Falochrony w  gdańskim Porcie Północnym przejdą gruntowną modernizację. Na te działania UE przeznaczy prawie 611 milionów złotych.

Obecnych przywitała Magdalena Kierzkowska, Rzecznik Prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni
Zanim umowę podpisano, dyrektor UM, kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski zapoznał zebranych ze specjalnie przygotowaną prezentacją, przypominając pokrótce historię Administracji Morskiej w Polsce, przedstawił zakresy odpowiedzialności brzegowej polskich urzędów morskich, omówił sam właśnie szykowany do podpisu projekt, ale też wybiegł w przyszłość, zapowiadając dalsze planowane przez Urząd Morski w Gdyni inwestycje

Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali 29 sierpnia 2018 r. umowę na unijne dofinansowanie projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Projekt, którego całkowita wartość wyniesie 719 milionów złotych, otrzyma prawie 611 milionów unijnego wsparcia, co oznacza, że środki UE pokryją aż 85% kosztów projektu.

W uroczystości podpisania umowy wzięły również udział: Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Monika Michalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych oraz Pracownicy naszego Urzędu – Członkowie Jednostki Realizującej Projekt.

W ramach prac modernizacyjnych w projekcie przebudowane zostaną dwa falochrony wyspowe oraz zbudowane zostaną dwa nowe falochrony osłonowe. Łącznie prace modernizacyjne i konstrukcyjne dotyczyć będą czterech falochronów o łącznej długości 3 957 mb. Zmiany zwiększą bezpieczeństwo statków wpływających i wypływających przez nowopowstałe wejście wschodnie do Portu Północnego. Ponadto powstaną dwa nowe wewnętrzne tory wodne i obrotnica (miejsce, w którym statki mogą bezpiecznie manewrować), na których umieszczone zostanie odpowiednie oznakowanie nawigacyjne.

Od lewej: Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych; Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów , Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych; Monika Michalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

Bezpieczeństwo to nie jedyna korzyść z inwestycji. Dzięki budowie nowych torów wodnych zwiększy się przepustowość żeglugi. Obecnie w Porcie Północnym statki poruszają się za pomocą ruchu jednokierunkowego, gdyż istniejący tor podejściowy nie pozwala na mijanie się dwóch jednostek. Realizacja inwestycji umożliwi dwukierunkowy ruch statków w Porcie.

– Dla zwiększenia swojej konkurencyjności gdański port musi utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych armatorów, firmy logistyczne i spedycyjne. Każdy z tych podmiotów oczekuje, że infrastruktura portowa będzie spełniać najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie sprawności i bezpieczeństwa żeglugi. Prace modernizacyjne zaplanowane w Porcie Północnym wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom – podkreślił Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT.

:)

Tekst i wizualizacje: materiały prasowe UM w Gdyni

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Nowi członkowie Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej

Next

Żeglarze świętują w Gdyni rocznicę odzyskania niepodległości

Zobacz również