Sala Dolomitowa Narodowego Muzeum Morskiego ustrojona obrazami z kolekcji Towarzystwa witała gości przybywających na uroczystość. Nie tylko kolekcja obrazów, ale również nasze logo w połączeniu z napisem 60 Lat przypominało o Jubileuszu 12 października 2018 roku.

Prezes dr Franciszek Tomala w imieniu Władz Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego i Dyrekcji Narodowego Muzeum Morskiego serdecznie przywitał wszystkich zebranych na uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia i działalności naszego Towarzystwa. – Dzisiejsze spotkanie, które odbywa się w roku, w którym świętujemy 100-lecie uzyskania niepodległości przez Nasz Kraj – mówił – uczcimy występem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

Z kolei, nasza członkini, Katarzyna Nowicka przekazała informacje o wykonywanym utworze, orkiestrze i soliście Piotrze Pawlaku. Pianista wykonał II koncert f-mol Fryderyka Chopina. Publiczność owacją podziękowała soliście za występ. Na bis wysłuchano fragmentu utworu.

Prowadzący drugą część uroczystości Robert Witkowski podziękował dyrygentowi, orkiestrze i pianiście za wspaniały występ. Kwiaty, którymi obdarowano dyrygenta i pianistę były podziękowaniem za umilenie naszego Jubileuszowego spotkania.

Muszę przyznać, że z pewną trwogą przemieszczałem się podczas tego niezwykłego koncertu, uważając aby zachowywać się jak najciszej przy robieniu zdjęć. Wokół roztaczała się atmosfera wielkiego skupienia wśród słuchaczy, ale i niesamowitego wczucia się w wykonanie koncertu przez muzyków. W dzisiejszych, dość wydaje się głośno, często chaotycznie zorganizowanych czasach – tutaj czuło się wyjątkową więź pomiędzy publicznością i wykonawcami (cs)

Po przerwie technicznej na przygotowanie Sali do dalszej części uroczystości, prowadzący spotkanie Robert Witkowski wymienił gości, którzy zaszczycili swoją obecnością Jubileusz Towarzystwa, w pierwszej kolejności wymieniając dyrektora Muzeum dr inż. Jerzego Litwina. Wśród osób, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Władysław Zawistowski, przewodniczący Rady Muzeum Prof. Mieczysław Nurek, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Prof. Daniel Duda, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej dr inż. Andrzej Królikowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie pani Małgorzata Buyko, burmistrz Władysławowa, w obrębie którego leżą latarnie morskie Rozewie I i II Roman Kużel, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski, właściciel latarni morskiej w Gdańsku Nowym Porcie Jacek Michalak, przedstawiciel Wejherowskiego Centrum Kultury Waldemar Czaja, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Jan Młotkowski i w Szczecinie Zenon Kozłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich w Szczecinie Ziemowit Sokołowski, wiceprezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza w Szczecinie Rafał Wołoszun oraz Krystyna Łubieńska, żona byłego pracownika CMM i dyrektora Muzeum Gdańska Józefa Kuszewskiego.

Po wymienieniu prawie 20 szczególnych gości prowadzący spotkanie okolicznościowe poprosił o zabranie głosu prezesa Tomalę.

Przytoczę tutaj z kontekstu wystąpienia prezesa myśl, która obrazuje Towarzystwo:. „Bycie Jubilatem jest rzeczą bardzo łatwą, gdyż wystarczy dotrwać do dat jubileuszowych, nie troszcząc się tym, co powinno się było zrobić w poprzedzających latach Jubileusz”. Prezes stwierdził, że nie będzie mówił o sześćdziesięcioleciu Towarzystwa, ale najlepiej zaprezentuje to 30 minutowy film, przygotowany przez zespół Zarządu.

