Duże dofinansowanie projektu Nowe Horyzonty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Akademii Morskiej w Szczecinie. „Czek” na blisko 7 mln zł przekazał Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego goszczący w Szczecinie. Dofinansowanie z rąk ministra odebrali rektorzy szczecińskich uczelni podczas spotkania w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Grant dla Akademii Morskiej w Szczecinie odebrał osobiście JM Rektor Wojciech Ślączka.
Projekt AM uzyskał finansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w obszarze działania 3.5 o nazwie: Kompleksowe programy szkół wyższych. Budżet projektu ma wartość blisko 7 mln zł i liczy 100 pozycji.
Podjęte zostaną działania związane z edukacją, rozwojem i doskonaleniem kompetencji studentów oraz kadr, a także rozbudowanie systemu IT służącego wirtualnemu zarządzaniu uczelnią. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie w tej dziedzinie, realizowane przez Akademię Morską w Szczecinie. Do najważniejszych planów projektu należy zaliczyć także wsparcie powstania nowych kierunków: oceanotechniki oraz geoinformatyki.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2018 do 31 lipca 2022. Zakres merytoryczny projektu obejmuje 8 zadań, z których każde mogłoby stanowić odrębny projekt. Szczegółowy opis znajduje się tu – kliknij

 

Weronika Bulicz

Rzecznik Prasowy Akademii Morskiej w Szczecinie
tel. 693 373 358, tel. 91 48 09 399
e-mail: w.bulicz@am.szczecin.pl

Previous

Do granic Niepodległej – uczestnicy rejsu wyłonieni

Next

Akademia Przemysłów Morskich

Zobacz również