14 czerwca br. z okazji 97-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce odbyło się w auli Akademii Morskiej w Gdyni uroczyste posiedzenie Senatu, z udziałem pracowników, studentów, absolwentów oraz zaproszonych gości w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Zebranych powitał JM Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W swoim przemówieniu rektor nawiązał do początków szkolnictwa morskiego w naszym kraju (to właśnie 17 czerwca 1920 r. podpisany został akt powołania Szkoły Morskiej), przypomniał historię Akademii i jej osiągnięcia. Nawiązał również do obecnej sytuacji uczelni i perspektyw jej dalszego rozwoju.

Uchwałą Senatu Akademii Morskiej w Gdyni nr 80 z dnia 13 czerwca 2017 r. utworzony został Konwent AMG na kadencję 2017-2021.

Powołując Konwent w Akademii Morskiej w Gdyni nawiązujemy do misji Uczelni i zawartych w niej priorytetów, którymi są między innymi ugruntowanie pozycji Uczelni jako czołowego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych, na potrzeby gospodarki morskiej, miasta i regionu, jak również zwiększenie udziału Uczelni w transferze wiedzy do gospodarki, kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz komercjalizacji wyników badań.

Konwent Akademii Morskiej w Gdyni tworzy 16 specjalistów reprezentujących różne branże i urzędy. Celem Konwentu jest przede wszystkim doradzanie jak najlepiej kształtować ścieżkę rozwoju naszej Uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Skupiając w swych szeregach ścisłe władze administracji państwowej, województwa oraz menedżerów wiodących przedsiębiorstw, stanowi cenny organ doradczy Uczelni, a odbywające się obrady Konwentu będą platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami. Konwent pełni funkcje opiniodawcze i doradcze w sprawach ważnych dla Uczelni. Jest organem wspierającym działania Uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego.

JM Rektor wręczył nominacje nowo powołanym członkom Konwentu. W jego skład wchodzą:

Janusz Zarębski – Przewodniczący Konwentu – Rektor AMG

Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni

Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawcy Pomorza”

Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Sławomir Halbryt – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Aleksandra Jankowska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Piotr Jędrzejowicz – Profesor Akademii Morskiej w Gdyni

Sławomir Latos – Prezes Zarządu Stoczni Remontowa NAUTA S.A.

Jerzy Lewandowski – Sekretarz Generalny KIGM

Andrzej Madejski – Prezes Polskiego Rejestru Statków S.A.

Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Józef Poltrok – Właściciel firmy ŁĄCZPOL Spółka z o.o.

Piotr Soyka – Prezes Remontowa Holding S.A.

Waldemar Stawski – Szef Biura Finansowego PŻM

W imieniu nowo powołanych członków Konwentu głos zabrał Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk.

Tradycyjnie, jak co roku, rektor wręczył wyróżniającym się pracownikom uczelni Nagrody Rektora I, II i III stopnia za pracę w roku 2016.

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich:

Nagrody I stopnia

dr hab. inż. Andrzej Borys, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, dr inż. Aleksandra Grobelna, prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki, dr hab. inż. Jerzy Kowalski, dr hab. Maciej Matczak, prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk, dr inż. Hoang Nguyen, dr inż. Tadeusz Pastusiak kpt. ż.w., dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, prof. dr hab. inż. Adam Weintrit kpt. ż.w.

Nagrody II stopnia

dr inż. Krzysztof Dudzik, dr hab. inż. Witold Gierusz, dr hab. inż. Piotr Gnaciński, dr hab. inż. Jerzy Herdzik, dr Michał Igielski, dr inż. Jacek Jachowski, dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, dr Krzysztof Kamiński, dr Joanna Kizielewicz, dr inż. Włodzimierz Kończewicz, dr inż. Przemysław Krata, dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. dr hab. inż. Józef Lisowski, dr inż. Andrzej Łebkowski, prof. dr hab. Barbara Marciszewska, dr hab. inż. Lech Murawski, dr hab. Zbigniew Otremba, dr inż. Monika Rybczak, dr inż. Agnieszka Rybowska, dr hab. Leszek Smolarek, prof. dr hab. inż. Cezary Specht, dr Tomasz Studzieniecki, dr inż. Agata Szkiel.

Nagrody III stopnia

dr inż. Emila Baszanowska, prof. dr hab. inż. Adam Charchalis, mgr inż. Adam Czaban, dr hab. inż. Mirosław Czechowski, dr hab. inż. Tomasz Dyl, mgr inż. Maciej Grabarek, dr inż. Mariola Jastrzębska, dr Magdalena Klopott, dr inż. Karol Korcz, dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter, dr inż. Wojciech Labuda, dr inż. Romuald Maśnicki, dr Joanna Miklińska, mgr inż. Anna Miller, dr hab. inż. Andrzej Miszczak, dr inż. Tomasz Neumann, dr inż. Joanna Newerli-Guz, dr inż. Anna Platta, dr hab. Marzenna Popek, prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, dr hab. Adam Przybyłowski, dr Katarzyna Skrzeszewska, dr hab. inż. Robert Starosta, dr hab. inż. Henryk Śniegocki kpt. ż. w., dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, dr hab. inż. Ryszard Wawruch kpt. ż. w., dr inż. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Joanna Wierzowiecka.

Nagrody JM Rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

Nagrody I stopnia

Fanslau Dariusz, Polański Sławomir

Nagrody II stopnia

Chmielewska Katarzyna, Kowalewska Kinga, Jażdżewska Alina, Muszyńska Katarzyna

Nagrody III stopnia

Berent Mirosław, Bernardelli Elżbieta, Błażejczak Jacek, Brunowicz Anita, Brzezińska Anna, Cholawo Piotr, Daszke Krzysztof, Derkowska Maria, Felczak Maria, Giedziun Ewa, Grzesiak Józef, Jażdżewski Witold, Krakowska Magdalena, Krawczyk Elżbieta, Madej Henryk, Nieradko Krzysztof, Niewiadomy Katarzyna, Ostanówka Marian, Piotrowska Joanna, Robak Beata, Rudzińska Małgorzata, Rykowski Mariusz, Stempniewicz Marta, Suchocki Wiesław, Suszek Wioletta, Wasylka Marian, Wilk Jadwiga, Wiśniewska Danuta, Witkowska Krystyna, Wroński Zbigniew, Zdanowicz Ewa, Zych Paulina, Żygas Małgorzata

Kolejnym punktem uroczystego posiedzenia Senatu były medale i listy gratulacyjne dla pracowników uczelni z długoletnim stażem. Z rąk JM rektora otrzymali je:

Anna Marchilewicz (45 lat pracy)

dr hab. inż. Włodzimierz Filipowicz (45 lat pracy)

mgr Hanna Olewniczak – Przybyło (40 lat pracy)

prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz (40 lat pracy)

dr hab. inż. Ryszard Wawruch (40 lat pracy)

dr inż. Bogumił Łączyński (40 lat pracy)

JM rektor postanowił uhonorować studentów, którzy w ostatnim okresie osiągnęli wybitne sukcesy sportowe, wręczając im listy gratulacyjne i nagrody.

Uroczyste posiedzenie Senatu zakończył występ Chóru Akademii Morskiej w Gdyni pod batutą mgr. Karola Hilii.

Tomasz Degórski

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Odsłonięcie tablicy i nadanie imienia Jana Kasprowicza latarni morskiej Rozewie II

Next

Święto Morza 2017

Zobacz również