W dniu 4 kwietnia br. odbyła się Konferencja Naukowa 450 lat Polskiej Administracji Morskiej, na którą patronat honorowy objęli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Organizatorami konferencji były Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni.

Utworzenie przez króla Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku Komisji Morskiej, to nie tylko jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach I Rzeczypospolitej, ale także znaczące wydarzenie w dziejach administracji morskiej. Komisja Morska Zygmunta Augusta była jednym z pierwszych tego typu urzędów w świecie – mówił dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Walki Słowian nadbałtyckich na morzu w IX– XII wieku. Fenomen ponad stuletniej dominacji słowiańskiej nad Bałtykiem – przedstawił dr hab. Andrzej Gaca, prof. WSAiB.

Dr hab. Dariusz Nawrot, prof. WSiB szeroko omówił istotę powstania i działania Komisji Morskiej która pomimo stosunkowo krótkiego, niespełna czteroletniego okresu swej działalności, na trwałe wpisała się w historię Rzeczypospolitej. To w dużej mierze dzięki jej dokonaniom Polska, która za panowania ostatnich Jagiellonów stanęła u szczytu swej potęgi na lądzie, stała się także potęgą na morzu. Polska flota należała do jednej z najsilniejszych na Bałtyku. W tym czasie powstał również pierwszy na świecie regulamin okrętowy. Dzięki Komisji Morskiej położone zostały solidne podwaliny współczesnej administracji morskiej.

Rolę miast pruskich w polityce morskiej Hanzy przedstawił prof. dr hab. Stanisław Czaja (UMK).

Tomasz Chinciński, prof. WSAiB omówił geopolityczne uwarunkowania administracji morskiej, a prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, rektor GWSH wygłosił referat nt. Polityka morska w latach II Rzeczypospolitej.

Dr hab. Maciej Franz (UAM) mówił o roli wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w zbudowaniu od podstaw Polski Morskiej, w tym organizowaniu administracji morskiej II Rzeczypospolitej.

Prowadząca panel „Administracja morska w PRL”, dr Beata Kolarz

Dr. Bogdan Libich (WSAiB) omówił szeroko myśl morską Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz jego aktywną działalność na rzecz tworzenia gospodarki morskiej w II Rzeczypospolitej i odbudowie po II wojnie światowej.

Organizację i kompetencje administracji morskiej w Polsce Ludowej – zarys historyczno-prawny przedstawił dr Marek Tkaczuk (US),

a  rozwój administracji polskiej Marynarki Wojennej od II wojny światowej do transformacji ustrojowej zaprezentował dr Zbigniew Wojciechowski (Towarzystwo Przyjaciół OM „Błyskawica”).

Prowadzący panel „Administracja morska – współczesne zadania, uwarunkowania działalności”, prof. dr hab. Andrzej Makowski

Dr Justyna Nawrot (UG) omówiła wpływ prawa Unii Europejskiej na działania krajowych organów administracji morskiej.

Między innymi, o współczesnych zadaniach polskiej administracji morskiej mówił mgr. inż. kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski (Urząd Morski w Gdyni), członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (pełna prezentacja – kliknij).

Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (WSAiB) wyjaśnił pozycję i relacje Polski w Europie Bałtyckiej.

Bloki problemowe:

1. Administracja morska w I Rzeczypospolitej
2. II Rzeczpospolita
3. Administracja morska w PRL
4. Administracja morska – współczesne zadania, uwarunkowania działalności

Marek Grzybowski (http://klastermorski.com.pl)

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Next

Żeglarski sukces załogi jachtu Katharsis II

Zobacz również