12 października odbyło się zaliczane do najważniejszych spotkań branży morskiej Forum Gospodarki Morskiej. Za główne pola zainteresowania przyjęto nowoczesne technologie stanowiące wyznacznik rozwoju gospodarki morskiej, a także potencjał współpracy pomiędzy polskim i francuskim przemysłem okrętowym. Część wspólną, rozpoczynającą późniejsze obrady panelowe, rozpoczął witając gości lider Forum, prezes zarządu Grupy Firm Inter Marine Sławomir Kalicki.

Jako pierwszy przemawiał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Jak mówił: „Forum Gospodarki Morskiej jest najlepszym miejscem do tego, żeby w sposób bardzo jasny i klarowny wybrzmiewały te wyzwania, które stoją przed władzą publiczną, związane z gospodarką morską i te zadania, które musi dźwigać samorząd, aby gospodarka morska uzyskiwała ten rodzaj infrastrukturalnego wsparcia, ustawowego wsparcia, aby mogła podejmować swoje wyzwania i rozwijać się nowocześnie. Dzisiaj chciałbym podnieść temat niezwykle ważny dla naszego miasta i portu. To, że Gdynia powstała z portu to nie tylko symbol, ale i oczywistość gospodarcza. Dzisiaj apeluję do rządu Rzeczypospolitej o podjęcie bardzo efektywnych i zdecydowanych działań dla budowy „Drogi Czerwonej”, aby państwo wspólnie z nami, w porozumieniu z miastem i portem podjęło działania na rzecz jej budowy.” Jak też dodał, w ciągu ostatnich 20 lat infrastruktura dostępowa do portu rozwijała się „bez złotówki ze strony państwa„, ze środków miasta, portu i Unii Europejskiej. Podkreślał, że dzisiaj port, o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, z którego każdego roku wpływają do budżetu państwa niemałe korzyści finansowe, aby się dalej rozwijać – wymaga budowy „Drogi Czerwonej”.

Odczytany został list od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka, który nie mógł być obecny podczas obrad Forum.

Z referatem „Wsparcie Unii Europejskiej dla innowacji w gospodarce morskiej„, wystąpiła reprezentująca Dyrekcję Generalną KO ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Magdalena Andreea Stachinescu Oltenau (kierownik Jednostki Innowacji Morskich, Wiedzy o Morzu i Inwestycji – zajmuje się m.in. promocją innowacyjnych i nowo powstających technologii, a także rozpowszechnianiem wiedzy o morzu), odpowiadając później na pytania zadawane przez uczestników. Dyskusją i pytaniami zarządzał Jerzy Czuczman – prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB.

Profesor Jonathan Holslag, z Vrije Universiteit Brussels, uważany za jednego z najbardziej znaczących europejskich ekspertów do spraw Azji, przedstawił referat: „Strategia ekspansji gospodarczej Chin, jako potencjalne źródło zagrożeń dla krajów UE„.

Z referatem „Innowacyjna Gospodarka Morska – podsumowanie roku w przemyśle okrętowym„, w roku jubileuszu 25. lecia Związku Pracodawców Forum Okrętowe, wystąpił od niedawna dyrektor Biura Forum Ireneusz Karaśkiewicz.

Nagroda w konkursie na realizację filmu promującego gospodarkę morską dla Adriana Apanela za film „Potwory morskie”, po wręczeniu – odbyła się prezentacja zwycięskiego filmu
Nagroda Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej – nagrody wręczał Ireneusz Kuligowski prezes zarządu PZZS

Ostatnim dla tej części Forum było wystąpienie Adama Mellera – prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., z referatem „Port Gdynia otwarty na przyszłość”, omawiając najważniejsze dla protu gdyńskiego planowane inwestycje.

Po przerwie na kawę i krótkie dyskusje w kuluarach, rozpoczęły się obrady w panelach tematycznych.

