Od czasu, kiedy mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) Portu Gdańsk, ujętą w jeden, kompleksowy dokument, minął rok. Powstała w roku 2016 „Polityka dobrych praktyk biznesowych CSR” obowiązująca w Porcie Gdańsk, stanowi kompendium wiedzy na temat działań ZMPG SA podejmowanych w kierunku zrównoważonego rozwoju firmy.

W roku 2017 przekazujemy na Państwa ręce Raport, obejmujący roczną działalność ZMPG SA w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jest to z naszej strony kontynuacja wcześniej obranej polityki dobrowolnego i publicznego informowania o działaniach ZMPG SA w kierunku: ochrony środowiska, dbałości o kapitał ludzki firmy i społeczność lokalną, jak też o dobre imię portu oraz nienaganne relacje z interesariuszami oparte o zasady etyki biznesowej.

Zeszłoroczna działalność ZMPG SA w obszarze dobrych praktyk biznesowych opierała się w dużej mierze na konsekwentnym kontynuowaniu wcześniej rozpoczętych projektów, jak również na wdrażaniu w życie nowych pomysłów i planów. Nie ustajemy w poszukiwaniu pomysłów na nowe przedsięwzięcia, które przyczynią się do lepszego funkcjonowania otaczającego nas bliższego i dalszego środowiska, jak również jesteśmy otwarci na propozycje wspólnego działania z innymi podmiotami. Wynika to z prostego faktu, że sukces w naszym pojęciu ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale również społeczny i środowiskowy.

Fakt, że działania ZMPG SA w zakresie CSR zostają dostrzegane i doceniane, stanowi dla nas bardzo miły dodatek i nagrodę za podejmowane starania. Zostaliśmy uhonorowani wieloma już nagrodami za pracę włożoną w osiąganie dobrych wyników finansowych przy jednoczesnym zachowaniu zasad prowadzenia biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny (między innymi za podejście do pracowników i otoczenia oraz korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu i upowszechnianie dobrych praktyk).

Zapraszamy zatem do zapoznania się z pierwszym Raportem z działalności ZMPG SA w obszarze społecznej odpowiedzialności Portu Gdańsk oraz zachęcamy do kontaktowania się z nami (csr@portgdansk.pl), w celu przedstawienia wniosków, uwag oraz własnych propozycji działań, jakie możemy podjąć indywidualnie lub poprzez nawiązanie współpracy z innymi podmiotami.

Źródło: www.portgdansk.pl

Previous

I Festyn Sportowy o Puchar JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni

Next

Nowy kontenerowy serwis feederowy w Porcie Gdańsk

Zobacz również