Akademia Morska w Szczecinie oraz Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. podpisały umowę ramową, regulującą warunki współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Spotkanie przedstawicieli zarządu Kongsberg Maritime Poland wiceprezesa Radosława Sochanowskiego i prokurenta Michała Kraczewskiego z władzami Akademii – JM Rektorem Akademii Morskiej Wojciechem Ślączką oraz dziekanami wszystkich wydziałów uczelni odbyło się 29 marca 2018 r. w Sali Tradycji AM.

W odpowiedzi na misję edukacyjno-naukową Akademii, społeczną odpowiedzialność Spółki, a ponad wszystko – promowaną obecnie tendencję przenikania się światów nauki i biznesu oraz odnajdywania płaszczyzn, na których możliwa jest współpraca tych sfer, podejmujemy wspólne działania, które pozwolą wypracowywać rozwiązania dla korzyści szeroko rozumianej branży morskiej.

Planowane wspólne działania pozwolą m.in. na skuteczne aplikowanie o środki na badania i rozwój – mówił JM Rektor Wojciech Ślączka.

Efekty tej kooperacji odczują zarówno studenci, którzy w firmie Kongsberg będą mogli odbywać praktyki oraz staże, a także liczyć na wsparcie przy realizacji prac dyplomowych lub magisterskich, jak i pracownicy naukowi, których współpraca z przedstawicielami Spółki pozwoli rozwijać i wdrażać do praktyki nowe projekty oraz uzgadniać i kreować tematy prac badawczych i rozwojowych.

Już dziś wielu pracowników polskiego oddziału firmy Kongsberg to absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, dlatego wiemy, że są to osoby przygotowane do pracy nie tylko merytorycznie, ale też praktycznie – podkreślał prezes Sochanowski.

Weronika Bulicz

Rzecznik prasowy Akademii Morskiej w Szczecinie

693 373 358, press@am.szczecin.pl

Zdjęcie: Tomasz Kwiatkowski

Previous

Wodowanie w trawlera w Remontowa Shipbuilding S.A.

Next

Port Gdańsk podpisał umowy w ramach dotacji unijnych

Zobacz również