Panel Przemysły Morskie

Komplementarność i potencjał współpracy przemysłów stoczniowych Polski i Francji

Jerzy Czuczman – Lider Panelu, Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB

Paneliści:

Francois Lambert, Dyrektor Zarządzający GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales), Francja

Michaël Croënne, Country Director, Naval Group, Francja

Christophe Tytgat, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Stoczni i Producentów Wyposażenia Okrętowego (SEA Europe), Belgia

Konrad Konefał, Prezes Zarządu, PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Maciej Lisowski, Dyrektor marketingu, CRIST S.A.

Tomasz Świątkowski – Wicedyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

Przemysław Sztandera – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Stocznia Gdańsk S.A.

Panel Porty Morskie

4.0 Nowoczesne technologie w polskich portach morskich

 • Innowacyjne technologie obsługi ładunku w dowozie i wywozie do/z portu morskiego
 • Nowoczesne technologie obsługi w terminalach przeładunkowych
 • Inteligentne narzędzia współpracy z armatorami, przewoźnikami lądowymi i operatorami logistycznymi.

Paneliści:

Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dariusz Słaboszewski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Sven Daniels – Dyrektor IT, HPC Hamburg Port Consluting GmbH, Hamburg

Jowita Zielinkiewicz – Dyrektor ds. Innowacji i Pozyskiwania Funduszy, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Władysław Jaszowski – moderator

Panel Logistyka Morska

 • Podstawowe tendencje rozwoju żeglugi kontenerowej

  – Handel światowy jako czynnik określający stan koniunktury w globalnym transporcie morskim (ocena dynamiki oraz identyfikacja barier jego rozwoju – nowa fala protekcjonizmu, Brexit),
  – Rozwój globalnych cyfrowych łańcuchów dostaw opartych na technologii block chain oraz ITs (Internet of Things) i ich wpływ na sektor żeglugi kontenerowej i spedycji morskiej.
  – Konkurencja i koncentracja w globalnej żegludze kontenerowej – podstawowe strategie rynkowe i modele biznesowe operatorów żeglugowych w warunkach trwającej dekoniunktury i ich skutki ekonomiczne i finansowe.

 • Nowe korytarze transportowe – perspektywy ich rozwoju oraz potencjalne skutki dla rynku żeglugi kontenerowej oraz polskiego sektora TSL (Nowy Jedwabny Szlak – OBOR, Droga Północno-Wschodnia – Szlak Arktyczny).
 • Rozwój sieci transportowej w Polsce (Via Carpatia, Via Baltica, Korytarze sieci bazowej TEN-T, modernizacja i rozbudowa dróg wodnych śródlądowych) i ich wpływ na sektor logistyki morskiej.

Marek Tarczyński – Lider Panelu, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL), Prezes Zarządu w firmie Terramar Sp. z o.o.

Paneliści:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdyni – moderator dyskusji

Artur Jadeszko – Prezes Zarządu, ATC Cargo S.A

Jan Jarmakowski – Dyrektor Zarządzający, Gdynia Container Terminal S.A

Dominik Landa – Dyrektor Handlowy, DCT Gdańsk S.A

Alina Angielczyk – Dyrektor Zarządzający, Hapag-Lloyd Polska Sp. z o.o.

 

Panel Ship Management

 • Proces konsolidacji na rynku usług zarządzania statkami.
 • Pełna informatyzacja, dostęp do danych i ich skuteczna analiza warunkiem konkurencyjności usług zarządzania statkami.

Piotr Masny – Lider Panelu, Członek Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków, Prezes Zarządu HMS Assistance S.A.

Paneliści:

Kpt. Kuba Szymański, Sekretarz Generalny, Inter Manager, Wyspa Man

Inacio Golebski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Klasyfikacji, DNV GL Polska Sp. z o.o.

Dariusz Jellonnek – General Manager, V-Ships Poland Sp. z o.o.

Obradom Forum Gospodarki Morskiej towarzyszyło Seminarium „Turystyka od morza” oraz wystawa fotograficzna, przygotowana przez Port Gdynia „Niepodległa morska„.

Tekst, również z wykorzystaniem materiałów FGM i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Otwarcie projektu „Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”

Next

Próchno i Rdza 2018 – parada przy kei i urodzinowy tort

Zobacz również