15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”:

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę 90 179 866,95 zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Obecnych przywitał dyrektor Urzędu Morskiego kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, a chwilę później przedstawił krótką prezentację odnoszącą się do projektu – kliknij

Wykonawcą obu umów jest Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia.

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie i zwiększenie jego głębokości technicznej.

Po wykonaniu robót zaktualizowane zostanie ustawienie oznakowania nawigacyjnego, poprzez modernizację 6 znaków i zakup 7 nowych znaków przegubowych (ta część projektu jest w trakcie realizacji na bazie oddzielnego kontraktu).

Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Gdańsk. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku.

Moment podpisania umowy

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 6 420 m jest:

— wykonanie robót czerpalnych na torze wodnym na długości 4 200 m,

— wykonanie refulacji polegającej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych i wbudowaniu go w brzeg morski,

— wykonanie odkładu urobku w wyznaczonych miejscach.

Podczas uroczystości, wykonawcę – firmę Jan De Nul N.V. reprezentowali: Kurt Levrau i Jacek Olek.

Natomiast inwestora, Urząd Morski w Gdyni: Wiesław Piotrzkowski i Andrzej Małkiewicz oraz członkowie zespołu realizującego projekt.

Magdalena Kierzkowska, Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

O inwestycjach prowadzonych i planowanych przez Urząd Morski w Gdyni poczytaj też tu – kliknij


Previous

Żegnaj Wielki Sterniku

Next

Zygmunt Choreń Honorowym Kapitanem Żeglugi Wielkiej

Zobacz również