W ramach obchodów Gdańskiego Tygodnia Zawodowca w CONRADINUM w dniu 8 marca 2018 r. zorganizowano już po raz piąty DZIEŃ TECHNIKI. Szkoła corocznie organizuje taką imprezę, która jest ważnym wydarzeniem dla środowiska edukacyjnego.

Uroczystego otwarcia, w tym przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Franciszek Potulski były Minister Edukacji Narodowej, Jerzy Jerkiewicz przedstawiciel Pracodawców Pomorza, Katarzyna Chęsy przedstawicielka organu prowadzącego – Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydziały Rozwoju Społecznego oraz dyrektor CONRADINUM Anna Wasilewska.

Na zaproszenie szkoły odpowiedziały następujące firmy i instytucje: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Unilever Polska- ALGIDA, Okręgowy Urząd Miar, firma CODE:ME – programowanie, Dlabs, Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, DGT, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wartsila, Urząd Dozoru Technicznego, Młodzieżowe FOUM OKRĘTOWE, ELSZYK – urządzenia dźwigowe, Centrum Rozwoju Talentów, Port Gdańsk i Terminal Kontenerowy DCT, PRCiP – Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych, Politechnika Gdańska Wydział Chemii prof. dr hab. inż. Barbara Becker, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, TELKOM – TELMOR, Inwestycje Przemysłowe, Politechnika Gdańska WETI dr inż. Sławomir Ambroziak.

Szkołę odwiedziła liczna grupa uczniów zaprzyjaźnionych gimnazjów łącznie z opiekunami. Zarówno oni, jak i uczniowie CONRADINUM mieli okazję uczestniczyć w wykładach, pokazach, prelekcjach, obejrzeć prezentacje multimedialne, zapoznać się ze stoiskami firm, ich obszarem działalności – produkcją lub usługami różnego rodzaju, porozmawiać na temat możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej, a także brać udział w konkursach. Takie bezpośrednie kontakty pozwalają „ przybliżyć” uczniom przyszłe środowisko pracy.

Uczniowie CONRADINUM jako przewodnicy oprowadzali gimnazjalistów po nowoczesnych szkolnych pracowniach specjalistycznych, które cieszyły się także zainteresowaniem przedstawicieli firm i instytucji uczestniczących w tym wydarzeniu.

CONRADINUM od lat poszerza swoją ofertę edukacyjną, ale równocześnie intensywnie rozwija bazę dydaktyczną. Uczniowie technikum mogą kształcić się w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych, unikatowych w naszym regionie. Ostatnio otwarto trzy nowe pracownie dla kierunku kształcenia „technik chłodnictwa i klimatyzacji”, modernizowane są pracownie automatyki i mechatroniki, przygotowywana jest nowa pracownia specjalistyczna dla kierunku kształcenia „technik budowy jednostek pływających”. W budowaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami. Ta współpraca ma szerszy zasięg, a mianowicie: organizowanie wycieczek przedmiotowych zawodowych, współorganizowanie seminariów i konferencji branżowych, praktyki zawodowe, umowy partnerskie i patronackie, staże dla uczniów i nauczycieli, wsparcie przy realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych, współorganizowanie konkursów kształcenie zawodowe w różnych branżach, konsultacje programów nauczania i ich współtworzenie, i wiele, wiele innych przedsięwzięć.

Tak więc – CONRADINUM jest OTWARTE na współpracę z pracodawcami, a to stwarza uczniom i absolwentom szkoły szanse na znalezienie własnego miejsca na przyszłym rynku pracy.

Anna Wasilewska CONRADINUM

Zdjęcia: materiały prasowe CONRADINUM

://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1001504316693762&id=201354913375377

Previous

Porty Gdańsk i Gdynia wspólnie promują Polskę

Next

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE nagrodzony

Zobacz również