W piątek, 29 listopada w Brukseli odbyła się konferencja organizowana przez WATERBORNE TP. Dotyczyła transportu wodnego i wyzwań związanych z jego transformacją do poziomu zeroemisyjnego.

Konferencja zgromadziła ponad 130 przedstawicieli z całej Europy, w tym Europosłów, reprezentantów Komisji Europejskiej, stałych przedstawicieli państw członkowskich przy Unii Europejskiej, wyższe uczelnie i jednostki naukowo-badawcze, towarzystwa klasyfikacyjne, europejskie i krajowe stowarzyszenia armatorów, stoczni oraz dostawców systemów i wyposażenia morskiego, firmy konsultingowe, największe firmy europejskie o zasięgu globalnym aktywne w sektorze morskim. Polska reprezentowana była przez Polskie Forum Technologii Morskich.

W ramach wprowadzenia, przewodniczący WATERNBORNE TP, Henk Prins opowiedział, czym jest platforma i jakie zrzesza instytucje oraz organizacje. Nakreślił ambitne plany związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych w strategii IMO, oraz w tzw. „European Green Deal” (czyli Europejski Zielony Ład), ogłoszony przez nową Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen. Wskazał również na wyzwania, jakie niesie ze sobą konieczność dekarbonizacji transportu wodnego i jak istotnym jest wypracowanie do roku 2030 demonstratorów rozwiązań zeroemisyjnych, które będą mogły w praktyce znaleźć zastosowanie przemysłowe, tak aby do roku 2050 osiągnąć ambitny cel zeroemisji. Rozwiązania muszą obejmować cały szereg obszarów, w tym między innymi: technologie budowy statków, obsługę portową, paliwa okrętowe i napędy, zarządzanie flotą pływającą. Te wszystkie działania będą musiały zyskać przychylność instytucji finansowych.

Kluczowym wystąpieniem, była prezentacja Magdy Kopczyńskiej z Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej DG MOVE. Podkreśliła, jak ogromnie ważną jest sfera związana z gospodarką morską Unii Europejskiej, której wkład do GDP Unii (produktu europejskiego brutto) sięga kwoty 150 miliardów Euro. Dlatego też, ogromne znaczenie mają wszelkie programy rozwojowe, w tym związane z dążeniami do transportu zeroemisyjnego. W tym kontekście stanowisko i potrzeby tego sektora muszą być uwzględniane w działaniach Komisji Europejskiej. Podkreślała także, jak ważnym jest tworzenie takich platform porozumienia jak WATERBORNE TP oraz, że Komisji Europejskiej jest znacznie trudniej odmówić oczekiwaniom „gdy przychodzicie zorganizowani, niż gdy przychodzicie pojedynczo”.

W ramach panelu dyskusyjnego poświęconego transformacji transportu wodnego w kierunku zerowej emisji bardzo mocno wybrzmiał głos Beatriz Yordi z Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej DG CLIM, kierowanej przez Komisarza Frans’a Timmermans’a. Yordi stwierdziła, że musimy zmierzać w kierunku dekarbonizacji całkowicie eliminując węgiel z gospodarki. Dosyć autorytatywnie stwierdziła, że emisja CO2 będzie kosztowna i będzie obłożona dodatkowymi kosztami. W ramach dyskusji i pytań „z sali” przedstawiciel Polskiego Forum Technologii Morskich Jerzy Czuczman wskazał, że ograniczanie emisji CO2 nie jest celem samym w sobie, a tylko jedną z dróg do osiągania gospodarki zeroemisyjnej. Można to osiągać również rozwijając technologie wychwytywania CO2 z atmosfery w takiej ilości w jakiej CO2 jest emitowane. Dlatego warto rozważyć opracowanie kompleksowego programu promującego rozwój technologii wychwytywania CO2. Takie spojrzenie zyskało poparcie uczestników konferencji, a Sekretarz Generalny European Dredging Association Pan Paris Sansoglou zauważył, że takie rozwiązania już w praktyce istnieją w postaci farm alg, jednak ich rozbudowa napotyka na bariery finansowe i tutaj jest potrzebny kompleksowy program wsparcia.

W ramach kolejnych paneli dyskusyjnych omawiane były kwestie związane z transformacją działalności portowej i zaplecza portowego w kierunku zerowej emisji, a także roli autonomicznych jednostek

Na zakończenie konferencji podpisano list intencyjny pomiędzy ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) oraz WATERBORNE TP. Dzięki temu, obie organizacje będą dalej wspierać integrację zapleczy logistycznych i sieci dostaw funkcjonujących na potrzeby zarówno transportu morskiego jak i śródlądowego. Oczekuje się, że obie organizacje będą miały swój udział w zmniejszaniu zatorów występujących w rejonach portowych i w całej sieci dostaw.

W uzupełnieniu konferencji należy wskazać, że WATERBORN TP opracowuje program partnerski dla zeroemisyjnego transportu wodnego, w którym uczestniczy ponad 50 instytucji z całej Europy. Polskie Forum Technologii Morskich jako jedyne zostało zaproszone do reprezentowania Polski w tym programie.

Jerzy Czuczman

Zdjęcie i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Kapitańskie spotkanie opłatkowe

Next

Oświadczenie Rady Interesantów Portu Gdańsk w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich

Zobacz również