31 sierpnia w Auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom kończącym studia drugiego stopnia na Wydziałach: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Mechaniczno-Elektrycznym. Rozpoczęto od meldunku złożonego Inspektorowi Marynarki Wojennej, kontradmirałowi Jarosławowi Ziemiańskiemu i wprowadzenia sztandaru uczelni. Przybyłych witał Rektor-Komendant AMW kmdr prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht. Wśród wielu gości obecny był Rektor-Komendant bułgarskiej Akademii Marynarki Wojennej w Warnie – admirał floty profesor Boyan Mednikarov.

Najlepsi studenci dyplomy otrzymali z rąk kontradmirała Jarosława Ziemiańskiego

Po zakończeniu uroczystości i okolicznościowych przemówieniach, nastąpiło jeszcze odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Promocja 2018” na dedykowanej takim wydarzeniom ścianie wewnątrz budynku uczelni. Można tam zobaczyć nazwiska wszystkich absolwentów Uczelni od początku jej powstania.

Swoje miejsce wśród absolwentów rocznika 1989 wskazuje Zastępca Dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa

Tradycyjnie na zakończenie – wspólne zdjęcia na schodach przed gmachem budynku.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Wystawa falerystyczna w Akademii Marynarki Wojennej

Next

Promocja oficerska absolwentów AMW 2018

Zobacz również