Kapitan ż.w. Andrzej Królikowski przez najbliższe cztery lata będzie stał za sterami Ligi Morskiej i Rzecznej – tak zdecydowali jej członkowie na XXIII Walnym Zjeździe Delegatów.

Z racji ogłoszenia przez Senat RP roku 2019 – rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej – Poczta Polska wyemitowała serię znaczków upamiętniających 100-lecie LMiR

Obrady XXIII Walnego Zjazdu Delegatów LMiR rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania „Hymnu do Bałtyku”

Ponad 60 osób zebrało się w sobotę 16 listopada do auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na XXIII Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej. Oprócz członków organizacji w spotkaniu uczestniczyli również oficerowie Marynarki Wojennej i władze Akademii Marynarki Wojennej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i miłośnicy spraw morskich.

Liga Morska i Rzeczna jest spadkobiercą najważniejszej organizacji państwowotwórczej w II RP, która wiele dobrego zrobiła dla pokazania Polakom po zaborach wspólnego celu – mówi Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego i wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego ds. morskich. – Zaowocowało to potem m.in. heroiczną postawą wielu jej członków w czasie II wojny światowej. Współcześnie znaczenie Ligi z uwagi na wyzwania dzisiejszego świata wciąż jest istotne, a jej praca i zaangażowanie na rzecz gospodarki morskiej i wychowania morskiego jest warta popularyzacji i wspierania.

Walny Zjazd rozpoczął się od uhonorowania zasłużonych działaczy. Tytuły członków honorowych Ligi nadano Elżbiecie Marszałek i Stefanowi Wasiljewowi. Pierścień Hallera, najwyższe odznaczenie LMiR, przyznano zaś Czesławowi Nowakowi. Z kolei Daniel Duda wręczył medal Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Andrzejowi Królikowskiemu, Elżbiecie Marszałek i Leszkowi Stromskiemu. Bogusław Witkowski wręczył natomiast na ręce Andrzeja Królikowskiego, prezesa LMiR, Medal 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego.

Podczas zjazdu przypomniano również działalność LMiR podczas kadencji 2015-2019. W tym okresie m.in. zorganizowano rejsy dla młodzieży, flisy odrzańskie, konkursy o Pomorzu Zachodnim, uczestniczono w obchodach Roku Rzeki Wisły oraz uczczono stulecie powstania Ligi, przypadające w 2018 roku.

Bardzo cieszymy się, że w ostatnich latach naszym stowarzyszeniu pojawili się nowi młodzi ludzie – mówi Marek Padjas, wiceprezes LMiR. – Dodatkowo zrodziły się świeże inicjatywy, jak rejs tratwą „Pielgrzym” z Krakowa do Kołobrzegu. Liczę, że kolejna kadencja będzie jeszcze lepsza!

Najważniejszą częścią XXIII Walnego Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej były wybory prezesa organizacji na kolejną czteroletnią kadencję. O to stanowisko ubiegał się jedynie Andrzej Królikowski, który wcześniej przez trzy kadencje kierował Ligą. Jego kandydatura została przyjęta niemal jednogłośnie.

Do Zarządu LMiR weszli: Gabriela Antos, Jerzy Chłopecki, Bogdan Gliniecki, Wacław Kowalski, Zenon Kozłowski, Tadeusz Kuśmierski, Barbara Latocha, Wojciech Małagocki, Edward Olewiński, Marek Padjas, Waldemar Parus, Jerzy Pielaciński, Andrzej Potapowicz, Teresa Pracownik, Ryszard Siekanowicz, Edward Szpoczek, Wojciech Wicherski, Elżbieta Kasińska, Małgorzata Szubrycht, ks. Waldemar Krzywiński i Bogdan Jałoszyński.

Dziękuję delegatom za zaufanie  Przez ostatnie cztery lata wiele się w Lidze działo, ja też byłem mocno zaangażowany. Jeżeli chodzi o najbliższą kadencję, to bardzo mi zależy na sprawach dolnej Wisły oraz działaniach na rzecz klubów akademickich. Chcemy mieć ciąg: dziecko, młodzież licealna i młodzież akademicka. Szukamy im ścieżki, żeby byli specjalistami dla polskiej gospodarki morskiej. Taka jest rola Ligi. I nie możemy bać się tych wyzwań, choć kosztują one dużo pracy. I ona nas czeka – podkreślał Andrzej Królikowski.

* * *

Andrzej Królikowski, urodzony w 1945 roku, absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kapitan żeglugi wielkiej, wykładowca akademicki. Od 2005 do 2015 roku dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Pełni funkcję prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej od 2007 roku.

Liga Morska i Rzeczna powstała w 1918 roku jako Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. W 1924 roku przyjęła nazwę Liga Morska i Rzeczna, a w 1930 roku Liga Morska i Kolonialna. W 1953 r. została zlikwidowana. Reaktywowana w 1980 roku na II Kongresie Kultury Morskiej jako Liga Morska. W 1999 roku przyjęła obecną nazwę. W jej skład wchodzi 41 oddziałów i okręgów, zrzeszających 60000 członków.

Tekst: Jędrzej Szerle/www.zeglarski.info

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Budowa Portu Zewnętrznego w formule PPP

Next

Chrzest i wodowanie holownika H12 "Semko"

Zobacz również