O planach i przebiegu prac nad wspomnianym filmem opowiedział Lucjan Boroś: „Towarzystwo rozpoczęło działalność w 1958 roku. Poszukiwania materiałów zakończyły się sukcesem. Sięgnęliśmy do dokumentów rejestracyjnych naszego Towarzystwa, a skończyliśmy na nadaniu latarni Rozewie II imienia Jana Kasprowicza”. Sala z uwagą oglądnęła filmową prezentację przygotowaną przez Dariusza Chełkowskiego.

Robert Witkowski podziękował za obejrzenie filmu, a następnie poprosił dyrektora Jerzego Litwina o zabranie głosu. Dyrektor na początku swojego wystąpienia poinformował, że to jest pożegnalne wystąpienie na forum Towarzystwa. Przez salę przeszedł pomruk zdziwienia. Wyjaśnił, że kończy pracę na stanowisku dyrektora po 17 latach kierowania Muzeum. W związku z tym chciałby przedstawić, a właściwie przypomnieć, co działo się w Muzeum pod jego kierownictwem. Na ekranie zostały przedstawione zdjęcia nawiązujące do miejsc i wydarzeń od 2001 roku. Przypomnę tylko te, które utkwiły mi podczas prezentacji: budowa Muzeum Zalewu Wiślanego, remont Żurawia, powstanie Ośrodka Kultury Morskiej, budowa Centrum Konserwacji Wraków Statków, remont Muzeum Rybołówstwa w Helu i umieszczenie w nim windy osobowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni, remonty statków „Dar Pomorza” i „Sołdek” wraz z ich dokowaniem oraz reaktywowanie konferencji Muzeów Rzecznych. Wystąpienie dyrektora Litwina przyjęto oklaskami, które wyrażały akceptację jego postawy wobec kierowanej przez siebie instytucji i Towarzystwa.

Prowadzący uroczystość Robert Witkowski podziękował za wystąpienie Jerzemu Litwinowi. Następnie prowadzący zadał pytanie „Czy ktoś chciałby zabrać głos?”. Ruszyła lawina chętnych. Przez blisko godzinę składano życzenia i prezenty dla Towarzystwa i Zarządu.

Profesor Daniel Duda uhonorował Medalem Komandorii Św. Wojciecha i dyplomem dyrektora Jerzego Litwina i prezesa Fryderyka Tomalę. Ponadto wręczył egzemplarze nowej publikacji i poinformował o przekazaniu 2 obrazów o tematyce morskiej. Prezesowi Fryderykowi Tomali wręczył Medal 20 lat odrodzonego Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka.

Dyrektor Jan Młotkowski z okazji Jubileuszu wyraził podziękowanie za wieloletnią współpracę i propagowanie latarń dla dobra dziedzictwa morskiego. Prezesowi Fryderykowi Tomali przekazał od dyrektora UM kpt. ż. w. Wiesława Piotrzkowskiego pamiątkową plakietę wraz z dyplomem.

Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Zawistowski – reprezentujący Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka – uhonorował medalem “De nihilo nihil fit” przyznanym przez Marszałka wiceprezes Teresę Boguszewską i prezesa Fryderyka Tomalę. Towarzystwu przekazał od Marszałka Województwa Pomorskiego dyplom i plakietkę “De nihilo nihil fit” oddając je w ręce prezesa.

Profesor Mieczysław Nurek przewodniczący Rady Muzeum, ocenił dokonania Jubilata i przekazał na ręce prezesa Tomali dla Towarzystwa okolicznościową grafikę Miasta Gdańska.

Pani Małgorzata Buyko – prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie podzieliła się wzajemną znajomością Towarzystw i przekazała na ręce prezesa okolicznościowe wydanie książki o wybitnym pisarzu jakim był Stanisław Wyspiański.

Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej dr inż. Andrzej Królikowski przekazał na ręce prezesa Tomali pisemne gratulacje dla Towarzystwa. Członków Zarządu Towarzystwa uhonorował medalem „Trzymajmy się morza” w 100-lecie Ligi Morskiej I Rzecznej. Medale osobiście odebrali Fryderyk Tomala, Teresa Boguszewska, Robert Witkowski, Lucjan Boroś i Apoloniusz Łysejko.

