Podczas Święta Morza 2018 i Święta Marynarki Wojennej Gdynię odwiedziła chińska fregata rakietowa FFG Binzhou (niestety podczas jej zwiedzania nie wolno było robić zdjęć), dla zwiedzających dostępny był też ORP Zbyszko (cs).

Previous

Msza Ludzi Morza

Next

Umowa na opracowanie studium wykonalności zagospodarowania Drogi Wodnej rzeki Wisły podpisana

Zobacz również