W dniu 9.03.2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku odbyła się GALA wręczenia statuetek i dyplomów w ramach Konkursu Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej. Konkurs jest organizowany od czterech lat w ramach obchodów Gdańskiego Tygodnia Zawodowca, a jego celem jest promowanie kształcenia zawodowego, rozwój i wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami, ale także wyróżnienie i nagrodzenie tych pracodawców, którzy szczególnie są zaangażowani we współpracę ze szkołami i wspierają proces edukacyjny.

W tegorocznej GALI nagrodzeni zostali: „WUŻ” Port and Maritime Services LTD; Piekarnia – Cukiernia Pellowski, Salon Fryzjerski Damsko-Męski Małgorzata Rumińska, HK Finace, PEKABEX PREF S.A., Jan Sobański AUTO SYSTEM, Cukiernia W-Z SC, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział Gdańsk,PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, APLITT sp.z o.o.,GRUPA ORBIS S.A. Region Północny oraz Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.

Każda z firm została nominowana przez swoją szkołę zawodową. FORUM OKRĘTOWE zostało nominowane przez Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM w Gdańsku. Prezentację na temat FORUM OKRĘTOWEGO przedstawił uczeń CONRADINUM Karol Szumacher:

„Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE powstał w 1993 roku jako wynik dążeń środowiska przemysłu okrętowego do stworzenia formy organizacyjnej kontaktów stoczni i wytwórców wyposażenia, a także innych instytucji związanych z przemysłem.

Celem statutowym FORUM OKRĘTOWEGO jest wpływanie na tworzenie pomyślnych warunków rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, organizowanie różnych form współpracy między członkami, a także ochrona ich interesów i reprezentowanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jest to związek, który swą wiedzą i doświadczeniem wspiera od wielu lat SOiO CONRADINUM w dziedzinie edukacji. Zakres współpracy ze szkołą obejmuje takie działania, jak: wspomaganie uruchamiania nowych kierunków kształcenia, opiniowanie programów nauczania w zawodach technicznych, promocja kształcenia zawodowego, wspieranie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów, organizowanie cyklicznych spotkań dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ta współpraca wykracza poza sferę czysto zawodową, a mianowicie obie instytucje tj. szkoła CONRADINUM oraz FORUM OKRĘTOWE współorganizują: DZIEŃ TECHNIKI, zjazdy absolwentów, konferencje – „Kształcenie kadr dla gospodarki morskiej wyzwaniem XXI wieku” i „Przemysł stoczniowy – fascynujące miejsce pracy”. Od 13 lat współorganizują ogólnopolski konkurs „BARWY MORZA” adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, promujący przemysł stoczniowy, gospodarkę morską i region gdański.”

Statuetki w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska wręczał Wiceprezydent pan Piotr Kowalczuk. Spośród wszystkich nagrodzonych dodatkowo nagrodę GRAND PRIX otrzymała HK Finance.

Dyrektor CONRADINUM Anna Wasilewska i Prezes Forum Okrętowego Jerzy Czuczman

Współczesna szkoła zawodowa nie może funkcjonować bez silnego zaplecza pracodawców i biznesu, jest to warunek konieczny zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego, a także sprostania wymaganiom rynku pracy. Nasuwają się tu dwa sformułowania, które powinny przyświecać wszystkim interesariuszom rynku pracy, a mianowicie:

„Pracodawcy ze szkołami – biznes dla edukacji” oraz „Szkoły z pracodawcami – edukacja dla biznesu”.

Miejmy nadzieję, że wdrażana obecnie reforma szkolnictwa zawodowego pomoże sprostać tym wyzwaniom.

Anna Wasilewska CONRADINUM

Zdjęcia: materiały prasowe CONRADINUM

Previous

DZIEŃ TECHNIKI – 2018 w gdańskim CONRADINUM

Next

Port Gdańsk modernizuje kolejne nabrzeża

Zobacz również