
 • inż. Małgorzata Adamek,
 • inż. Emilian Świtalski.

Wydział  Mechaniczny

 • Kinga Rogowska,
 • Stanisław Czmyr,
 • Karol Wachowiak.

Wydział Nawigacyjny

 • Marta Wojtczak,
 • inż. Sylwia Jankowska,
 • inż. Mateusz Truszczyński.

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 • Mariusz Jakubowski,
 • inż. Paulina Kropisz,
 • Magdalena Żółkowska,

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski przyznał „Medal Absolwenta” z wpisem do „Złotej Księgi Absolwentów” za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego następującym absolwentom:

 • mgr inż. Mateusz Stępkowski –  Wydział Mechaniczny,
 • inż. Marcin Kalamon – Wydział Nawigacyjny,
 • mgr Natalia Wójcik  –  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski przyznał nagrodę członkom Parlamentu Studentów za działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego Akademii Morskiej w Gdyni :

 • mgr inż.Kamil Zimny,
 • Michał Kołodziejczak,
 • Maja Bober,
 • Agnieszka Kłusek,
 • Arkadiusz Grelik.

Na początku 2017 roku Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski ogłosił konkurs dla pracowników pt. „Partnerskie Zarządzanie Uczelnią”. Pierwsza edycja konkursu pt. „Partnerskie Zarządzanie Uczelnią” zaowocowała realizacją jednego z pomysłów – „Pakiet Medyczny dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni”. JM Rektor dofinansował wszystkim pracownikom i ich rodzinom pakiet medyczny „VIP” w placówce PolMed – wyłonionej podczas postępowania przetargowego.

Komisja powołana przez Pana Rektora wyłoniła 3 najciekawsze pomysły:

 • 1 miejsce – mgr Katarzyna Chmielewska /pomysł: Pakiet medyczny dla pracowników/,
 • 2 miejsce – mgr inż. Dominika Cuper-Przybylska /pomysł: Palarnie dla pracowników i studentów/,
 • 3 miejsce – mgr Izabela Wierzbowska /pomysł: parkingi dla rowerów/.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości nastąpiła prezentacja filmów promujących Akademię Morską w Gdyni pt. ”Uczelnia okiem filmowca”.

Po posiedzeniu Senatu Akademii Morskiej w Gdyni nastąpiło uroczyste otwarcie II piętra budynku B. Pracownicy, studenci, doktoranci oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć nowo wyremontowane sale wykładowe oraz Salę Tradycji. 

O godz. 15:00 na placu wewnątrz kampusu Akademii Morskiej w Gdyni odbył się Apel Poległych. 

Dziękujemy wszystkim zaproszonym  gościom, studentom, doktorantom i pracownikom za udział w Święcie Akademii Morskiej w Gdyni.

Tekst: www.am.gdynia.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Promocja najnowszej książki Ryszarda Leszczyńskiego i spotkanie z Autorem za nami

Next

Kapitan Jerzy Tarasiewicz, uczestnik legendarnej wyprawy szalupą „Chatka Puchatków” nie żyje

Zobacz również