Koncepcja budowy Portu Zewnętrznego przełamuje bariery ograniczające dalszy rozwój Portu Gdynia i stwarza podstawy do sprawnego oraz efektywnego funkcjonowania w przyszłości. Inwestycja wzmocni potencjał przeładunkowy i zapewni konkurencyjność Portu Gdynia z innymi portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego.

Minister Marek Gróbarczyk podkreślał, że nowa inwestycja – budowa Portu Zewnętrznego pozwoli podnieść na bardzo wysoki pułap poziom konkurencyjności i wydajności Portu w Gdyni. Jak mówił obecnie obserwowane przesunięcie masy ładunkowej na wschodni obszar Morza Bałtyckiego, a przez to systematyczny wzrost przeładunków w polskich portach, co jest potwierdzeniem i zapewnieniem przyszłości omawianej tu inwestycji. Jak powiedział: „Dla Gdyni nie będzie przyszłości jeśli ten projekt nie zostanie zrealizowany”

Duży wzrost wyników przeładunkowych i bardzo dobra kondycja finansowa Portu Gdynia to nie jedyne argumenty przemawiające za urzeczywistnieniem założonych planów. Prowadzone obecnie inwestycje, takie jak: budowa nowego publicznego terminalu promowego i nowej portowej obrotnicy wraz z przebudową nabrzeży oraz pogłębieniem portowych basenów to solidna podstawa dla tworzenia planów rozwoju gdyńskiego portu. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przygotował projekt koncepcyjny budowy nowego Portu Zewnętrznego, który poprzez swoją innowacyjność i wielkość porównywalny jest z… samym pomysłem budowy Portu w Gdyni z lat 20-tych XX wieku. Nowa inwestycja to nie tylko port i infrastruktura służąca lepszej komunikacji z centrum Polski. To przede wszystkim ocena warunków środowiskowych i ekologicznych akwenu, na którym ma powstać Port Zewnętrzny – monitoring przyrodniczy, prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego będzie trwał przez okrągły rok. Wykonane zostaną również badania sonarowe i geotechniczne, rozpoznanie ferromagnetyczne, analizy falowania i nawigacyjne akwenu. Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno- prywatnego.

Obecna podczas konferencji posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, tutaj jako przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zachęcała do bacznego obserwowania prac tej komisji, skorzystania z zaproszeń do osobistych obserwacji i przekonania się o wszelkich dyskutowanych podczas obrad intencji przyświecających uczestniczącym w nich politykom. Deklarowała dziennikarzom wysyłanie interesujących ich materiałów. Poruszyła też problem sprzedaży terenów portowych czy nadmorskich deweloperom

Centralną częścią Portu Zewnętrznego ma być terminal kontenerowy z możliwością przeładunku – w pierwszym wariancie – dwóch milionów TEU. W przygotowywanym projekcie przewiduje się rezerwę terenu na kolejne 0,5 miliona TEU. Port Zewnętrzny będzie posiadał nabrzeże o długości 2500 m i szerokości 700 metrów, a maksymalna wielkość obsługiwanych kontenerowców sięgać będzie 30 tysięcy TEU (o długości 490 m i szerokości 72 m). Tej wielkości jednostki mają zanurzenie co najmniej 16 metrów. Początek nabrzeża Portu Zewnętrznego to przedłużenie obecnego nabrzeża Śląskiego – z pirsu węglowego ma się rozpoczynać nowy układ portowy mający prawie trzy kilometry długości i prowadzący do nowego wejścia głównego do portu o szerokości 300 metrów. Plany obejmują również powstanie terminalu LNG, który będzie służył do bezpośredniego bunkrowania statków przypływających do Portu Gdynia oraz budowę elektrowni zasilającej LNG, która zapewniłaby dostawy tego medium dla całego Portu Zewnętrznego, czyniąc go niezależnym od podmiotów z zewnątrz.

