17 czerwca br. mija 98 lat od dnia, w którym minister spraw wojskowych gen. Józef Leśniewski podpisał akt utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie. Szkoła zainaugurowała działalność na dwóch wydziałach: Nawigacyjnym i Mechanicznym. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed niemal stu lat dnia 11 czerwca 2018 roku w Auli im. Tadeusza Meissnera przy ul. Morskiej 81-87 odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu.

Uroczystą Sesję otwierał Rektor AM Janusz Zarębski, chwilę później, podczas swojego przemówienia, zapowiedział rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2018/2019 już jako Uniwersytetu Morskiego

Bogatą historię Akademii Morskiej od niemal stu lat piszą jej studenci, wybitni wykładowcy i pracownicy uczelni. Ludzie morza, pasjonaci, osobowości. Wielu z nich Gdynia uhonorowała, umieszczając ich nazwiska w przestrzeni miasta – nazwach ulic, instytucji, w księgach poświęconych zasłużonym Gdyni i polskiemu morzu.

Podczas uroczystości, o godzinie 10:00 odsłonięta została w holu głównym Akademii Morskiej pamiątkowa tablica, a wcześniej miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy uczelni i Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Szczególną uwagę zwraca się w porozumieniu na rozwijanie aktywności naukowo-badawczej, oferty edukacyjnej, a w szczególności przedsięwzięć dotyczących rozwoju infrastruktury portowej, systemów zarządzania i eksploatacji w portach morskich oraz bezpieczeństwa w transporcie morskim i ochrony obszarów morskich.

Od lewej: Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA; Profesor Janusz Zarębski, Rektor AM; Marcin Osowski, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury ZMPG SA

W dalszej części uroczystości wręczone zostały medale „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego” i Nagrody Rektora w uznaniu pracy nauczycieli akademickich uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Tekst: materiały prasowe AM

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Regaty 90-lecia w JKM GRYF

Next

Copernicus rozpoczął wielką, żeglarską przygodę

Zobacz również