Słynne gdańskie CONRADINUM – kolebka kadr dla gospodarki morskiej, rozszerza swoją ofertę edukacyjną. Oprócz zawodów ściśle związanych z okrętownictwem technikum oferuje także inne ciekawe i poszukiwane na rynku pracy zawody.

Gości witała dyrektor CONRADINUM Anna Wasilewska, chwilę później wręczając podziękowania wspierającym szkołę

W dniu 17 stycznia 2018 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej pracowni do kształcenia w zawodzie „technik chłodnictwa i klimatyzacji” w Technikum Nr 18 Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2. Kształcenie specjalistów z tej dziedziny ma na celu przygotowanie specjalistycznych kadr dla rozwijającej się intensywnie branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Stworzenie tej pracowni było możliwe głównie dzięki uzyskaniu dofinansowania z tzw. 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wsparcia zaprzyjaźnionych firm, budżetu szkoły i rady rodziców (łącznie wyposażenie to ok. 200 tys. zł.). Miasto Gdańsk we współpracy z pracodawcami konsekwentnie rozwija kształcenie zawodowe. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Wydziału Rozwoju Społecznego – dyrektor Grzegorz Kryger oraz inspektor Katarzyna Chęsy, Pracodawców Pomorza –Zbigniew Canowiecki, Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Monika Ogórek – przedstawiciel Młodzieżowego FORUM OKRĘTOWEGO, przedstawiciele związków zawodowych: Alina Molska – ZNP, Renata Kamińska – NSZZ SOLIDARNOŚĆ, przedstawiciele firm: PPU KLIMAT Sp. z o.o. w Gdyni – Tadeusz Sierżęga, IPPU MASTA Sp. z o.o. – Jerzy Stachowiak, ELEKTRONIKA S.A. Technika Chłodnicza Klimatyzacja –Małgorzata Maniawska, Chłodnictwo Klimatyzacja Wiecki – Wojciech Badtke, a także Anna Mizera-Nowicka z referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W grupie firm i instytucji, które wsparły wyposażenie pracowni znajdują się: UNILEVER, KLIMA TERM, MICRO, GEJZER, MASTA, Pracodawcy Pomorza, Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, KLIMA – ZBYT Hurtownia Branżowa, Chłodnictwo – Klimatyzacja Wiecki, Elektronika SA, Technika Chłodnicza Klimatyzacja oraz CoolMarket.

Zaproszonych gości oraz uczniów klas technikum kształcących się w zawodzie „technik chłodnictwa i klimatyzacji” powitał uczeń Karol Schumacher, w stroju z epoki – jako Fundator szkoły Karol Fryderyk Conradi. Nauczyciel, Arkadiusz Cimiński przedstawił krótką prezentację na temat powstania i wyposażania pracowni. Przecięcie wstęgi było sygnałem oficjalnego otwarcia pracowni.

Pracownię (2 pomieszczenia) wyposażono w specjalistyczne stanowiska laboratoryjne do pomp ciepła, nowoczesne zestawy szkoleniowe składające się z mikrokomory chłodniczej z kompletną instalacją z systemem urządzeń kontrolnych i możliwością symulacji oraz sterowania procesami termodynamicznymi. W pracowni znajduje się też stanowisko do badań klimatyzatora, a także różnego typu klimatyzatory do wykorzystania przez uczniów podczas zajęć.

Wspólnym „wysiłkiem”, symboliczne przecięcie wstęg prowadzących do obu sal

Podczas zajęć uczniowie mogą pracować na najnowocześniejszym sprzęcie i urządzeniach. Pracownię wyposażono w kompletne zestawy serwisowe do chłodnictwa i klimatyzacji, stacje odzyskiwania czynnika chłodniczego, pompy próżniowe, sprężarki, kamerę termowizyjną, wykrywacze nieszczelności, mierniki temperatury i wilgotności powietrza, wagi elektroniczne do wyników chłodniczych i wiele, wiele innych. Ponadto w pracowni znajdują się komponenty/urządzenia do budowy instalacji chłodniczych. Szkolne pracownie są przeznaczone do zajęć teoretycznych, badawczych, a także do kształcenia umiejętności praktycznych w zakresie montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

W opinii przedstawicieli pracodawców, technika chłodnicza i klimatyzacyjna towarzyszy nam przez całe życie, a fachowcy z tej branży są poszukiwani na rynku pracy. Podkreślono, że dopiero teraz widać efekt końcowy w postaci super wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych, że każda cegiełka, każdy element czy urządzenie przekazane szkole zostały w kapitalny sposób wykorzystane i długo będą służyć uczniom.

Dyrektor Grzegorz Kryger z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku podkreślił, że CONRADINUM tak, jak inne gdańskie szkoły zawodowe uczestniczą w realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Gdańsk – miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych”, finansowanego przez Fundusze Europejskie oraz przy współudziale Miasta Gdańska. Każda ze szkół ma okazję do rozwoju własnej infrastruktury, podniesienia poziomu technicznego pracowni specjalistycznych, co na pewno wpłynie na ich rozwój.

Zainteresowanie pracodawców znalazło wyraz w omówieniu dalszej współpracy w zakresie doposażenia pracowni, a także ofert praktyk zawodowych i staży dla uczniów. Technik chłodnictwa i klimatyzacji – jest to nowoczesna i unikatowa oferta kształcenia zawodowego dla młodych ludzi, absolwentów gimnazjum, a w przyszłości 8-letniej szkoły podstawowej, pragnących realizować się w ciekawym, dobrze płatnym i poszukiwanym zawodzie. Jest to zawód z przyszłością, który stwarza także duże możliwości w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.

Zainteresowanych zapraszamy do CONRADINUM – do szkoły, która „od ponad 200 lat otwiera okno na świat”.

Autor: Anna Wasilewska

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Delphia Yachts na międzynarodowych targach boot Düsseldorf 2018

Next

IV Żeglarska Konferencja Bezpieczeństwa już w marcu!

Zobacz również