W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni zostały podpisane dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”:

– na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego na kwotę  367 692 176,55 zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego na kwotę 239 729 758,68 zł brutto.

Wykonawcą obu umów jest Konsorcjum firm:

PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa (LIDER)
CYES MARITIME WORKS S.L. c/Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania
ROVERPOL Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Konsorcjum oraz Kierownictwo i Pracownicy naszego Urzędu zaangażowani w realizację projektu. Z firmy PORR SA obecni byli: Piotr Kledzik – Prezes Zarządu, Krzysztof Rzeźnikiewicz – Dyrektor Działu Hydrotechniki Morskiej, Prokurent, Łukasz Małkiewicz- Dyrektor Projektu,  Michał Tabaro- Dyrektor ds. Ofertowania, z firmy Cyes Maritime Works:  Diego Yague Valdivielso, Dyrektor Generalny, natomiast Roverpol Sp. z o.o. reprezentowali: Rafael Jose Domingo Juan  -Dyrektor Pionu Realizacji Grupy Rover Alcisa SA oraz Alejandro Cabezudo Navas – Dyrektor Kontraktu.  Urząd Morski w Gdyni, na czele z Dyrektorem Wiesławem Piotrzkowskim  reprezentowali: Anna Stelmaszyk-Świerczyńską – Z-ca ds. Technicznych, Andrzej Kajut – Główny Księgowy oraz Pracownicy Wydziałów Techniczno-Inwestycyjnego i Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego jest:

— remont istniejącego falochronu wyspowego wschodniego o długości 653 metrów składającego się z 26skrzyń posadowionych na rzędnej -12,4m polegającego na naprawie zinwentaryzowanych uszkodzeń części nadwodnej i podwodnej konstrukcji falochronu i jego wyposażenia oraz umocnienia dna przy falochronie, częściową jego przebudowę i wykonanie narzutu ochronnego tego falochronu,

— wykonanie nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego wschodniego o długości całkowitej 866,7 m utworzonego z prefabrykatów żelbetowych z monolityczną nadbudową z łamaczem fal i z narzutem kamiennym od strony morza przykrytym gwiazdo blokami,

— wykonanie odcinka połączeniowego – platformy dla ptaków pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym a nowym falochronem osłonowym, który tworzy grodza ze ścianki szczelnej z dodatkowym kamiennym narzutem ochronnym przykrytym gwiazdoblokami,

— wykonanie oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego wydłużonego falochronu wyspowego.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego jest:

— budowa nowego falochronu wyspowego południowo – wschodniego o długości 826,35 m utworzonego z prefabrykatów żelbetowych z monolityczną nadbudową z łamaczem fal i z narzutem kamiennym od strony morza przykrytym gwiazdo blokami,

— wykonanie oznakowania i oświetlenia nawigacyjnego nowego falochronu wyspowego południowo -wschodniego.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Kierzkowska

Previous

Przywróćmy polską banderę a staniemy się europejskim centrum zarządzania statkami

Next

Ustawa Senatu RP o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej

Zobacz również