Pani Liliana Koszałka – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 40 im. K. O. Borchardta z Gdyni wyraziła podziękowanie Towarzystwu za docenienie starań w edukacji morskiej młodzieży szkolnej. Dyplomy od Dyrekcji Szkoły i całej społeczności szkolnej wręczono prezesowi Tomali.

Waldemar Czaja z Wejherowskiego Centrum Kultury przekazał na ręce prezesa Tomali dyplom i okolicznościowy upominek za wieloletnią współpracę Centrum i Towarzystwa.

Roman Kużel, członek naszego Towarzystwa, burmistrz Władysławowa podziękował za wieloletnią opiekę i reklamę latarni morskiej Rozewie. Na ręce prezesa Tomali przekazał wykonany przez miejscowych rybaków model kutra rybackiego pod żaglami.

Następne wyróżnienia zostały przysłane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z okazji Jubileuszu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Prof. Piotr Gliński uhonorował prezesa Towarzystwa dr Fryderyka Tomalę i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasza Czaykę, jedynego z grona żyjących założycieli Towarzystwa, złotą odznaką „OPIEKI NAD ZABYTKAMI”.  Odznaki wraz z legitymacjami podpisane przez wicepremiera wyróżnionym wręczył dyrektor Litwin.

Prowadzący zebranie poprosił prezesa Tomalę o wyróżnienie ostatnimi pamiątkami, które oczekują na przedstawicieli Jubilata. Przed uhonorowaniem prezes Tomala poinformował zebranych, że Zarząd Towarzystwa ustalił Złotą Odznakę Towarzystwa. Warunkiem przyznania Odznaki jest minimum 20 letnie członkostwo, poparte aktywną działalnością na rzecz Towarzystwa. Przy wręczaniu Złotej Odznaki Towarzystwa przez prezesa Tomalę zebranych poinformowano o zasługach wyróżnionych członków. Odznaki przyznano Tomaszowi Czayce, Jerzemu Litwinowi, Teresie Boguszewskiej, Eleonorze Zbierskiej, Apoloniuszowi Łysejce i Dariuszowi Chełkowskiemu.

Po akcie wręczenia odznak Robert Witkowski poprosił panią Teresę Boguszewską o przeprowadzenie wodowania wydanej przez Towarzystwo publikacji. Pani Boguszewska odczytała formułę opracowaną na tę okoliczność i nadała jej tytuł „1958 Będzie Muzeum! Część 2”. Kończąc wodowanie książki poprosiła Pawła Janikowskiego, autora części 1 i 2, o odebranie egzemplarza autorskiego.

To nie akt jedynego wodowania w trakcie uroczystości. Towarzystwo postanowiło wydać reprint noweli Henryka Sienkiewicza „Latarnik”. Reprint, który każdy z uczestników Jubileuszowego spotkania odebrał 12 października, będzie dołączany zdobywcom odznaki Srebrnej „Blizy” za odwiedzenie wszystkich polskich latarń udostępnionych do zwiedzania. Matką chrzestną „Latarnika” została Anna Ciemińska, która była jednocześnie redaktorką i korektorką reprintu. Słowami „Rozsławiaj imię ….” wodowano nowelę Sienkiewicza.

Prowadzący spotkanie Robert Witkowski podziękował matkom chrzestnym za wodowanie książek i zaprosił prezesa Towarzystwa do zakończenia Jubileuszu. Ostatnim aktem uroczystości były słowa prezesa „To już wszystko. Zapraszamy na skromny poczęstunek”.

Tekst: Apoloniusz Łysejko

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Lady Dana 44 wróciła do domu

Next

Łapiemy wiatr w żagle i nabieramy tempa - strategiczna inwestycja Portu Gdynia wchodzi w fazę realizacji

Zobacz również