21 października 2017 roku, w auli im. Tadeusza Meissnera w Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Odbywające się co cztery lata najważniejsze spotkanie członków tej 40-letniej już organizacji, umożliwia dokonanie rozliczenia z minionego okresu działalności, jego podsumowanie oraz wybór nowej Rady Stowarzyszenia. Przybyli uprawnieni do brania udziału wyborczego kapitanowie, przybyli też zrzeszeni w SKŻW jego Członkowie Honorowi, których przynależność jest ściśle związana z propagowaniem przez nich spraw morza, gospodarki, nauki i kultury morskiej.

Rozpoczęto tradycyjnym wprowadzeniem sztandaru przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrał dotychczasowy, długoletni Przewodniczący, kapitan ż. w. dr Andrzej Królikowski. Uczczono minutą ciszy pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności SKŻW za ostatnie cztery lata, a sporo się w tym czasie wydarzyło, gdzie szczególną uwagę zwróciły przypadające tego roku obchody Jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia (zajrzyj tu – kliknij). Specjalnie na okazję tego Zgromadzenia przygotowana została „Kronika Stowarzyszenia 2012-2017”, zawierająca m.in. kalendarium wydarzeń do dnia 31 sierpnia br., dodam nieskromnie – wydana drukiem przez naszą Fundację.

Wypowiadali się Członkowie Honorowi SKŻW, wśród nich: Tadeusz Zielonka, który przeczytał list wystosowany przez Prezesa Grupy Remontowa Holding S.A. Piotra Soykę (również honorowo do Stowarzyszenia przyjętego); Profesor Jan Kazimierz Sawicki, inicjator serii wydawniczej Księgi Floty Ojczystej; emerytowany Sędzia SA Witold Kuczorski.

Dokonano wręczenia imiennie przypisanych medali 40-lecia. Później, po krótkiej przerwie, zaprezentowane zostało sprawozdanie finansowe za ostatnie cztery lata, przystąpiono do ustalenia listy wyborczej kandydatów do Rady SKŻW. Po zakończeniu drugiej już swojej kadencji Przewodniczącego kapitan Andrzej Królikowski został wyróżniony specjalnym podziękowaniem.

Po podsumowaniu głosów wybrana została 14-osobowa nowa Rada Stowarzyszenia, której przewodniczącym został kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski (sprawujący obecnie funkcję Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni), jego zastępcami wybrano kapitanów Andrzeja Królikowskiego i Łukasza Lewkowicza, natomiast sekretarzem została kapitan ż. w. Anna Wypych-Namiotko.

Cezary Spigarski

Zdjęcia: kpt. ż. w. Stefan Wysocki, Cezary Spigarski

 

Previous

Zmarł profesor Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz

Next

Pożegnanie Profesora Bolesława Kazimierza Mazurkiewicza

1 comment

Comments are closed.

Zobacz również