10 stycznia 2019 r. po raz drugi odbyło się Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. W Bałtyckim Porcie Nowych Technologii PSSE spotkało się liczne grono przedstawicieli biznesu, firm ubezpieczeniowych i środowiska naukowego. Prezentacje i dyskusje koncentrowały się na zagadnieniach bezpieczeństwa w przemysłach morskich. Przedmiotem debaty była również problematyka wdrożenia Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Spotkanie otworzyli organizatorzy i gospodarze spotkania Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Dariusz Gołębiewski, Wiceprezes Zarządu PZU LAB SA.

W działalności firmy jest wiele ryzyk, które zmaterializowane narażają biznes na straty finansowe. Stworzenie mapy ryzyk, umiejętne nimi zarządzanie przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań pozwalają firmie ograniczyć sytuacje, w których narażona jest ona na utratę nie tylko pieniędzy, ale i reputacji – powiedział, otwierając Forum Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

O działaniach inwestycyjnych na Wyspy Ostrów jako części aktywności Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rzecz rewitalizacji przemysłu stoczniowego w Polsce mówił Paweł Lulewicz, Wiceprezes Zarządu PSSE.

Wyspa Ostrów dysponuje niezwykłym potencjałem inwestycyjnym. Doskonale skomunikowana, leżąca w centrum Gdańska, z 550-metrowymi nabrzeżami Kaszubskim i Trawlerowym oraz Stocznią Gdańsk jest unikatowym na skalę europejską miejscem do produkcji stoczniowej i okołostoczniowej. Naszym zadaniem jest nie tylko przywrócenie tych terenów do życia, lecz także zapewnienie bezpiecznej produkcji – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE (prezentacja – kliknij tu).

W tematykę bezpieczeństwa w obszarze transportu morskiego i w stoczniach wprowadził Dariusz Gołębiewski, wiceprezes zarządu PZU LAB SA.

Na temat efektów współpracy Portu Gdańsk ze startupami – mówił Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, który poinformował o wdrożeniu dwóch rozwiązań startupów powstałych w ramach projektu Space3ac.- Współpraca ze startupami jest dla nas bardzo istotna, ponieważ to właśnie tam drzemie potencjał innowacyjności – szczególnie w przypadku technologii kosmicznych, którymi coraz intensywniej interesuje się świat gospodarki, także morskiej. W technologiach kosmicznych upatrujemy nowych szans rozwoju – mówi Marcin Osowski, wiceprezes ZMPG.

Natomiast o przeprowadzonym w Porcie Gdynia audycie zagrożeń i zarządzaniu ryzykiem jako narzędzia budowy wartości portów morskich w Polsce na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA mówił Piotr Nowak, wiceprezes zarządu ZMP Gdynia.

– Jednym z finansowych generatorów wartości każdego przedsiębiorstwa jest koszt kapitału zaangażowanego w jego działalność. Zarządzanie ryzykiem jest istotnym narzędziem obniżenia kosztu kapitału, a więc może służyć zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. oparte jest na normie ISO 31000 z wykorzystaniem programu e-risk. Korzystamy przy tym regularnie z porad ekspertów zewnętrznych (UG, UM, PZU LAB, ryzykonomia.pl,). Wyniki finansowe spółki pozwalają na sprawną realizację strategii rozwoju, w tym: zakupy gruntów, przebudowę nabrzeży, pogłębienie kanałów portowych, a w dalszej kolejności również budowę portu zewnętrznego. W tych okolicznościach, usystematyzowanie procesów zarządzania ryzykiem w spółce o znaczeniu strategicznym dla regionu wydaje się być koniecznością – mówi Piotr Nowak, wiceprezes ZMPG S.A.

Audyt bezpieczeństwa JH143 w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego i jego wyniki przedstawili Michał Makowski, dyrektor finansowy, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” oraz Rafał Żuchowski – koordynator-starszy inżynier PZU LAB SA.

O systemie bezpieczeństwa terminala LNG w Świnoujściu omówił Grzegorz Błędowski, dyrektor operacyjny, Polskie LNG.

