15 listopada br., w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy czasowej „Zdarzyło się na morzu…” Obrazy zaprezentowane na wystawie są najnowszym nabytkiem Muzeum i pochodzą z kolekcji należącej przez lata do Polskich Linii Oceanicznych.

Przybyłych gości powitał dyrektor NMM dr Jerzy Litwin. Wśród gości prezes PLO Marek Orent, Sekretarz Rady Nadzorczej – Krzysztof Adamczyk – jednocześnie, jak wyraził się dyrektor Litwin wielki orędownik pozyskania przez NMM prezentowanej kolekcji. Szczególnie serdecznie przywitał dr. Krzysztofa Siedlikowskiego, sekretarza Konwentu Morskiego, to dzięki współdziałaniu Konwentu udało się pozyskać środki na zakup obrazów. Podczas wernisażu nie mogło też zabraknąć przedstawicielek Stowarzyszenia Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego z jego prezes Janiną Szymczak na czele, przybył Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. kpt. ż. w. Daniel Duda, byli reprezentanci trzech Towarzystw Przyjaciół wspomagających przez lata działalność Muzeum, wśród nich prezes obchodzącego niedawno swoje 60-lecie Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego dr Fryderyk Tomala.

Jak mówił dyrektor Jerzy Litwin: „Dla mnie osobiście, i chyba Państwo się również z tym zgodzicie, pozyskanie tej kolekcji jest największym tegorocznym  wydarzeniem na niwie naszej, muzealnej działalności.”

Od lewej: dr Krzysztof Siedlikowski i prezes PLO Marek Orent

Z gratulacjami wystąpił profesor Daniel Duda. Nie tylko gratulował właśnie pokazywanej kolekcji, zachęcał też do dalszych tego typu działań, ale i chwalił dotychczasowy dorobek Muzeum, będącego dzisiaj liczącą się w świecie placówką. W imieniu Związku Piłsudczyków RP dokonał wręczenia Orderów Honorowych Związku Piłsudczyków RP paniom Marii Dyrka (zastępcy dyrektora ds. merytorycznych NMM) i Mirosławie Bednarz (Głównej Księgowej NMM, nieobecnej podczas wernisażu). Wręczył też specjalny list gratulacyjny w imieniu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, doceniający dotychczasową, 50-letnią aktywną działalność Jerzego Litwina na rzecz PTN i promocji historii Polski na morzu.

Autorkami koncepcji merytorycznej i opracowania naukowego prezentowanej kolekcji były panie kustosz NMM Liliana Giełdon i Monika Jankiewicz – Brzostowska. W podziękowaniu za to przygotowanie dyrektor Litwin wręczył obu paniom wiązanki pełne kwiatów. Chwilę później najważniejsze informacje o wystawie i zgromadzonych na niej dziełach omówiła dr Monika Jankiewicz – Brzostowska. Wśród obrazów można zobaczyć dzieła Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka, Władysława Lama, Stanisława Michałowskiego, zdobiące niegdyś pokład „Batorego” Zofii Stryjeńskiej i Jana Betleya.

Jak mówił też Jerzy Litwin – szczególnym nabytkiem, z uwagi na związki łączące Muzeum ze statkiem „Sołdek”, jest obraz Mariana Mokwy „Wodowanie Sołkda”.

Od lewej: znany m.in. z wydawnictw albumowych poświęconych PLO red. Jerzy Drzemczewski, Krzysztof Adamczyk, Marek Orent i Jerzy Litwin

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Kamień węgielny pod kolejną inwestycją w Porcie Gdańsk

Next

Negocjacje lub coś w tym stylu

Zobacz również