W dniach 21-23 czerwca br. w murach Akademii Morskiej w Gdyni odbywała się konferencja TransNav 2017, organizowana co dwa lata – tego troku po raz 12. W tych dniach odwiedzili Akademię utytułowani ludzie z ponad 60-ciu krajów świata, w liczbie ok. 200 osób, reprezentujący instytucje i uczelnie morskie swoich krajów. Jak zawsze celem spotkania była wymiana doświadczeń, opinii oraz wyników badań związanych z szeroko pojętą problematyką nawigacji, bezpieczeństwa żeglugi oraz transportu morskiego. Obrady trwały dwa dni, zostały podzielone na kilka sesji tematycznych, odbywających się w budynku głównym Akademii Morskiej oraz w budynku Wydziału Nawigacyjnego (pełny opis oraz wstępne, powitalne przemówienia głównych organizatorów konferencji – kliknij tu). Partnerem głównym przygotowania tego znanego już na całym świecie naukowego wydarzenia jest Nautical Institute, z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jest to organizacja zrzeszająca specjalistów zawodowo zajmujących się sprawami nawigacji i bezpieczeństwa na morzach i oceanach świata, grupuje ok. 7 tys. członków w 110 krajach. Dzień trzeci – jak każdego roku – miał własną organizację rozrywkowo-poznawczą Trójmiasta i jego morskich okolic. Główną atrakcją była wyprawa wynajętym statkiem do Twierdzy Wisłoujście, połączona z inscenizacją bitwy o jej zdobycie.

Sesja otwierająca konferencję miała miejsce w Auli im. Tadeusza Meissnera w gmachu głównym. Wszystkich powitał profesor dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit – od lat przewodniczący konferencji.

Komitet organizacyjny TransNav 2017 – przemawia profesor Adam Weintrit; przy stole od lewej: Capt. John Lloyd, Chief Executive Officer (CEO) w Nautical Institute; dr Takeshi Nakazawa, Profesor Światowego Uniwersytetu Morskiego, Sekretarz Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich oraz prorektor ds. morskich AM w Gdyni dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki

Po przemówieniach powitalnych, zebrani mogli wysłuchać występu Chóru Akademii Morskiej w Gdyni, tym razem pod batutą Marii Hilla.

Tradycyjnie też, na zakończenie sesji inauguracyjnej, przed frontem gmachu głównego uczestnicy pozowali do wspólnego zdjęcia

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Więcej na temat konferencji – na stronie TranNav 2017 – kliknij tu

Previous

Wieniec w hołdzie ludziom morza

Next

Jeden z największych statków pasażerskich świata "Norwegian Getaway" w Gdyni

Zobacz również