Właśnie pojawiła się na rynku nasza najnowsza książka, napisana przez zespół badawczy Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego i Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, pod redakcją profesora Stanisława Gucmy.

„(…) Książka obejmuje swoim zakresem wytyczne do projektowania morskich dróg wodnych, portów oraz warunków ich bezpiecznej eksploatacji. Poszczególne rozdziały książki prezentują takie zagadnienia jak:
• metodologię projektowania różnego rodzaju morskich dróg wodnych sprowadzoną do algorytmu postępowania w procesie projektowania;
• metody wymiarowania morskich dróg wodnych w płaszczyźnie poziomej i pionowej w tym metody optymalizacji ich parametrów;
• metody określania bezpiecznych warunków eksploatacji statków na drogach wodnych oraz metody optymalizacji parametrów promów morskich;
• wytyczne do określania przepustowości dróg wodnych oraz projektowania systemów nawigacyjnych;
• formalną analizę ryzyka na morskich drogach wodnych i w portach.

Poszczególne metody przedstawiono w postaci wytycznych, umożliwiających ich praktyczne zastosowanie, które poparto przykładami wdrożeń. Zaprezentowano specjalnie opracowane praktyczne metody i wytyczne przeprowadzania formalnej analizy ryzyka manewrów statków na morskich drogach wodnych i w portach. W celach poglądowych zestawiono i porównano empiryczne metody wymiarowania torów wodnych opracowane na świecie.
Przedstawione w książce metody formalnej analizy ryzyka manewrowania statków mają między innymi na celu ujednolicenie podejścia do wykonywanych w Polsce analiz bezpieczeństwa nawigacyjnego. Jest to ważne, gdyż w polskim systemie prawnym w przeciwieństwie do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, można zauważyć lukę w zakresie systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem zarówno nowopowstających, jak i istniejących elementów morskich dróg wodnych i portów. Jedynym w tym zakresie obligatoryjnym dokumentem jest tzw. „analiza nawigacyjna”, która wykonywana jest zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Analiza ta powinna swym zakresem obejmować ocenę bezpieczeństwa przeprowadzoną w obiektywny i mierzalny sposób, co jest zgodne z rekomendacjami IMO [IMO…2002; IMO…2006] (…)”.

Tekst: fragment przedmowy autorskiej

Książkę można nabyć w naszej księgarni – kliknij

Previous

Napęd elektryczny na promie Stena Line

Next

SZKOLI SIĘ REZERWA

Zobacz również