5 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A., odbyła się uroczystość chrztu holownika H-1, budowanego dla Marynarki Wojennej RP.

Tego dnia miało także odbyć się wodowanie jednostki, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie mogło do niego dojść. Natomiast zostały przeprowadzone wszystkie procedury związane z wodowaniem okrętu
Uroczystość chrztu rozpoczęło złożenie meldunku Szefowi Zarządu Morskiego – Zastępcy Inspektora Marynarki Wojennej, kontradmirałowi Krzysztofowi Zdonkowi
Z kolei meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przyjął Marcin Ryngwelski Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Meldunek składał budowniczy jednostki Rafał Dobrowolski
Zgodnie z procedurą wodowaniową, certyfikat potwierdzający gotowość okrętu do wodowania przekazał prezesowi Ryngwelskiemu przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków (firmy prowadzącej nadzór klasyfikacyjny nad budową jednostki) Janusz Dilling – Zastępca Dyrektora Okrętowego, Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych PRS. Jak powiedział: „Z przyjemnością mogę potwierdzić, że Polski Rejestr Statków, w oparciu o postanowienia przepisów klasyfikacji budowy statków morskich i okrętów wojennych, w oparciu o postanowienia kodeksu bezpieczeństwa okrętów wojennych – Aneks 77, w oparciu o szczegółowy opis budowy holownika, w oparciu o procedury i zasady działalności nadzorczej PRS-u, w celu nadania klasy tej jednostce, po przeprowadzeniu niezbędnych przeglądów i inspekcji w zakresie podwodnego poszycia kadłuba, szczelności, poszycia pasa zmiennego zanurzenia, dziobnicy, stępki, etc. – z przyjemnością muszę przyznać gotowość budowy holownika o numerze 2-860 i numerze burtowym H-1 „Gniewko” do wodowania oraz przeprowadzenia dalszych etapów jego budowy i wyposażenia.”
Głos zabrał prezes Marcin Ryngwelski. Przywitał matkę chrzestną, wszystkich obecnych gości oraz swoją załogę. „Remontowa Shipbuilding S.A. od wielu lat jest jedną z najbardziej cenionych stoczni budujących nowoczesne statki i okręty. W sumie zbudowaliśmy ponad czterysta okrętów i statków specjalistycznych dla sił zbrojnych RP i innych państw. Aktualnie budujemy 8 okrętów dla naszej Marynarki Wojennej (dwa niszczyciele min z serii Kormoran 2 oraz 6 holowników). Budujemy też 4 jednostki dla Urzędu Morskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (…) Ilość i różnorodność zbudowanych jednostek stanowią nasze najlepsze referencje, wyraźnie potwierdzają nasze doświadczenie i przygotowanie do budowy seryjnych okrętów wojennych.” Prezes wyraził słowa podziękowania dla prezesa Holdingu Remontowa S.A. Piotra Soyki oraz Rady Nadzorczej stoczni – za, jak się wyraził „życzliwe wsparcie naszych codziennych wysiłków.” Dziękował też za możliwość korzystania z dorobku uczelni technicznych: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego i Akademii Marynarki Wojennej. Mówił też o przeznaczeniu właśnie budowanej jednostki. Podziękowań było wiele, kończąc zwrócił się do obecnych przedstawicieli mediów: „Dzięki Wam pokazujemy, że gospodarka morska w Polsce jest w rozkwicie, a stocznie radzą sobie bardzo dobrze.” I do pracowników stoczni: „Bez Was dzisiejsza uroczystość nie miałaby miejsca. Dziękuję Wam za poświęcenie i unikatową fachowość
Kontradmirał Krzysztof Zdonek: „W stoczni Remontowa Shipbuilding spotykamy się ostatnio bardzo często. Uczestniczymy w uroczystościach wodowań, położenia stępki, czy palenia blach. Bardzo nas to, jako użytkowników cieszy, ponieważ wszyscy wiemy, że to najwyższy czas, aby nasza Marynarka Wojenna rozpoczęła swoją gruntowną modernizację. Dotychczasowe działania zasadniczo zmieniają jakość MW, ale oczekujemy, że holowniki produkowane dla nas przez stocznię, będą spełniać także zadania wynikające z asysty i wsparcia manewrów portowych naszych nowoczesnych fregat i okrętów podwodnych. To są kroki, które zostaną poczynione, a na szczęście pierwsze decyzje już zapadły. Dlatego cieszymy się na kolejne wodowania w stoczni Remontowa Shipbuilding, ale być może i w innych stoczniach…
Poświęceniem jednostki, zgodnie z ceremoniałem wojskowych, zajął się Dziekan Marynarki Wojennej ksiądz komandor Zbigniew Rećko

Matką Chrzestną jednostki została Monika Małyszko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni im. wiceadm. Józefa Unruga.

Resztą zadań zajęła się tego dnia matka chrzestna, Monika Małyszko, z użyciem niebezpiecznego narzędzia zwalniając do boju butelkę z tradycyjnym szampanem

Holownik H-1, który podczas uroczystości otrzyma imię „Gniewko” jest drugą jednostką typu B 860 budowaną w stoczni Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej RP na mocy kontraktu podpisanego w czerwcu 2017 roku.

Cięcie pierwszych blach pod jego budowę nastąpiło 16 marca 2018 roku, a położenie stępki – po dwóch miesiącach – 16 maja 2018 r.

Po zakończeniu budowy holownik „Gniewko” trafi do 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Holowniki typu B 860 będą przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Do prac holowniczych jednostka jest wyposażona w windy holownicze o uciągu do 35 t.

Tekst: materiały prasowe Remontowa Shipbuilding S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Zobacz jak wodowano holownik H-11 „Bolko” – kliknij

Previous

Dużo radości i zero goryczy na wodowaniu książki Teresy Remiszewskiej

Next

Oświadczenie Zarządu CRIST S.A.

Zobacz również