21 kwietnia br., w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się XXII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej. Celem było dostosowanie i wprowadzenie zmian w statucie tej organizacji, a związanych ze zmieniającym się prawem. Do Gdyni zjechali z całego kraju delegaci uprawnieni do głosowań.

Wszystkich witał prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzej Królikowski, na początku prosząc o powstanie dla upamiętnienia chwilą ciszy ofiar niedawnego wypadku młodzieży ze Szkoły Morskiej w Darłowie, ale i w związku z przypadającą na 22 kwietnia 30. rocznicą zatonięcia w tragicznych okolicznościach, na skutek pożaru, tankowca „Athenian Venture”, na którym śmierć poniosło 29 osób w całości polskiej załogi (przypomnijmy, tragedii skrupulatnie opisanej w wydanej przez naszą Fundację książce Ryszarda Leszczyńskiego „Ginące frachtowce” tom 4 – kliknij tu).

Do rozesłanego wcześniej delegatom porządku obrad, prezes Królikowski zaproponował punkt dodatkowy, wiążący się z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej pn. „Akademicki Klub Wychowania Morskiego LMiR”. W celu zreferowania tego zamierzenia poprosił o zabranie głosu dr. Jacka Jetmara zawodowo związanego z Politechniką Gdańską (obecnie na emeryturze), będącego również kapitanem jachtowym, silnie związanym z żeglarstwem akademickim.

Jak mówił Jacek Jetmar – odżyła idea wychowania morskiego studentów, zmaterializowana w formie juz trzykrotnie zorganizowanych ogólnopolskich konkursach, nad którymi również Liga Morska i Rzeczna swego patronatu udzielała – o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów. Jak stwierdził, zdolność do utworzenia Klubu, wynika również z możliwości statutowych LMiR.

Z aprobatą pomysłu przemówił też wiceprezes LMiR Marek Padjas: „(…) akademickie kluby i stowarzyszenia żeglarskie funkcjonowały w Lidze już w okresie międzywojennym… Idea konkursu Czerwonej Róży w żaden sposób nie konkuruje z innymi imprezami żeglarskimi dotąd w Lidze organizowanymi – one się wzajemni uzupełniają”.

Głos zabrała wiceprezes Elżbieta Marszałek. Rozpoczęła od przypomnienia, że sama jest laureatką konkursu Czerwonej Róży z roku 1968, gdzie jej koło (przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku) uznano wówczas za najlepsze w całym okręgu.

Swojej rekomendacji udzielił także zabierający głos chwilę później wiceprezes Wacław L. Kowalski. Przypomniał, że tego rodzaju kluby w okresie międzywojennym udzielały Lidze bardzo silnego wsparcia.

Tuż przed rozpoczęciem realizacji właściwego celu obrad Zjazdu, prezes Królikowski stwierdził, że nastąpiły ku temu właściwe przesłanki i przybyli osiągnęli wymaganą, ponad 50-procentową liczbę obecnych na sali delegatów. Tradycyjnie też, przed rozpoczęciem obrad, Elżbieta Marszałek zaintonowała wykonany przez obecnych „Hymn do Bałtyku”.

Za sprawą sekretarza LMiR, Tadeusza Kuśmierskiego, rozpoczęto formalne przystąpienie do obrad. Mecenas Wojciech A. Wicherski, członek prezydium ZG LMiR, odczytywał proponowane zmiany w statucie, nad którymi dyskutowano i poddawano głosowaniu.

Marek Padias zapowiedział jeszcze atrakcje związane z tegorocznym, 27. już Zlotem Jungów w Kołobrzegu i obecności na nim znanych morskich marynistów i ludzi morza, w osobach kapitanów ż. w.: Eugeniusza Daszkowskiego, Włodzimierza Grycnera, Aleksandra Walczaka i Józefa Gawłowicza (26 maja br. w okolicach latarni morskiej w Kołobrzegu). Wystąpienie było też okazją do wręczenia podziękowań za działalność ligową: Jolancie Gołuńskiej, Bogdanowi Glinieckiemu, szefującej oddziałowi Ligi w Wyszkowie Elżbiecie Kasińskiej i Gabrieli Antos. Mówca odniósł się też do bardzo ważnego tegorocznego wydarzenia, jakim jest 100-lecie tej zacnej organizacji, przypadające na wrzesień.

Na zakończenie, Elżbieta Kasińska wystąpiła z podziękowaniem dla wszystkich, którzy wzięli udział w pierwszej z imprez podkreślających 100-lecie Ligi, a odbytej w lutym br. właśnie w Wyszkowie, na której wśród wielu znamienitych gości, niestety nie zobaczyła zarządu głównego w pełnym składzie… Dlatego też, podkreślając wyjątkowość roku 100-lecia, apelowała o firmowanie tego typu zdarzeń swoją pełną obecnością, szczególnie podczas właściwych obchodów tego wydarzenia we wrześniu w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

W zachodniej części Portu Gdynia powstanie nowy magazyn

Next

Pomorski i kartuski sezon żeglarski otwarty!

Zobacz również