W miniony wtorek, 23 października, na gościnnym, pomimo panującego chłodu międzypokładzie cumującego przy gdyńskim Skwerze Kościuszki statku muzeum „Dar Pomorza” odbyło się uroczyste, a zarazem nadzwyczajne spotkanie członków Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, które poświęcono setnej rocznicy odzyskania naszej państwowości. Wypełnione po brzegi pomieszczenie zaszczyciło swą obecnością wiele eminentnych, powiązanych z Gdynią, morzem, czy szerzej – gospodarką morską, osobistości. Szacownych gości, honorowych członków Stowarzyszenia oraz liczne grono prezentujących galowe mundury kapitanów powitał przewodniczący SKŻW kapitan Wiesław Piotrzkowski.

Kapitan Stefan Krella zapoznał zebranych z pamiątkowym listem nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej w Żarnowcu z dnia 11 listopada 1928 roku, powstałym ku pamięci niecodziennego wydarzenia przy okazji obchodów 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (treść na kolejnym zdjęciu) (cs)

Po krótkim słowie wstępnym i odśpiewaniu hymnu państwowego o wygłoszenie wykładu „100 problemów bezpieczeństwa żeglugi z ostatnich 100 lat” poproszono byłego dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej (obecnie Uniwersytetu Morskiego) w Gdyni, prof. dr. hab. Adama Weintrita. Naukowca i doświadczonego kapitana, praktyka, który interesującą materię współczesnej nawigacji, niuansów światowego shippingu, ale też wyzwań stojących przed transportem morskim w aspekcie maksymalizacji bezpieczeństwa żeglugi, zna, co przywoływanym referatem udowodnił, wybornie, a relatywnie prosty, komunikatywny sposób przekazu zachęcał do wsłuchiwania się (także dyplomowanych, mających siwiznę na skroniach kapitanów) w każdy niemal passus i każdy prezentowany przypis.

Sięgający często do annałów historii referat przyjęto burzą owacyjnych oklasków, jakkolwiek z tezą kapitana Weintrita, głoszącą, że „katastrofy i wypadki morskie są motorem postępu technologicznego i ważnym czynnikiem, mającym wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa żeglugi” próbował polemizować – przedtem gratulując wystąpienia – prof. Daniel Duda.

Uznał on bowiem, że jest to twierdzenie uogólnione, niepełne, a w pewnym stopniu nawet nieprawdziwe, wskazując zarazem potrzebę zwrócenia uwagi na coraz lepsze przygotowanie załóg, na rosnący poziom szkolnictwa morskiego i obecność na morzu ogromnej ilości światłych ludzi, którzy pewne zachowania i zwyczaje zmieniają. Tych właśnie czynników, tak jak wysokiej próby standardów techniki okrętowej – podkreślił były rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni – nie powinno się pomijać. One również mają wpływ na stopień bezpieczeństwa szlaków żeglugowych, statków i ludzi. Nie wdając się w dyskusję z utytułowanym kapitanem (nie robił tego też prof. Weintrit), skoro wiele miejsc jego widzenia problemu należy uznać za oczywiste, to jednak trudno wyzbyć się refleksji, że gdyby nie spektakularne katastrofy (także ekologiczne), jakie stały się udziałem zbiornikowców „Torrey Canyon”, „Exxon Valdez”, „Erica” czy „Prestige”, wiele prawideł, ustaleń i nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych nie weszłoby w życie tak prędko. Spójrzmy tylko, jak długo trwała debata nad uzupełnianą załącznikami i poprawkami Konwencją Solas 1974, ile lat zwlekała Polska z jej ratyfikacją, nie zapominając też, że w latach 1914-1960 powstały zaledwie cztery międzynarodowe traktaty dotykające tak ważnej dla ludzi morza tematyki.

W dalszej części wieczoru kapitan Wiesław Piotrzkowski wręczył okolicznościowe „Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, w pierwszej kolejności przekazując je gościom specjalnym oraz Honorowym Członkom Stowarzyszenia. Wyróżnienie to odebrali:

 • przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Joanna Zielińska
 • kierujący placówką Stella Maris i Duszpasterstwem Ludzi Morza, ks. Edward Pracz
 • prezes Remontowa Prestige Furniture, były prezes spółki Stocznia Nauta SA, mgr inż. Tadeusz Zielonka
 • były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, były rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, prof. Daniel Duda
 • sędzia w stanie spoczynku, wieloletni przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej w Gdyni oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Witold Kuczorski
 • publicysta morski, autor wydanych przez naszą Fundację ośmiu książek o katastrofach i wypadkach morskich, dr Ryszard Leszczyński
 • były kierownik Pracowni Historii Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, prof. dr. hab. Jan Kazimierz Sawicki
 • prof. i wykładowca Zakładu Nawigacji Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, były komendant tej uczelni, kadm. w stanie spoczynku, dr inż. Czesław Dyrcz
 • były prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., mgr Janusz Jarosiński
 • emerytowany pracownik Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Matulewicz
 • wiceprezes ds. morskich Polskiego Związku Żeglarskiego, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Bogusław Witkowski
 • rektor Uniwersytetu Morskiego, prof. dr. hab. inż. Janusz Zarębski
 • dyrektor generalny spółki Green Reefers, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Statków, st. of. mechanik, inż. Irek Kuligowski
 • prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, kapitan żeglugi wielkiej, Józef Szyłejko
 • wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, kmdr. por. Marek Ludwik Padjas, oraz (last but not least)
 • prezes Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, niestrudzony wydawca, fotoreporter i kronikarz wszelkich wydarzeń, mających związek z nazwą organizacji, którą zarządza, absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, mgr Cezary Spigarski.

Po uhonorowaniu medalami zaproszonych gości i tytularnych członków Stowarzyszenia, kapitan Wiesław Piotrzkowski zwrócił się do prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, kapitana dr. inż. Andrzeja Królikowskiego, wręczając mu pamiątkową plakietę oraz składając gratulacje i wyrazy wielkiego uznania z okazji celebrowanego w tym miesiącu jubileuszu 100-lecia istnienia Ligi. Jednej z najstarszych w kraju, wielce zasłużonej struktury pozarządowej, mającej niebagatelny wpływ na krzewienie wiedzy o morzu, kształtującej morskie wychowanie młodzieży, ale i przedstawiającej polskiemu społeczeństwu myśl morską. Prezentującej, czym jest, jaką wartość stanowi morze dla każdego z nas.

Mniej oficjalną drugą połowę uroczystości, w czasie której kilku kolegom wręczono odznaki „Kapitan Senior”, poprowadził kapitan Stefan Krella, który też w finalnej części spotkania zaprosił obecnych na poczęstunek. Tym razem ozdobę stołu, oprócz kawy, tworzyło kilka rodzajów wyśmienitych ciast. Nie należy pewnie dodawać, że ich walory smakowe dodatkowo podnosił fakt, iż z uśmiechem podawała je kapitan Anna Wypych-Namiotko. Formalnie, pani sekretarz Rady SKŻW obecnej kadencji.

(ertel)

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

70-lecie wodowania ss "Sołdek"

Next

Kryształowy Żagiel 2018: nominacje

Zobacz również