6 kwietnia b.r. w siedzibie DNV GL Poland w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6E odbyło się 5-te już Spotkanie Informacyjno-Promocyjne (Information & Promotion Meeting – IPM) Polskiego Związku Zarządców Statków. Tematem spotkania było „Why Poland is a Place to Be?”

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej prezentacji członka Zarządu – Piotra Masnego (Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o.) oraz sekretarza Związku – Radosława Stefaniaka na temat aktywności Związku w okresie styczeń-kwiecień 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań PZZS mających na celu prawne uregulowanie sprawy podatków i ubezpieczeń społecznych marynarzy pływających na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz działalności Związku na płaszczyźnie promocyjnej (tj. uczestnictwo w MARE FORUM POLAND 2017 i FGM 2017), jak i edukacyjnej, m.in. wsparcia studiów podyplomowych Modern Ship Management.

Od lewej: Radosław Stefaniak i Piotr Masny

Przedstawiono również w zarysie założenia Polskiego Związku Zarządców Statków – rewitalizację kluczowych sektorów polskiej gospodarki morskiej poprzez działalność shipmanagementową przyciągającą do Polski zagraniczny kapitał i tworzącą w ten sposób dodatkowe miejsca pracy i wartość dodaną. Wskazano przy tym na zalety Polski jako miejsca prowadzenia biznesu shipmanagementowego – podobna jakość przy znacznie niższych (niż w europejskich centrach  żeglugowych) cenach.

Następnie, wice-prezydent zarządu DNV GL – p. Henrik Bach przedstawił historię działalności DNV GL w Polsce, datującą się już na 1964 r. Wskazał przy tym, iż jednym z kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji o wielkich inwestycjach DNV GL w Polsce była dostępność wysoce wykwalifikowanej siły roboczej.

Nie tylko DNV GL podjęło decyzję w oparciu o ten niezmiernie istotny czynnik. Na podobne rozwiązanie zdecydował się również TTS, którego przedstawiciele – Dorota Morka i Marcin Naruszewicz przedstawili zebranym gościom świeżo otwartą stację serwisową – w Gdańsku na ul. Azymutalnej 9.

Kolejną prezentację przeprowadzili goście z Warszawy – Piotr Olszewski z PLASTMAL wraz z asystentem zademonstrowali działanie w praktyce uszlachetniacza metalu do przekładni, kompresorów, maszyn hydraulicznych, silników spalinowych, skrzyń biegów i innych urządzeń przemysłowych – tj. MOTOR LIFE PROFESSIONAL.

Na zakończenie części informacyjnej IPM, Magdalena Borejszo-Bulc i Jacek Dehnel przedstawili ofertę gdańskiej firmy AHB Service sp. z o. o. w zakresie rewitalizacji i naprawy silników okrętowych.

Na tak przełomowym pod wieloma względami Spotkaniu nie mogło zabraknąć również i dziennikarzy, na czele z ekipą TVP3 z Aleksandrem Goskiem. Nie zabrakło też i chęci ze strony gości na udzielenie wywiadów.

Od lewej: dr hab. Marek Grzybowski, dr hab. Dorota Pyć oraz red. Aleksander Gosk

Spotkanie następnie przeniosło się do Kantyny DNV GL, gdzie uczestnicy spotkania – przy wspólnej kolacji – przystąpili do dyskusji na różne poruszone w trakcie Fazy Informacyjnej tematy.

Mając nadzieję na kontynuację nawiązanych tego dnia kontaktów, Polski Związek Zarządców Statków oświadczył  iż  kolejne Spotkanie Informacyjno-Promocyjne odbędzie się pomiędzy 15 czerwca a 15 lipca b.r.

Radosław Stefaniak, Sekretarz PZZS

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Pożegnanie przewodniczącego Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich inż. Adama Ludwika Stróżyka

Next

Przed Świętami Wielkanocnymi kapitańskie jajko

Zobacz również