9 listopada br., w ramach gdyńskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Muzeum Marynarki Wojennej zaprezentowało wystawę grafik Zdzisława Czermińskiego. Część z nich, poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, a wykonanych w latach międzywojennych, odnalezionych i kupionych przez kolekcjonera Jarosława Biereckiego, wzbogaciła własną wizją artystyczną Barbara Kasperczyk-Garlak, nadając obrazom współczesną formę kolorową i przestrzenną.

Wystawę otworzył, witając przybyłych, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Miegoń. Odczytał też (na zdjęciach) list od Barbary Kasperczyk-Gorlak, która nie mogła być obecna podczas wernisażu

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Cykl Offshore Shorthanded Racing 2018 zakończony

Next

Gdyńska Parada Niepodległości 2018

Zobacz również