W poniedziałek, 29 października 2018 roku o godzinie 13.00 w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość położenia stępki statku wielozadaniowego B 618/1. Jest to pierwsza z serii jednostka zamówiona przez Urząd Morski w Szczecinie.

Przemawiał prezes Remontowa Shipbuilding Piotr Dowżenko, a wśród obecnych m.in. naczelnik wydziału przemysłu okrętowego w Departamencie Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Maciej Styczyński, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego, Zenon Kozłowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, a także dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak. Jak mówił prezes: „Dzisiejsza uroczystość w praktyce oznacza zakończenie bardzo ważnych etapów budowy, takich jak: projektowanie, wybór, zakupienie mechanizmów i urządzeń oraz przygotowanie elementów potrzebnych do budowy jednostki. Jest to niezwykle ciekawy i ambitny projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni. Łączy szereg doświadczeń zdobywanych na najbardziej skomplikowanych jednostkach budowanych w naszej stoczni (…)” Prezes, po krótkim omówieniu zadań, do których będzie przygotowany budowany właśnie statek, wyraził też podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i ludziom zaangażowanym w jego powstawanie. Zapowiedział też na pierwsze półrocze następnego roku położenie stępki pod drugą, bliźniaczą jednostkę dla Urzędu Morskiego w Gdyni oraz wodowanie kadłuba właśnie rozpoczętego w budowie statku
Dyrektor Zenon Kozłowski mówił o osobistych emocjach związanych z budową nowych jednostek, które mają zastąpić wysłużone, 35-letnie („Planeta” w Szczenie i „Zodiak” w Gdańsku). Jak się wyraził „(…) mających za sobą kryzys lat 80-tych, które od samego początku nie były w pełni wyposażone…”. Wyraził nadzieję na prawidłowy, zgodny z harmonogramem przebieg ich budowy
Dyrektor Wiesław Piotrzkowski: „(…) Jestem przekonany, że praca, którą wspólnie wykonujemy, a jeszcze dużo zadań przed nami, choćby sprawy nadzoru technicznego, że praca ta spowoduje, że będziemy mieli jednostki nowoczesne, super wyposażone w sprzęt zarówno nawigacyjny, jak i pomiarowy, i będziemy mogli wykonywać skomplikowane zadania na naszych wodach morskich i portowych. Szczególnie cieszy, że będą miały klasę lodową, a dzięki temu w niektórych sytuacjach nie będziemy musieli uciekać się do przetargów, wydawać pieniędzy i niektóre zadania będziemy mogli wykonywać samodzielnie.” Jak mówił, wspominając wielomiliardowe inwestycje – Urzędy Morskie nie boją się czekających je wyzwań. Dyrektor wyraził też zadowolenie z możliwości skorzystania z dofinansowań projektów z Unii Europejskiej

Nowoczesne, uniwersalne jednostki przeznaczone są do realizacji zadań statutowych Urzędu Morskiego w Szczecinie i Gdyni. Służyć będą między innymi do:

  • obsługi oznakowania nawigacyjnego,
  • prowadzenia prac hydrograficznych,
  • gaszenia pożarów,
  • ratownictwa morskiego,
  • holowania,
  • pełnienia funkcji lodołamacza,
  • zwalczania rozlewów substancji niebezpiecznych.
Po przemówieniach wspawane zostały pamiątkowe medale, a podobne prezes Piotr Dowżenko wręczył najważniejszym gościom

Statki budowane z finansowym wsparciem Unii Europejskiej przekazane będą Armatorowi w połowie 2020 roku i zastąpią wysłużone, 35-letnie obecnie statki eksploatowane dotąd przez Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni.

Na koniec prezes Remontowa Shipbuilding Piotr Dowżenko, dyrektor Zenon Kozłowski oraz dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych Polskiego Rejestru Statków Grzegorz Pettke, wspólnie podpisali zaświadczenie o przeprowadzeniu niezbędnych przeglądów w zakresie konstrukcji sekcji dennej D4, potwierdzające położenie stępki i gotowość do prowadzenia dalszych etapów budowy i wyposażania statku wielozadaniowego B618/1

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Tekst: materiały prasowe Remontowa Shipbuilding

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Zamknięcie sezonu żeglarskiego i 90-te urodziny Jacht Klubu Morskiego GRYF

Next

Obligacje skarbowe dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Zobacz również