Decyzją wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał obligacje skarbowe o wartości 15 356 000 zł. 30 października br. przedstawiciele MNiSW przekazali symboliczny czek na ręce rektora UMG prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskieg.

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzyma widniejącą na czeku kwotę w obligacjach Skarbu Państwa. Środki te zwiększą kapitał Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i posłużą finansowaniu zadań inwestycynych.

Przyznanie obligacji skarbowych wpisuje się w decyzję rządu o udzieleniu wsparcia finansowego dla uczelni w związku z reformą szkolnictwa wyższego.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas przemówenia z okazji inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni podkreślił, że sukces z wdrożenia Konstytucji dla Nauki w dużej mierze zależy od zwiększenia nakładów na naukę i uczelnie wyższe.

Jestem przekonany, że środki te posłużą na dobrze przemyślane inwestycje, będą służyć całej wspólnocie akademickiej, a przede wszystkim posłużą podniesieniu poziomu kształcenia młodego pokolenia Polaków, młodych elit polskiego państwa i przyszłych elit morskich – dodał wicepremier Jarosław Gowin.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe UM

Previous

Położenie stępki statku wielozadaniowego B 618/1

Next

Tym co odeszli…

Zobacz również