Port Gdańsk zamieni się w plac budowy. Podczas konferencji prasowej Zarząd ZMPG S.A. podsumował inwestycje w 2017 roku oraz przedstawił plan prac na rok 2018.

Moment przed rozpoczęciem konferencji. Od lewej: Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Łukasz Greinke, Prezes ZMPG S.A.; Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury; Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury

W 2017 roku ZMPG zrealizował inwestycje za łączną kwotę ponad 29 mln zł. Dzięki tym nakładom zmodernizowano m.in. linię odbojową na Nabrzeżu Wiślanym, przebudowano ul. Chodackiego i Nabrzeże Przemysłowe. Zmiany przeszedł także rejon Kapitanatu Portu Północnego.

Rok 2017 był rokiem planów, zawierania umów, rozpisywania przetargów. Teraz prace wreszcie ruszą, stopniowo będą zaczynać się kolejne inwestycje – mówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG S.A.

W 2018 roku skala wykonywanych prac znacznie się poszerzy. Największe inwestycje to te współfinansowane (w 85 procentach) przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF („Connecting Europe Facility” – „Łącząc Europę”). Dzięki środkom unijnym ogromne zmiany czekają m.in. tereny w Porcie Wewnętrznym. Zostanie pogłębiony tor wodny i rozbudowane nabrzeża: Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Nabrzeże Oliwskie, Zbożowe, Wisłoujście oraz Dworzec Drzewny. Szacunkowa wartość projektu to ok. 470 mln zł. W Porcie Zewnętrznym ZMPG rozbuduje i zmodernizuje sieć drogowo-kolejową za ok. 180 mln zł. Wszystkie projekty z programu CEF zakończą się do 2020 roku.

W ramach dotacji unijnych powstanie także nowe Nabrzeże Północne, dzięki któremu Port Gdańsk zyska m.in. terminal dla ładunków Ro-Ro.  Łączna kwota funduszy unijnych dla ZMPG to wartość ok. 600 mln zł.

Minister Kazimierz Smoliński podkreślał wielką dynamikę rozwoju portu gdańskiego w ciągu ostatnich kilku lat. Mówił o mocnym wsparciu ze strony swojego ministerstwa szczególnie w inwestycje infrastrukturalne, jakimi są dostęp drogowy i według ministra bardzo ważny – kolejowy. Mówił o konieczności odwrócenia trendu transportowego kołowego na korzyść przewozów kolejowych. Podkreślał, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszystkie towary woziła kolej. Mówił o kwocie 6,5 mld PLN obecnie wyasygnowanych na inwestycje kolejowe w Polsce, również na dostęp do portów. W ciągu najbliższych trzech lat ma poprawić się zasadniczo infrastruktura drogowa, m.in. z ekspresowym połączeniem z Warszawą

Minister Jerzy Materna mówił o wielomiliardowych inwestycjach w najbliższych latach (w perspektywie do roku 2030) na poprawę komunikacji drogami wodnymi śródlądowymi i właściwym ich połączeniu z portami, co ma zapobiec zatkaniu portów w planowanym już znacznym zwiększeniu w nich przeładunków. Podkreślał, że zgodnie z dyrektywą unijną każdy port morski powinien mieć śródlądową drogę wodną, i że właśnie w tym kierunku zmierzamy: „(…) będziemy konsekwentnie te inwestycje realizować…”. Mówił też o solidarnym podziale przyszłych wpływów i podnoszeniu płac pracowników portowych

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich mówił o nadziei związanej z planowanymi w portach inwestycjami i zmierzaniu do realizacji w nich przeładunków na poziomie 100 mln ton rocznie (w kontekście planów budowy Portu Centralnego w Gdańsku). Mówił też o inwestycjach realizowanych w portach Trójmiasta, Szczecina i Świnoujścia, które zmierzają do tego, aby porty nasze „(…) mogły stać się oknem przeładunkowym dla całej Środkowej Europy.”

Cieszymy się, że możemy realizować największy program inwestycyjny w historii Portu Gdańsk. Dzięki temu z jednej strony radykalnie zwiększy się atrakcyjność Portu dla kontrahentów, a z drugiej zdobędziemy dodatkowe kompetencje, które pozwolą wybudować flagową inwestycję, czyli Port Centralny. Wbrew niektórym opiniom plany Zarządu nie są wyrazem megalomanii, lecz oczywistą odpowiedzią na plany rozwojowe innych światowych portów – mówi Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury, wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

 

Planowane inwestycje w Porcie Gdańsk dokładnie omówił wiceprezes Marcin Osowski – omawianą prezentację obejrzyj tu – kliknij

W tym roku planowane są także prace związane z powstaniem czterech nowych parkingów. Najszybciej – prawdopodobnie jeszcze w tym roku – do użytku oddany zostanie parking buforowy u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej na ok. 70 miejsc. Później parking przy ul. Budowniczych Portu Północnego na ponad 80 miejsc, parking przy Trasie Sucharskiego w standardzie MOP – 300 miejsc – oraz przy ul. Ku Ujściu, mieszczący ok. 100 pojazdów. Łącznie modernizacja i budowa torów, dróg, placów oraz ogrodzeń wyniesie w tym roku ok. 16 mln zł. Około 8 mln zł Port Gdańsk przeznaczy na inwestycje w obiekty kubaturowe.

Ministerstwu Infrastruktury zależy na dobrym skomunikowaniu polskich portów. To cel zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prowadzone są liczne inwestycje kolejowe i drogowe, które przybliżają nas do tego celu – mówi Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W ramach inwestycji hydrotechnicznych zmodernizowany zostanie m.in. Falochron Brzegowy Północny. Wartość całej inwestycji to ponad 6 mln zł (3,5 mln zł w 2018 r.). ZMPG zmodernizuje także linię odbojową Pirsu Rudowego za ok. 5 mln zł (w 2018 r. – 2,5 mln zł). To jedynie wybrane z ok. 150 pozycji w planie inwestycji i remontów na ten rok. Ogółem w 2018 roku inwestycje pochłoną ok. 170 mln zł.

– Sukcesy  portów to dowód na to, że polskie państwo stoi frontem do morza i realizuje wobec niego ambitne plany. Szerokie inwestycje są konieczne, by jeszcze lepiej wykorzystywać ogromny potencjał polskich portów, przede wszystkim Portu Gdańsk – tłumaczy Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Agata Kupracz

Kierownik Działu Komunikacji i PR – Rzecznik Prasowy

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Wspólny rejs polskich i zagranicznych podchorążych

Next

Port Gdynia w znakomitej formie – rekordy 2017 roku na konferencji wynikowej

Zobacz również