Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu – „Legenda Morska w Obiektywie 2019” Decyzją jury konkursu (w składzie: Adriana Marglewska, Cezary Spigarski, Maja Stróżyk, Krzysztof Winciorek).

Główne nagrody i wyróżnienia otrzymali:  

I Nagroda – Elwira Kruszelnicka – kat. Wakacje Morskie

II Nagroda – Magdalena Korzewska – kat. Legendarne Miejsca

III Nagroda – ex aeguo Ewa Tulińska – kat. Praca i Morze

III Nagroda – ex aeguo Maksymilian Kacperski kat. Wakacje Morskie

Wernisaż rozpoczął Jacek Debis – dyrektor projektów strategicznych w Agencji Rozwoju Gdyni

Wyróżnienia:

Jakub Witowski – kat. Praca i morze
Ewa Tulińska – kat. Panoramy i horyzonty morskie
Dariusz Sobiecki – kat. Wakacje Morskie Gdyni
Małgorzata Szura Piwnik – kat. Reportaż sportowo-żeglarski
Joanna Jesionowska – kat. Legendarne Miejsca
Magdalena Korzewska – kat. Specjalna „Święto Morza”
Tomasz Lelito – wyróżnienie specjalne jury

Ponadto do wystawy zakwalifikowano i wyróżnione prace:
Marty Leśniakowskiej, Magdaleny Rosman, Judyty Biniędy, Ewy Morzuch, Krzysztofa Winciorka, Patryka Janota, Karoliny Hanuszkiewicz, Krzysztofa Piły (wyróżnienia dyplomem).

Wystawę pokonkursową można oglądać w Gdyńskim Centrum Filmowym w Galerii GCF oraz Forum Studenckim I Piętro. Dziękujemy wszystkim za udział oraz gratulujemy laureatom.

Uzasadnienie werdyktu i opinia jury:

Tegoroczny zbiór otrzymanych fotografii na konkurs fotograficzny Legenda Morska w Obiektywie do tej pory nie miał sobie równych co do ich jakości. Wiele zdjęć, które zostały nadesłane były na bardzo wysokim poziomie, dlatego trudno było wybrać te, które powinny stanąć na piedestale numerowanych miejsc. Będące na podobnym w większości poziomie merytorycznym i technicznym zdjęcia, zostały wybrane ze względu na tradycyjną konstrukcję wszelkich konkursów, co nie zmienia faktu, iż kierowaliśmy się własną wrażliwością i upodobaniami. Osiągnęliśmy konsensus. Tym samym dziękujemy za ucztę wizualną czego efektem jest wydruk ponad 50 nadesłanych fotografii, które nie mogły zostać pominięte w tym zestawie. 

Tekst: http://www.legendamorska.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania, wykonywania i utrzymania

Next

60. Regaty Gdynia – Władysławowo – Gdynia w 2019 roku

Zobacz również