Niespodzianką konferencji było przybycie sędziego piłkarskiego, przez wiele lat związanego z PZPN (w latach 1999-2008 był prezesem PZPN), Michała Listkiewicza. Dzisiaj związany z SKS Bałtyk Gdynia. Wraz z prezesem klubu Józefem Stopyrą. Michał Listkiewicz dziękował za wsparcie udzielane, jak to powiedział temu niegdyś wielkiemu klubowi o 90-letniej historii, przez firmy obecne na konferencji, szczególnie PSSE. W ręce zarządu PSSE trafiły specjalnie dedykowane pomoce do zarządzania firmą (z zaleceniem roztropnego stosowania) w postaci czerwonej i żółtej kartki oraz pamiątkowa piłka

Najnowsze informacje na temat planowanych instalacji morskich farm wiatrowych w polskiej strefie gospodarczej przedstawił Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej.

W części prelekcji przygotowanych przez NASK znalazły się założenia ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które omówił Wiesław Łodzikowski (dyrektor Pionu Technologii), a o bezpieczeństwie przemysłowych sieci OT mówił Piotr Jagielski (Dział Strategii i Rozwoju).

Na czym polega bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo systemów sterowania mówił Prof. Kazimierz Kosmowski (Politechnika Gdańska).

Niestety niewiele czasu organizatorzy zostawili na dwie interesujące debaty, do których zaproszono praktyków i naukowców, którzy na bieżąco zajmują się problemami cyberbezpieczeństwa technologiami morskimi i kosmicznymi. Pierwsza z nich miała za zadanie wyjaśnić na czym polega cyberbezpieczeństwo w przemyśle i jak w praktyce realizować ustawę o KSC? A zaproszeni zostali do niej: Tomasz Huś, przezes zarządy PZU LAB, Piotr Nowak, prezes zarządu ZMP Gdańsk, Maciej Sobecki, dyrektor IT, ZMP Gdańsk oraz Marek Zieliński, członek zarządu NASK. Marcin Piszcz (Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy) sprawnie moderował dyskusję ale nie dopuścił forum do pytań i zebrani zostali praktycznie bez odpowiedzi na ile sprawnie będzie wdrożona ustawa o cyberbezpieczeństwie.

Otwierając drugi panel moderator prof. Katarzyna Malinowska z Akademii Leona Koźmińskiego zwróciła uwagę, że zarówno przemysł kosmiczny jak i problematyka cyberbezpieczeństwa są w Polsce tematem nowym. Wprowadzeniem do dyskusji była bardzo konkretna prezentacja podstawowych informacji o polskim sektorze kosmicznym. W około 90 firmach związanych z tym przemysłem pracuje średnio około 15 osób – mówił Paweł Pacek, wicedyrektor ARP zauważając, że średnia wartość kontraktu waha się od 60 do 500 tys. euro. Wartość rynku to około 150 mln zł. Ponadto w panelu wzięli udział: Aleksandra Bukała (Cerotech, członek zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Kosmicznego), Damian Szczerbaty (Astronika), Dariusz Gołębiewski (PZU LAB), Marcin Janicki (Centrum Studiów Kosmicznych ALK) oraz Radosław Wika (dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technicznego PSSE).

W czasie prezentacji, wystąpień panelistów i dyskusji zauważono, że problematyka analizy działalności w warunkach ryzyka i szacowania tego ryzyka w przypadku technologii kosmicznych jest niezwykle złożona, choć standardy bezpieczeństwa zostały wypracowane przez firmy i instytucje działające od wielu lat w obszarze eksploracji kosmosu. Rozwój ICT i zagrożenie cyberatakami, coraz szersze wdrażanie sztucznej inteligencji, perspektywa wprowadzenia samochodów i statków autonomicznych oraz digitalizacja stawiają przed firmami z sektora morskiego nowe wyzwania.

Marek Grzybowski (wypowiedzi za: www.strefa.gda.pl)

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Szersza relacja na stronie: www.netka.gda.pl

Previous

SPOTKANIE TOP KORAB

Next

Unity Line tnie ceny. Taniej do Szwecji o 25%!

Zobacz również