Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni, od dnia 1 września 2018 r. Akademii Morskiej w Gdyni nadaje się nazwęUniwersytet Morski w Gdyni”.

Uroczystość związana ze zmianą nazwy odbędzie się 5 października 2018 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 6 października 2018 roku. Swoją obecność podczas oficjalnej uroczystości nadania nowej nazwy uczelni potwierdził Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas Święta Szkoły 8 grudnia 2017 r. – w obliczu przygotowań front budynku już bez „Akademii Morskiej”

Zmiana nazwy „Akademia” na „Uniwersytet” jest zmianą prestiżową, podnoszącą rangę Uczelni w rankingach światowych i europejskich. Programy nauczania, kierunki, siatki godzin, wykładowcy nie zmieniają się. Uczelnia pozostaje Uczelnią techniczną kształcącą na poziomie licencjackim, magisterskim oraz na studiach trzeciego stopnia. Studenci nadal będą uzyskiwać stopnie magistra i inżyniera.

Uniwersytet to również powód do dumy dla miasta Gdyni, która była jedynym tak dużym miastem bez uniwersytetu. Będzie to jedyny Uniwersytet Morski w Polsce.

Decyzję o zmianie nazwy uczelni morskiej podjął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, po zasięgnięciu konsultacji ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Jarosława Gowina.

Kalendarium:

1920 – Szkoła Morska w Tczewie

1930 – Państwowa Szkoła Morska w Gdyni

1939-45 – Państwowa Szkoła Morska na Wychodźstwie

1969 – Wyższa Szkoła Morska

2001 – Akademia Morska w Gdyni

2018 – Uniwersytet Morski w Gdyni

Tekst: materiały prasowe AM

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

28. Regaty Samotników o Memoriał im. Leonida Teligi

Next

Kolejne umowy na inwestycje w Porcie Gdańsk

Zobacz również