26 czerwca br. w Kapitanacie Portu w Gdańsku odbyła się konferencja dotycząca stanu bieżącego jednej z najważniejszych inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni. Rzecz dotyczyła modernizacji toru podejściowego do Portu Północnego i związanych z tą inwestycją działań refulacyjnych, powiększających obszary polskich plaż. Działania te polegają na dostarczaniu za pomocą rurociągów przyjmujących zmieszany z wodą urobek z pogłębiarki (ew. pogłębiarek – dalej zdjęcia pokazują również drugą pogłębiarkę, będącą obecnie w rezerwie), który następnie po przetransportowaniu na plaże i spłynięciu wody będzie rozprowadzany po nich, tworząc nie tylko więcej na miejsca, ale również stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie przed erozją brzegów. (Dodać należy, że zasoby denne tego piasku zostały przebadane i nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia w przyszłości z tego korzystających plażowiczów).

Prowadząca konferencję – rzecznik prasowa UM Magdalena Kierzkowska

Jako pierwszy wystąpił dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. Jak wyjaśniał, koncepcja modernizacji to poszerzenie toru podejściowego o 250 metrów oraz jego pogłębienie do 18 metrów. Umożliwi to wzajemne mijanie się największych statków (tych o szerokości do 60 metrów) zawijających do Gdańska. Ważne tu są też względy bezpieczeństwa, związane z ewentualnym przechylaniem się takich statków, gdzie planowana do uzyskania głębokość toru zapewni tu warunki bezpiecznej żeglugi. Całość toru na odcinku 6,42 km będzie miała szerokość 600 m i głębokość 18 m. Jak mówił dyrektor – budujemy właśnie „autostradę” . (O inwestycjach prowadzonych i planowanych przez Urząd Morski w Gdyni poczytaj też tu – kliknij). Prezentacja dotycząca tej inwestycji – kliknij tu.

O swojej firmie opowiadał Michał Gawroński, Project Engineer, Jan de Nul Group – wykonawcy projektu, dysponującym jedną z największych pogłębiarek w skali światowej – pełna prezentacja – kliknij.

Później na pytania dziennikarzy odpowiadali kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Małkiewicz oraz dyrektor Wiesław Piotrzkowski.

Po konferencji zaproszono obecnych na rejs statkami urzędowymi do miejsca pracującej na torze wodnym pogłębiarki „Leiv Eiriksson” , odprowadzającej obecnie swój urobek na plażę w Jastarni.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Dokumentacja z przebiegu prac refulacyjnych Gdańsk-Jelitkowo wykonana w dniu 14 czerwca 2019r. https://youtu.be/e9YWE7Hd6jw

Dokumentacja z przebiegu prac refulacyjnych Gdańsk-Brzeźno wykonana w dniu 18 czerwca 2019. https://youtu.be/Fj5f7i3cLBE

Harmonogram prac – podane daty są orientacyjne i mogą ulec zmianie (za www.umgdy.gov.pl):  

Gdańsk Jelitkowo: refulacja zakończona, aktualnie trwa demontaż rurociągu i wywóz sprzętu; po weekendzie (22-23.06.2019r.) zamknięte mogą być jeszcze max. 3 przejścia na plażę, w tym wejście nr 63, którym odbywa się wywóz sprzętu. Reszta wejścia powinna być otwarta.

Cypel Helski: do 25.06.2019 planowane zakończenie refulacji (+ 7 dni na demontaż rurociągu)

Jastrzębia Góra – Ostrowo:

I etap: 25.06.2019-4.07.2019 (+ 7 dni na demontaż rurociągu)

km 137-138
wejście na plażę nr 33 (prace w kierunku wejścia nr 39; ze wschodu na zachód)

II etap: 7-20.07.2019 (+ 4 dni na demontaż rurociągu)

km 133,5-135
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 23; z zachodu na wschód)

III etap: 21.07.2019-8.08.2019 (+ 7 dni na demontaż rurociągu)

km 135-137
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 33; ze wschodu na zachód)

Kuźnica: trzeci/czwarty tydzień sierpnia 2019

Sztutowo/Stegna: druga połowa sierpnia do pierwszej połowy września 20119

Westerplatte: pierwsza/druga połowa września 2019

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczących po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Z pozostałej części plaży w dane miejscowości będzie można korzystać.

Termin refulacji (czerwiec-wrzesień 2019) związany jest ściśle z projektem „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. W styczniu 2019 roku Urząd Morski w Gdyni  podpisał dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych, które obejmują m.in. wykonanie refulacji, polegającej na wbudowaniu w brzeg morski urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Północnego.

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego (6 420 m) zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie (do 600 m) i zwiększenie jego głębokości technicznej (do 18 m).

Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Północnego w Gdańsku. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku.

Previous

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

Next

Historyczny wieczór na „Darze Pomorza”

Zobacz również