Zarząd Morskiego Portu Gdańsk realizuje ogromne projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Właśnie podpisano umowy z Inżynierami Kontraktów, którzy będą nadzorować realizacje dwóch największych projektów.

Pogłębienie toru wodnego z przebudową nabrzeży w Porcie Wewnętrznym oraz modernizacja sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym to dwie największe inwestycje, które Port Gdańsk zrealizuje przy wsparciu funduszy unijnych. W ramach programu CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę) ZMPG poprawi nie tylko możliwości żeglugowe w kanale portowym, ale także znacząco zmieni infrastrukturę dostępową do terminali. Zarząd Portu podpisał właśnie umowy z Inżynierami Kontraktów.

Inżynierowie Kontraktów mają przed sobą niełatwe zadanie. Będą nadzorować wszystkie prace związane z realizacją dwóch projektów CEF. Te inwestycje muszą zakończyć się w 2020 roku, dlatego na naszych Partnerach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Bardzo się cieszę, że nasz program inwestycyjny nabiera rozpędu, ponieważ jego realizacja jest kluczowa dla rozwoju Portu. Dzięki temu mamy szansę stać się największym bałtyckim portem – mówi Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Charakter inwestycji przybliżył Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Marcin Osowski

Prezentacja – kliknij tu

Za nadzór nad pogłębieniem toru wodnego i modernizacją nabrzeży odpowiadać będzie konsorcjum, składające się z firm: Tractebel Engineering, Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego. W ramach tego projektu zmodernizowanych zostanie ok. 5 km nabrzeży – Nabrzeże Oliwskie, Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeże Mew, Nabrzeże Dworzec Drzewny oraz Nabrzeże Zbożowe wraz z fragmentem nabrzeża przy Twierdzy Wisłoujście. Tor wodny, od wejścia do Portu do obrotnicy przy stoczni Remontowa, będzie miał 12 metrów głębokości (przy nabrzeżach średnio 11,2m) i 90 m szerokości, a Kanał Kaszubski osiągnie głębokość 10,8 metra (szerokość 75 m).

Zadanie to realizować będziemy w konsorcjum Tractebel Engineering jako lider oraz Projmors i Eco-Inwest. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju Portu w Gdańsku, jak i dla całego regionu. Spoczywa na nas odpowiedzialność za nadzór nad strategiczną inwestycją, dzięki której Port ma stać się głównym komunikacyjnym węzłem Bałtyku. Nasza praca będzie miała ogromny wpływ na jakość i terminowość wykonania tego zadania. W trakcie realizacji zadania korzystać będziemy z bogatych doświadczeń firmy Tractebel Engineering w Polsce, ale także z naszego doświadczenia międzynarodowego, zdobytego w największych portach świata. Wspierać nas będą dwie bardzo doświadczone firmy Projmors i Eco-Invest, które dysponują szerokimi doświadczeniami w branży portowej – tłumaczy Jarosław Krzyżanowski, Prezes Zarządu Tractebel Engineering S.A.

Realizacja projektu, obejmującego przebudowę układu drogowo-kolejowego, będzie monitorowana przez przedsiębiorstwo Sweco Consulting. Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego w Porcie Zewnętrznym oraz dojazdu do terminali (ul. Kontenerowa), przebudowę ulicy Budowniczych Portu Północnego czy budowę parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Portowej.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że podpisaliśmy tę umowę. Zdajemy sobie sprawę, jak trudny i wymagający jest to projekt oraz jak ważny jest dla rozwoju Portu Morskiego w Gdańsku. Nie mamy jednak wątpliwości, że nasze bogate doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz ekspercka wiedza w tym obszarze jest gwarantem sukcesu – mówi Narcyz Stefańczyk, Dyrektor Naczelny Sweco Consulting.

Umowy z Inżynierami obejmują zarządzanie i nadzór nad realizacją zadań, a także monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji, jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.

Obydwa projekty, czyli „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” i „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku”, otrzymały 85-procentowe dofinansowanie z CEF. Ich łączna wartość to ok. 600 mln zł, z czego ponad 500 mln zł stanowią środki unijne.

Agata Kupracz

Kierownik Działu Komunikacji i PR – Rzecznik Prasowy

Dział Komunikacji i PR

Tel./phone.: (+48) 58 737 94 44

Kom./mob.: (+48) 605 640 012

E-mail: Agata.Kupracz@portgdansk.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Akademia Morska i Kongsberg Maritime Poland – współpraca nauki z biznesem

Next

Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Zobacz również