Polscy i zagraniczni podchorążowie studiujący w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wyruszyli w dwumiesięczny rejs na pokładzie okrętu szkolnego ORP „Wodnik”. Po raz pierwszy praktyki studentów z Arabii Saudyjskiej, Kataru oraz Kuwejtu odbędą się w takim wymiarze i charakterze. W poniedziałek 12 lutego o godzinie 09:00 okręt wraz z 50 podchorążymi odcumował z Portu Wojennego w Gdyni udając się na Zatokę Perską.

W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte studia odbywają podchorążowie z Kataru, Kuwejtu oraz Arabii Saudyjskiej. W trakcie praktyki na okręcie podzieleni będą na różne grupy szkoleniowe ze względu na rok studiów. 15 podchorążych z Kuwejtu oraz 10 podchorążych z Kataru odbędzie praktykę astronawigacyjną, podczas której będą mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną pływając po wielu ciekawych z nawigacyjnego punktu widzenia akwenach. Będzie to dla nich prawdziwy sprawdzian umiejętności oraz wyznacznik efektywności przyswajanych informacji w murach Akademii.

Drugą grupę stanowi 15 podchorążych z Arabii Saudyjskiej, którzy w ramach praktyki marynarskiej uczyć się będą podstaw funkcjonowania na okręcie. System wachty morskiej, prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz sterowanie okrętem to tylko niektóre elementy z którymi będą mieli styczność. Będzie to dla nich pierwsze zetknięcie z żywiołem na otwartym morzu, podczas którego niezbędnym będzie wykonywanie swoich obowiązków.

Swoją praktykę specjalistyczną odbywać będzie również 10 podchorążych polskich trzeciego roku. Każdy rok studiów wojskowych wieńczą praktyki o określonym charakterze, celu i długości. W tym roku będą mieli okazję uczestniczyć w rejsie, który będzie dla nich utrwaleniem wiedzy nawigacyjnej oraz astronawigacyjnej.

Istotnym elementem studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej są cykliczne praktyki na okrętach MW oraz w jednostkach brzegowych MW. Po pierwszym roku przyszli oficerowie odbywają praktykę marynarską, która polega na wpojeniu podstaw marynarskiego rzemiosła tj. prac okrętowych oraz organizacji życia na okręcie. Drugi rok studiów wieńczy rejs astronawigacyjny podczas którego testowane są umiejętności prowadzenia nawigacji na podstawie położenia ciał niebieskich. Ponadto w programie studiów znajduje się również praktyka uzbrojeniowa po 3 roku oraz oficerska po 4. Tuż przed promocją oficerską podchorążowie odbywają praktyki stażowe w jednostkach do których otrzymali uprzednio przydziały służbowe.

W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia studiują nie tylko podchorążowie polscy oraz studenci cywilni, ale również od trzech lat podchorążowie zagraniczni. Arabia Saudyjska, Katar oraz Kuwejt oddelegowują swoich przyszłych oficerów, aby w murach naszej szkoły nauczyli się nie tylko marynarskiego rzemiosła, ale również wojskowej dyscypliny, języków obcych oraz posiedli wiedzę i umiejętności techniczne. Aktualnie naukę pobiera 105 zagranicznych studentów wojskowych.

Dla załogi okrętu ORP „Wodnik” będzie to kolejny długi rejs z podchorążymi. Okręt szkolny ORP „Wodnik” czynnie uczestniczy w procesie wyszkolenia przyszłego oficera i podoficera Marynarki Wojennej RP. Na okręcie prowadzone są praktyki kandydackie, praktyki nawigacyjno – szkoleniowe oraz praktyki podoficerskie, w czasie których studenci zapoznają się z warunkami służby na okrętach Marynarki Wojennej. Praktykanci uczestniczą w procesie dowodzenia zasobami ludzkimi, szkolenia techniczno-specjalistycznego, użycia uzbrojenia i długotrwałego obsługiwania mechanizmów. Zapoznają się też ze środkami ratunkowymi i zasadami postępowania w warunkach zagrożenia życia na morzu. Poznają tradycje Marynarki Wojennej, mają możliwość praktycznego zastosowania „Regulaminu służby na okrętach MW RP”, „Ceremoniału morskiego” oraz „Metodyki szkolenia bojowego”. Uczestniczą w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych godnie reprezentując biało-czerwona banderę na morzach i oceanach świata. Podczas czterech dekad służby pod biało-czerwoną banderą ORP „Wodnik” uczestniczył w procesie szkolenia ponad 3 tysięcy przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe AMW

Previous

98. rocznica zaślubin Polski z morzem

Next

Port Gdańsk w budowie. Ruszają milionowe inwestycje

Zobacz również