W dniu 22 września można było zwiedzać Morski Terminal Masowy w Gdyni. Mimo nie najlepszej pogody z zaproszenia skorzystali głównie mieszkańcy Gdyni, choć nie zabrakło też kilku turystów z całej Polski.

Morski Terminal Masowy w Gdyni świadczy przez 24 godziny na dobę usługi przeładunkowe, składowania i sortowania suchych ładunków masowych takich jak: węgiel, koks, ruda, zboża, pasze, biomasa, cukier, nawozy, minerały i kruszywa. Ma także możliwość przeładunku chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 (wg. Kodu IMDG).

Impulsem do zaproszenia były wcześniejsze skargi mieszkańców i burzliwe spotkaniem 25 lipca w Urzędzie Miasta Gdyni dotyczące dokuczliwego pyłu węglowego.

Prowadzącym spotkanie ze strony Morskiego Terminalu Masowego był Pan Witold Mierzejewski, dyrektor MTMG do spraw marketingu. Po przywitaniu gości, przy kawie, przedstawił charakterystykę Spółki, wykorzystywane technologie przeładunkowe i krótką historię portu. Omówił działania służące zapewnieniu minimalnego oddziaływania na środowisko i najbliższe otoczenie oraz wszystkie wprowadzone przez Terminal proekologiczne technologie, stosowane obecnie podczas przeładunków i składowania ładunków masowych w celu ograniczenia emisji pyłów. Inwestycje te to najnowocześniejsze systemy zabezpieczenia hałd przed nadmiernym pyleniem m.in. poprzez pokrywanie towaru cienką warstwą celulozy, dzięki zastosowaniu instalacji Dustcrusterliquid. Trasy komunikacyjne czyszczone są zamiatarkami i odkurzaczami drogowymi typu Broadway do usuwania na mokro wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni do autokaru na ponad godzinną wycieczkę z wyjściami po całym terenie terminalu, aby naocznie zobaczyli wszystkie pracujące urządzenia zarówno przeładunkowe, jak i zabezpieczające przed pyleniem. Była też możliwość zadawania pytań pracownikom Terminalu i rozmowy z nimi.

Była to bardzo cenna inicjatywa ze strony Morskiego Terminalu Masowego. Dziękujemy za pokazanie tego nieznanego fragmentu Portu, choć leżącego tak blisko centrum miasta Gdyni, a przede wszystkim podjętych działań w celu minimalizowania pylenia i dbania o środowisko naturalne.

Tekst i zdjęcia: Piotr Januszewski

Previous

Bitwa o Gotland – Delphia Challenge 2018 - kilka dni zmagań

Next

Kolejny etap prac nad Portem Centralnym w Gdańsku

Zobacz również