19 kwietnia b.r. w Sali konferencyjnej DNV GL Poland sp. z o.o. miało miejsce 8-me już Spotkanie Informacyjno-Promocyjne Polskiego Związku Zarządców Statków, które odbywało się pod hasłem: „Polish Ship Management as the driving force of the Polish Maritime Economy”.

Obrady, po przywitaniu gości przez prezesa PZZS, Ireneusza Kuligowskiego rozpoczęto

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się inicjatywa Związku mająca na celu zwiększenie szans konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw żeglugowych, poprzez wprowadzenie systemu zwolnień podatkowych oraz nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Temat ten jest o tyle istotny, iż praktycznie stanowi o „być albo nie być” przedsiębiorcy żeglugowego – wg danych World Maritime University w Malmo średnio od 50 do 70% wydatków operacyjnych (tzw. OPEX) stanowią koszty związane z załogą.

Część prezentacyjną rozpoczął Henrik Bach przedstawiając podejście DNV GL do zagadnień bezpieczeństwa cybernetycznego w żegludze z rozróżnieniem na poszczególne poziomy zabezpieczeń oraz infrastruktury krytycznej.

Następnie, goście z Wielkiej Brytanii – Bill Reeves & Ian McQuade z zarządu Portland Port wraz z członkiem Zarządu PZZS – p. Sławomirem Kalickim (Inter Marine) zaprezentowali owoce współpracy pomiędzy Inter Marine a Portland Port.  Ogólna konkluzja jest taka, że zawirowanie wokół Brexitu (choć poważne) nie przeszkadza polskim firmom odnosić sukcesów na rynku brytyjskim, a nawet uczestniczyć w ważnych projektach (tj. budowa lotniskowców dla Royal Navy).

Na zakończenie, p. Henryk Zawadzki i p. Michał Maziec – reprezentujący Członka Wspierającego Wilhelmsen Ships Service Poland sp. z o.o. – zaprezentowali perspektywy rozwoju swojej firmy w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego oraz ostatnie przekształcenia organizacyjne w ramach grupy.

Uczestnicy Spotkania doszli do następującej konkluzji – polskie przedsiębiorstwa shippingowe oraz gałęzie wspomagające są w stanie skutecznie konkurować na rynkach światowych, jak również efektywnie współpracować z partnerami zagranicznymi. Potencjał ten nie jest jednak wykorzystany w pełni ze względu na ograniczenia różnorakiej natury (w tym ograniczenia systemu prawnego RP).

Kolejne Spotkanie Informacyjno-Promocyjne jest planowane na wrzesień b.r.

Tekst: Radosław Stefaniak, sekretarz PZZS

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

STS "Dar Młodzieży" wrócił z Antwerpii do Gdyni

Next

Kolejny kolos w Porcie Gdynia – zawinął 335 metrowy MSC Paris

Zobacz również