Akademia Morska w Szczecinie przystąpiła do programu ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Szkolenie składa się z części teoretycznej – która odbędzie się w formie organizowanych w uczelni wykładów, a także praktycznej – organizowanej w formie ćwiczeń wojskowych w ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP.

Pierwszy etap zajęć w Akademii Morskiej w Szczecinie rozpocznie się  już 12 stycznia. Do Legii Akademickiej AM przystąpiło 55 studentów: 43 mężczyzn i 12 kobiet.

Wśród nich:

  • z Wydziału Nawigacyjnego – 36,
  • z Wydziału Mechanicznego – 5,
  • z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu – 14 studentów.
Najwięcej uczestników zgłosiło się z pierwszego roku – 22, z drugiego – 16, z trzeciego – 9, zaś z czwartego – 8 chętnych.
W Akademii Morskiej odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące Legii Akademickiej. Charakter i cele działania Legii przybliżą przedstawiciele MON: Grzegorz Matyasik oraz płk Remigiusz Żuchowski. Zapraszamy 16 stycznia o godz. 11:00. Obok wysłuchania prelekcji, uczestnicy spotkania będą mogli zwiedzić wystawę uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, którą w Sali Senatu AM przygotują żołnierze z 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Informacje o Legii:

Pilotażowy Projekt ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej startuje w roku akademickim 2017/2018. W części teoretycznej program nauczania będzie obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów.
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w czasie tzw. przerwy wakacyjnej.
  • moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Więcej informacji: http://www.legiaakademicka.mil.pl

Weronika Bulicz, Rzecznik Prasowy Akademii Morskiej w Szczecinie

Previous

Zostań lepszym regatowcem!

Next

Rekordowe przeładunki w 2017 roku – podsumowanie

Zobacz również