W minioną sobotę, 7 lipca, na Rynku Starego Miasta w Kościerzynie miała miejsce 19. już edycja Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2018”. Co charakterystyczne, prezentacji edytorskich i artystycznych dokonań, na której spotkało się kilkudziesięciu wydawców, podobna ilość Autorów, oraz twórców i propagatorów sztuki ludowej, towarzyszyło jak zwykle znaczne zainteresowanie mieszkańców, gości z nieodległego Trójmiasta i odwiedzających te strony turystów. Imprezę otworzył, mając obok siebie dyrektor Biblioteki Miejskiej Gabrielę Bielecką-Hommel, burmistrz miasta Michał Majewski. Po powitaniu i złożeniu obecnym życzeń pozytywnych wrażeń (z tymi zapewne współgrała sposobność skorzystania ze wspaniałości prawdziwie letniej aury), dokonano przedstawienia wystawców, ich oferty targowej, wyeksponowano niektóre prace plastyków, rzeźbiarzy i fotografików.

Clou i wydarzenie kościerskiego spotkania stanowiło jednak ogłoszenie listy nagród i wyróżnień, honorujących najlepsze publikacje minionego roku. Wydawnictwa, które organizatorzy targów i konkursowych zmagań, podzielili na dwie grupy, wyodrębniając: prace powiązane z literaturą kaszubską oraz dzieła z szeroko pojętej literatury pomorskiej. Jak usłyszeliśmy na wstępie, do tegorocznej rywalizacji o statuetki „Remusa” zgłoszono ponad 100 różnorakich książek, albumów, opracowań edukacyjnych i naukowych. Wszystko to wskazywało zatem, że na szacowną Kapitułę – której przewodniczył literaturoznawca, publicysta i działacz społeczny, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Tadeusz Linkner, mając obok siebie historyka literatury polskiej, krytyka sztuki, poetę, prof. dr. hab. Kazimierza Nowosielskiego, zastępcę red. naczelnego miesięcznika „Pomerania”, mgr Bogumiłę Cirocką oraz kaszubskiego pisarza, poetę i publicystę, mgr. Grzegorza Schramke – czekało niełatwe i nader forsowne zadanie.

Z nieukrywaną satysfakcją chcielibyśmy poinformować, że jednym z nagrodzonych (Konkurs Literatury Pomorskiej, kategoria eseje i opracowania naukowe) został współpracujący z naszą Fundacją dr Ryszard Leszczyński. Starszy oficer mechanik, honorowy członek Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, ale też autor monografii obrazującej i katalogującej największe dramaty, jakich doświadczyli rybacy i jednostki rybołówstwa morskiego („Tragedie rybackiego morza”) oraz marynarze i statki floty transportowej („Ginące frachtowce”). Nadmieńmy, że przywoływane tu, liczące siedem tomów publikacje, były już na Kościerskich Targach nobilitowane, zdobywając nagrody główne w roku 2006 i 2013. W obecnej edycji konkursu Wysokie Jury pochyliło się nad ostatnio „wodowaną” książką Leszczyńskiego o tytule „Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej Polskiej Marynarki Handlowej (1926-2016)”, która stanowi – jak swego czasu wspominaliśmy – wydruk rozprawy doktorskiej Autora. Dysertacji, której obrona miała miejsce w Toruniu, w październiku 2016 roku, na forum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z werdyktu Kapituły wynika, że w tym wyborze literackich dokonań – jak zauważył prof. Linkner – konkurencja była największa, a historie nieszczęśliwych zdarzeń, jakie na przestrzeni nieomal wieku dotknęły tabor pomocniczy spod „biało-czerwonej” bandery, postanowiono uhonorować trzecią nagrodą i statuetką „Remusa”. Bohatera folklorystycznej, wydanej w 1938 roku epopei pióra Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”, która – według znawców tematu – uważana jest za najwybitniejszą powieść napisaną w literackiej kaszubszczyźnie. Prozę o wyjątkowych walorach, uznawaną za swoiste „zwierciadło” tych ziem i obyczajów.

Warto zauważyć, że w gronie kościerskich laureatów znalazł się również Andrzej Perepeczko, którego książka „Dzika mrówka i tajemnice gdańskiego wybrzeża” (ósma z tej serii, ale niestety, ostatnia) otrzymała pierwszą nagrodę w dziale literatury dziecięcej. Gratulując pisarskiej weny i zdumiewającej wytrwałości sędziwemu (88 lat!), choć wciąż trzymającemu się krzepko Autorowi, żywimy przekonanie, że wkrótce wymyśli coś nowego. Kolejną „Dziką Mrówkę” (to przezwisko głównego bohatera opowiadań – Marka), którą obdarzy jeszcze bardziej barwnymi i niesamowitymi przeżyciami. Przygodami, na które czekają nie tylko młodzi i nieco starsi Czytelnicy i admiratorzy.

Zamykając tę krótką relację należy również przypomnieć, że pomysłodawcą wykreowania cyklicznych targów oraz spotkań autorów i przedstawicieli oficyn wydawniczych, był – przedstawiany już wcześniej – prof. Tadeusz Linkner, przy czym stroną organizacyjną wydarzenia przez pierwsze trzy lata zajmował się Kościerski Dom Kultury, później zaś – kierownictwo Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota. Placówki, którą z dużą energią i wyrazistą wprawą zarządza od lat Gabriela Bielecka-Hommel.

(ertel)

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Parada kończąca Baltic Sail 2018

Next

W 88. rocznicę podniesienia bandery wystawa osiągnięć Zygmunta Chorenia i msza na "Darze Pomorza"

Zobacz również