W środę, 20 listopada 2019 roku o godzinie 12.00 w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość chrztu oraz wodowania holownika H-12, który podczas uroczystości otrzymał imię „SEMKO”.

Wodowany holownik jest czwartą z sześciu jednostek zamówionych przed dwoma laty przez Marynarkę Wojenną RP.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku Inspektorowi Marynarki Wojennej kontradmirałowi Jarosławowi Ziemiańskiemu przez dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej MW
Meldunek gotowości do wodowania Prezesowi Zarządu Remontowa Shipbuilding S.A. Marcinowi Ryngwelskiemu składał kierownik budowy Rafał Dobrowolski

Pierwszy z nich, holownik o numerze burtowym H-11 „BOLKO” (zobacz chrzest i wodowanie – kliknij) przeszedł już wszystkie próby przewidziane Programem Prób Zdawczo-Odbiorczych i wkrótce przekazany zostanie Zamawiającemu. Zaawansowanie prac na kolejnych jednostkach jest zgodne z zaplanowanym cyklem produkcji. W ubiegłym tygodniu położono stępkę pod budowę ostatniego, szóstego holownika.

Certyfikat gotowości do wodowania przekazał na ręce prezesa RS S.A. Janusz Dilling, Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych w Polskim Rejestrze Statków S.A.
Tuż przed chrztem – moment poświęcenia jednostki
Przekazanie narzędzia matce chrzestnej – dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu Marzenie Gańcza, która po wypowiedzeniu tradycyjnej formuły dokonała zwolnienia i rozbicia butelki szampana o burtę okrętu. Ta właśnie ochrzczona czwarta jednostka po jej ukończeniu trafi do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, gdzie również niedługo pojawi się pierwszy z budowanych tu holowników H11 „Bolko”
Jeszcze kilka pamiątkowych ujęć…

Holowniki typu B 860 przeznaczone są zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Wodowanie przy pomocy dźwigu pływającego nie jest tak atrakcyjne i szybkie, jak wodowanie boczne – nie zawsze starcza czasu na pokazanie jego całości, niemniej mogę zapewnić, że przebiegło pomyślnie :)

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Holowniki wyposażone w windę holowniczą dziobową oraz rufową posiadać będą uciąg 35 t.

Holowniki obsługiwane będą przez 10-osobową załogę zakwaterowaną w 7 kabinach.

Tekst: Aleksandra Tesmer

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Andrzej Królikowski prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej na kolejną kadencję

Next

Pierwszy regularny serwis kolejowy łączący Chiny z Gdańskiem

Zobacz również