11 kwietnia br. podczas Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 w Gdańsku doszło do podpisania Listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

List jest wynikiem trwających od dłuższego czasu rozmów i konsultacji, które wskazały wiele interesów wspólnych obu stron. Celem tej współpracy będzie połączenie potencjałów operacyjnych PKP S.A. oraz Portu Gdynia w ramach podejmowanych działań na rzecz wsparcia rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności połączeń intermodalnych pomiędzy Portem Gdynia a terminalami lądowymi na jego zapleczu. Obie spółki zamierzają pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym fundusze europejskie na realizację projektów w zakresie rozwoju infrastruktury intermodalnej oraz wspólnych działań w obszarze logistyki. Porty morskie są kluczowymi ogniwami w globalnej logistyce, a co za tym idzie walka konkurencyjna między nimi przesunęła się w kierunku rywalizacji całych łańcuchów transportowych i dowozowych na ich głębokim zapleczu. Zatem porty, które mogą zaoferować najbardziej konkurencyjne połączenia z zapleczem, wzmacniają swoją pozycje na rynku.

Kontynuujemy naszą dotychczasową udaną współpracę z PKP. Jednakże, dzięki podpisaniu listu intencyjnego w sposób formalny i rzeczywisty realizujemy zapisy Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 roku, które wskazują na konieczność aktywnego uczestnictwa portów morskich w rozwoju przewozów intermodalnych oraz współpracy podmiotów zarządzających portami morskimi z operatorami terminali intermodalnych na ich zapleczu – podkreślił Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Nasze dotychczasowe działania, a od dziś także wspólna inicjatywa z ZMPG S.A., stanowią odzwierciedlenie priorytetów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych jest kwestią strategiczną. Takie przedsięwzięcia wpisują się także w naszą nową politykę zarządzania nieruchomościami. Chcemy wykorzystywać swoje zasoby w sposób racjonalny, uczestnicząc np. w ważnych projektach logistycznych – powiedział Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. Idea współpracy na rzecz ustanowienia sprawnych połączeń polskich portów z zapleczem gospodarczym w kraju jak i w całej Europie Środkowowschodniej wpisuje się także w cele i realizacje ustanowionego przez Komisję Europejską Kolejowego Korytarza Transportowego nr 5 (Rail Freight Corridor no 5).

Organizowane od pięciu lat Forum Transportu Intermodalnego FRACHT jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży TSL. Co roku w pracach Forum biorą udział przedstawiciele portów i terminali, przewoźnicy, spedytorzy, a także przedstawiciele państwowych i lokalnych organów władzy z Polski i zagranicy. Po raz kolejny Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A. został Złotym Partnerem wydarzenia.

Dział Komunikacji i PR ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak

Previous

Obrotnica Portu Gdynia coraz bliżej - czas na skrzynie typu gdyńskiego

Next

Plaża Stogi a DCT Gdańsk

Zobacz również