Pierwszy konkurs w ramach pilotażu programu sektorowego INNOship ogłosiło właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza MNiSW. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Związek Pracodawców Forum Okrętowe, ma za zadanie wspomóc prace badawczo-rozwojowe w przemyśle stoczniowym. W konferencji wziął udział wiceminister nauki Piotr Dardziński.

Jak powiedział podczas spotkania wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Piotr Dardziński: „bardzo ważną informacją jest, że agenda badawcza programu INNOship została przygotowana z inicjatywy sektora, inicjatywy branży, firm, które w niej działają. Nie jest to program narzucony przez rząd – na pewno po pierwszych wdrożeniach i realizacji pierwszych projektów, powstaną z państwa strony konkretne uwagi, jak ten program powinien być dalej realizowany.” Jak mówił minister, globalna gospodarka na wodzie stoi i widzi tu dla polskich firm dużą możliwość rozwojową dla projektowania i wdrażania innowacyjnych technologii. „Ponieważ mamy ten potencjał – chcemy go dalej rozwijać, i w tym właśnie ma pomagać ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program INNOship.”

W gmachu Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni miało miejsce ważne dla środowiska polskich stoczniowców spotkanie. Jego celem było ogłoszenie programu sektorowego INNOship. Uczestnikami spotkania byli Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR, Jerzy Czuczman, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe, oraz Paweł Lulewicz, wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Profesor Maciej Chorowski, dyrektor NCBR: „Program INNOship jest skierowany do szeroko rozumianej branży stoczniowej (…), a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może być traktowane jako swoisty ubezpieczyciel od ryzyk związanych z wprowadzaniem na rynek nowych technologii. O ile branża stoczniowa jest bardzo stara, o tyle nowa rzeczywistość, w której się znajdujemy, ustanowienie stref ograniczających emisję tzw. EK, normy środowiskowe, przepisy dotyczące wód balastowych, nowe napędy stwarzają możliwości, aby w kilogramie statku znajdowało się coraz więcej wartości dodanej. To oznacza, że produkujący dzisiaj statki muszą wyjść z pewnej strefy komfortu, podjąć ryzyko produkcji i rozwoju czegoś nowego. Ryzyko takie zawsze jest związane z możliwością poniesienia strat, i te straty chcemy państwu ubezpieczyć.”
Jerzy Czuczman, prezes Forum Okrętowego, inicjatora programu INNOship: „Program daje duże szanse dla polskich inżynierów promowania myśli technicznej dla naszych rodzimych stoczni, które będą mogły ją przetwarzać w konkretne wyroby, dla całego łańcucha dostawców wyposażenia, producentów, dostarczycieli usług, aby także nasi krajowi armatorzy mogli skorzystać z tego, co my, jako okrętowcy będziemy wytwarzać.” Podkreślał, że czas najwyższy, aby potencjał polskiego przemysłu stoczniowego znalazł większe wykorzystanie dla potrzeb kraju, gdyż obecnie 95% wyrobów tego przemysłu trafia za granicę. Jak też dodał: „Program INNOship to morze możliwości warte 730 milionów złotych, i jest to pierwszy tego typu uruchomiony program (pomimo wcześniejszych już dwóch prób uruchomienia podobnych programów, które nie doszły do skutku)”. Podkreślał też zasługi Holdingu REMONTOWA (animatora projektu) i osobistego zaangażowania jego prezesa Piotra Soyki. I na zakończenie swojego wystąpienia: „Proszę Państwa – zapraszam, 730 milionów jest do wzięcia!”
Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gospodarza spotkania, Paweł Lulewicz: „naszą rolą jest bycie integratorem środowiska, wszystkich, którzy zajmują się na co dzień szeroko rozumianym przemysłem stoczniowym. Trzymamy kciuki, abyście Państwo dobrze wykorzystali te środki, aby pomogły Wam budować przewagi konkurencyjne.”

Reaktywacja przemysłu stoczniowego

Według Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego odbudowa przemysłu stoczniowego jest jednym z priorytetów działań rządu.W Polsce mamy wspaniałe tradycje stoczniowe oraz dobrze wykształconych inżynierów. Jeżeli do tego dodamy zwiększenie nakładów na badania i rozwój, osiągniemy nasz cel: przemysł stoczniowy znów może stać się wizytówką polskiej gospodarki – powiedział Gowin.

Głównym zadaniem programu INNOship jest wspieranie innowacyjności produktowej i technologicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadzi do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Plan ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową.

INNOship w szczegółach

Pierwszy etap programu INNOship potrwa 2 lata. Zaplanowano przeprowadzenie dwóch konkursów o łącznym budżecie ok. 240 mln złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się już 30 kwietnia i potrwa do 29 czerwca 2018 r. O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw, które zamierzają realizować eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe w regionach słabiej rozwiniętych.

Innowacja z myślą o innowacji

Jak zauważył dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski, jest to pierwszy program sektorowy kierowany do branży stoczniowej i pierwszy w Polsce kompleksowy projekt związany z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych w tym sektorze.

Projekt nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie środowiska stoczniowców, reprezentowanego przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Zrzesza on stocznie produkcyjne i remontowe, dostawców usług, producentów wyposażenia okrętowego oraz inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. – Mamy ambicję, aby konkurować z najlepszymi, a to będzie możliwe tylko wtedy, gdy postawimy na innowacje – powiedział Jerzy Czuczman, Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

Te słowa potwierdził również Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: – Program jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców związanych z rynkiem stoczniowym. To oni dali impuls do stworzenia projektu, który umożliwi lepsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dziś przemysł stawia na wiedzę i innowacje, ponieważ wie, że to one mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej.

Tekst: http://www.nauka.gov.pl

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Kolejny krok ku użeglownieniu Wisły

Next

Podpisaliśmy porozumienie z portem w Kłajpedzie

Zobacz również