Poseł Marcin Horała wystąpił z krytyką obserwowanych wcześniej tendencji do wyprzedaży terenów portowych deweloperom i przeznaczaniu tych terenów pod zabudowę mieszkalną. Jak powiedział: „Nie byłoby naszego miasta bez portu i gospodarki morskiej, a pomysł że rozwój portu stoi w sprzeczności z rozwojem miasta, jest absurdalny.” Mówił też o drodze Czerwonej – że jest projekt ustawy o portach w ministerstwie, kwalifikujący ją jako drogę krajową. Podjął się też podsumowania planowanych inwestycji (Port Zewnętrzny, Droga Czerwona, obrotnica w porcie, terminal promowy czy inwestycje kolejowe) – mówił o kwocie 8-10 miliardów złotych, pieniędzy praktycznie dla budżetu miasta nieosiągalnych, podkreślając sprzyjanie ministerstwa i państwa

Pomysł budowy Portu Zewnętrznego to największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia, której celem jest zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Mamy stwarzać warunki dla rozwoju biznesu i jako Zarząd Portu staramy się to robić skutecznie. Zobacz pełną prezentację, omawianą przez prezesa Mellera – kliknij

Bezpośrednio z największą inwestycją, jaką jest budowa Portu Zewnętrznego związany jest temat budowy Drogi Czerwonej – dodaje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.- Dzisiaj Droga Czerwona ma priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Budowa Drogi Czerwonej to wsparcie inwestycji stymulujących nowoczesną produkcję, usługi około portowe oraz działania na rzecz nowych połączeń żeglugowych, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego.

Prowadzący konferencję Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą Maciej Krzesiński

Nowy publiczny terminal promowy, nowa obrotnica, pogłębienie basenów portowych oraz podejścia do 16,5 metra i budowa Portu Zewnętrznego to najbliższa przyszłość Portu Gdynia, który ze względu na brak nowych terenów dosłownie i w przenośni … wychodzi w morze. Dzieło rozpoczęte przez inżyniera Tadeusza Wendę ma dzisiaj swoich godnych kontynuatorów, którzy podjęli zadanie tworzenia nowej tkanki portowej.

Minister Gróbarczyk, pytany przez dziennikarzy mówił m.in.: „Będą tu inwestorzy zagraniczni, trwają rozmowy z operatorami zagranicznymi, port ma zielone światło i poszukuje operatora strategicznego, który by uczestniczył również w procesie inwestycyjnym. My przygotowujemy już środki na rzecz zainwestowania w infrastrukturę, która leży po stronie państwa”
Zapytany chwilę później prezes Meller, mówiąc o porównaniu inwestycji gdyńskiej z Portem Centralnym w Gdańsku: „Nasze przedsięwzięcie jest znacznie mniejsze, dedykowane żegludze kontenerowej, naszym zdaniem ważna jest dywersyfikacja m.in. możliwości rozładowywania dużych statków kontenerowych, aby zapobiec tworzeniu się kongestii (sytuacji, w której mamy więcej towarów niż możliwości ich obsłużenia – dop. red.).” Nawiązał tu do teoretycznej sytuacji, kiedy np. port gdański jest zbyt obciążony, wówczas część możliwości rozładunkowych może zaoferować port w Gdyni. Potwierdził szacunki uruchomienia zakończonej inwestycji pod koniec 2026 roku, a nawet poczynione zostaną starania ku przyspieszeniu tego terminu. (Jak mi chwilę później powiedział minister Marek Gróbarczyk – również Droga Czerwona ma być w tym czasie gotowa). Zapytany z kim rozmawiają o zainwestowaniu: „Rozmawiamy z firmą PSA Singapore, Hutchison, ICTSI Group Company, MSC czy CMA CGM. Mamy na dzisiaj trzech operatorów, którzy zaczynają mówić o konkretach, gdyż są zainteresowani tym projektem”

Tekst: Dział PR ZMPG-a S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Więcej o dzisiejszym Porcie Gdynia – poczytaj tu – kliknij

Previous

Jubileusz 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

Next

IX Spotkanie Informacyjno-Promocyjne PZZS

Zobacz również